احکام اعتکاف

اعتکاف
اجازه شوهر برای اعتکاف

-اعتکاف زن نباید حقی از همسرش را زائل کند.

اعتکاف
احکام خروج معتکف از مسجد

- خارج شدن از مسجد برای حمام كردن(نظافت)، برا‌ی غسل مستحبی، وضو گرفتن برای خواندن قرآن يا نماز مستحبی، برای شستن دندان‌ها و دست‌ها، اشكال ندارد، ولی بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

اعتکاف
محرمات اعتكاف

-  محرمات اعتكاف عبارتند از: بوييدن چيزهای خوشبو، خريد و فروش، امور جنسی و شهوت‌آميز و استمنا

اعتکاف
احكام مخصوص بانوان در اعتکاف

- در صورتی که زن در ایام اعتکاف حائض‌شود حتى اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتكاف باطل مى‌شود و بايد فوراً از مسجد خارج شود.

اعتکاف
خرید و فروش در ایام اعتکاف

- خرید و فروش در ایام اعتکاف حرام است ولی موارد ضروری مانند معامله برای خودش در ایام اعتکاف بدان احتیاج دارد و نفقه خانواده اشکالی ندارد.

اعتکاف، استحاضه، کثیره
استحاضه کثیره و انجام اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مستحاضه به وظيفه اش نسبت به روزه‌ عمل كند، اعتكافش صحيح است و با فرض نبود مکان براي غسل در مسجد، خروج از مسجد برای غسل هم اشكال ندارد ولى بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

اعتکاف، مبطلات، عمدی
ارتکاب عمدی مبطلات اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطرعمدا یا سهوا بنابر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند.

اعتکاف، نیت، پشیمانی
بازگشت از نیت اعتکاف و پشیمانی از آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معتکف از نیت اعتکاف برگشته ولی پشیمان شود، اعتکاف باطل می شود.

اعتکاف، عطر، لذت
بوییدن عطر بدون قصد لذت در اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطر و گیاهان خوش بو برای لذت بردن حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل می شود.

انجام غسل جنابت در منزل هنگام اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر آب مسجد برای غسل جنابت سرد باشد، معتکف می تواند با رعایت اموری، برای غسل به خانه مراجعه و سپس بازگردد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.