احکام بیماران

نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان 15:21 - 1398/02/07 بازدید: 40

سوال: کسی که به علت ناتوانی همیشه به کمک دیگران وضو می‌گیرد، در صورتی که فردی برای کمک نباشد، چگونه باید وضو بگیرد؟

وضو، ناتوان، کمک
نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان 01:27 - 1398/01/28 بازدید: 76

- کسی که خودش نمی تواند به تنهائی وضو بگیرد اگر تا اخر وقت کسی پیدا نشود که او را در وضو گرفتن کمک کند؛ با تیمم نماز بخواند.

اقتدا به فردی که روی صندلی چرخدار است 10:01 - 1398/01/23 بازدید: 48

سوال: آیا به شخصی كه روی صندلی چرخ دار نماز می‌خواند، می‌توان اقتدا كرد؟

پاسخ:
كسی كه ایستاده نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند.

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون 20:43 - 1398/01/17 بازدید: 108

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

شکستگی پا و انجام مسح 13:29 - 1397/12/24 بازدید: 86

سوال: کسی که پایش شکسته و نمی‌تواند مسح کند، آیا لازم است از کف پای دیگرش برای مسح کمک بگیرد یا باید نائب بگیرد؟

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 08:04 - 1397/12/19 بازدید: 191

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

وضو با وجود زخم همراه خون ریزی 20:42 - 1397/12/17 بازدید: 137

سوال: کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن بگذارد، دایم از آن خون می‌آید، چگونه باید وضو بگیرد؟

کیفیت نماز احتیاط در نماز نشسته و خوابیده 20:42 - 1397/12/17 بازدید: 93

سوال: اگر کسی که خوابیده نماز می‌خواند، بخواهد نماز احتیاط یک رکعتی را به جا آورد، همان یک رکعت را بخواند یا دو رکعت؟

وضو و غسل با دست شکسته 11:44 - 1397/12/17 بازدید: 270

سوال: کسی که دستش شکسته، گچ گرفته و به دستور پزشک نباید آن را تکان دهد، برای وضو و غسل چگونه عمل نماید؟

پاسخ:

وضوی جبیره و تیمم در شکستگی 11:08 - 1397/12/16 بازدید: 69

سوال: آیا در شکستگی علاوه بر وضو یا غسل جبیره، باید تیمم هم انجام داد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.