احکام بیماران

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون 20:43 - 1398/01/17 بازدید: 72

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

شکستگی پا و انجام مسح 13:29 - 1397/12/24 بازدید: 37

سوال: کسی که پایش شکسته و نمی‌تواند مسح کند، آیا لازم است از کف پای دیگرش برای مسح کمک بگیرد یا باید نائب بگیرد؟

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 08:04 - 1397/12/19 بازدید: 81

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

وضو با وجود زخم همراه خون ریزی 20:42 - 1397/12/17 بازدید: 78

سوال: کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن بگذارد، دایم از آن خون می‌آید، چگونه باید وضو بگیرد؟

کیفیت نماز احتیاط در نماز نشسته و خوابیده 20:42 - 1397/12/17 بازدید: 40

سوال: اگر کسی که خوابیده نماز می‌خواند، بخواهد نماز احتیاط یک رکعتی را به جا آورد، همان یک رکعت را بخواند یا دو رکعت؟

وضو و غسل با دست شکسته 11:44 - 1397/12/17 بازدید: 101

سوال: کسی که دستش شکسته، گچ گرفته و به دستور پزشک نباید آن را تکان دهد، برای وضو و غسل چگونه عمل نماید؟

پاسخ:

وضوی جبیره و تیمم در شکستگی 11:08 - 1397/12/16 بازدید: 19

سوال: آیا در شکستگی علاوه بر وضو یا غسل جبیره، باید تیمم هم انجام داد؟

تیمم کسی که دستش قطع شده 10:41 - 1397/12/16 بازدید: 38

سوال: کسی که دستش قطع شده چگونه باید تیمم کند؟

نماز، نشسته، زانو
شیوه صحیح نشستن در نماز نشسته 19:43 - 1397/12/09 بازدید: 95

- کسی که وظیفه اش نشسته خواندن نماز باشد، هر جوری که بنشیند اشکال ندارد و واجب نیست کف پا بر زمین باشد.

نماز بیهوش
نماز فوت شده در بیهوشی 21:20 - 1397/11/27 بازدید: 177

- اگر شخصی تمام وقت نماز را بیهوش بوده باشد، قضای آن لازم نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.