احکام بیماران

نایب و کوتاهی در وظیفه 18:24 - 1398/07/25 بازدید: 13

سوال: کسی به خاطر گرفتی کمر نتوانسته مسح پا بکند و نائب گرفته، اگر در انجام مسح خلاف وظیفه عمل کرده باشد حکم نمازهای گذشته‌اش چیست؟

نیابت برای وضو 18:19 - 1398/07/25 بازدید: 13

سوال: اگر کسی به خاطر گرفتی کمر نتواند مسح پا بکند و نائب بگیرد، آیا نائب باید با رطوبت دست مسح کند یا از هر عضوی باشد اشکال ندارد؟

تیمم، بدل، غسل
برطرف شدن مانع و انجام غسل جنابت پس از تیمم بدل از غسل 19:41 - 1398/05/11 بازدید: 50

- کسی که به دلیل منع پزشکی، تیمم بدل از غسل کرده، پس از برطرف شدن مانع، باید غسل جنابت را انجام دهد.

نماز، صندلی، پا
نشسته خواندن نماز روی صندلی و قرار دادن پاها روی زمین 11:40 - 1398/05/03 بازدید: 135

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی به صورت نشسته نماز می خواند، در مورد نوک انگشت پا اگر می تواند باید بر روی زمین قرار دهد.

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار 08:48 - 1398/04/27 بازدید: 147

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته 22:26 - 1398/04/20 بازدید: 127

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

کما، بی هوشی، نماز
حکم نمازهای کسی که در بی هوشی به شهر دیگری منتقل شده است 18:38 - 1398/03/21 بازدید: 82

- کسی در تهران به کما رفته و به مشهد منتقل شده و  بعد از چند روز به هوش آمده است، در مشهد نمازش تمام است.

نماز افراد بی‌هوش و مجنون 17:48 - 1398/03/20 بازدید: 41

سوال: حکم نمازهای کسی که بی‌هوش بوده است،‌ چیست؟

وضو پس از عمل جراحی چشم 18:44 - 1398/03/01 بازدید: 37

سوال: تکلیف وضوی کسی که عمل جراحی چشم انجام داده است، در دوران پانسمان یا مضر بودن آب، چیست؟

نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان 15:21 - 1398/02/07 بازدید: 29

سوال: کسی که به علت ناتوانی همیشه به کمک دیگران وضو می‌گیرد، در صورتی که فردی برای کمک نباشد، چگونه باید وضو بگیرد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.