احکام بانوان

زن، بچه، شوهر
ممانعت زن از بچه دار شدن بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه دار شدن به تنهایی موجب نشوز نشود ولی به هر حال زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

پوشش، بانون، چادر
استفاده از کوله پشتی از روی چادر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در استفاده از کوله پشتی از روی چادر اگر جلب نظر نامحرم می کند و یا مفسده برآن مترتب شود اجتناب لازم است.

پوشش، بانون، آرایش
حکم آرایش کم و ملایم

- آرایش اگرعرفاً زینت باشد و یا جلب توجه نامحرم را به دنبال داشته باشد، باید پوشانده شود.

غسل، جمعه، حائض
غسل جنابت و جمعه از حائض

صحت غسل جنابت در حال حیض محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید پس از پاک شدن غسل جنابت کند ولی غسل جمعه در حال حیض اشکالی ندارد.

پوشش، بانون، نماز
نمایان بودن موها در نماز

- اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، باید آن ها را بلافاصله بپوشاند و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

نهی، امر، خانواده
بردن بدحجاب به اماکن عمومى

- طبق نظر مقام معظم رهبری اگر این کار موجب تأیید یا ترویج کارحرام شود جایز نیست واگر نهی از منکر متوقف بر ترک معاشرت باشد باید ترک نماید

نفقه، خروج، منزل، اجازه
عدم پرداخت نفقه و اجازه خروج زن از منزل

- طبق نظر مقام معظم رهبری: حتی در صورت عدم پرداخت نفقه، خروج زن از منزل باید با اذن شوهر باشد.

ترک، شوهر، منع، واجبات
ترک شوهر بخاطر ممانعت از انجام واجبات دینی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر برای عمل به تکالیف شرعی، راهی جز خروج از منزل شوهر نباشد، زن می تواند منزل را ترک کند.

وضو، کاشت، هاشور
هاشور ابرو و انجام وضو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که هاشور ابرو انجام داده است، در صورتی که آب برای پوست ضرر نداشته باشد، باید برای وضو مانع برطرف شده و وضو بگیرد.

خانواده، ازدواج، تمکین
آیا زن باید از همسرش در مسائل جنسی اطاعت نماید؟

- زن نباید بدون عذر شرعی در مسائل جنسی از شوهرش تخلف نماید و الا حق نفقه و همخوابی نخواهد داشت.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.