احکام ازدواج موقت

ازدواج
ازدواج دائم بدون بخشش باقی مدت عقد موقت 22:59 - 1399/01/16 بازدید: 128

- ازدواج دائم بدون بخشش باقی مدت عقد موقت باطل است و لازم است عقد دائم مجددا تکرار شود.

عده، عقد، موقت
مدت عده ازدواج موقت 00:02 - 1398/05/14 بازدید: 975

- عده زني که عادت ماهانه مي بيند به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمي بيند چهل وپنج روز می باشد.

ازدواج، موقت، قمری
تعیین آخر ماه قمری به عنوان مدت ازدواج موقت 23:04 - 1398/01/28 بازدید: 129

- در تعیین مدت در ازدواج موقت، می توان گفت تا اول ماه مبارک و مدت را ماه قمری قرار داد.

نامزدی، محرمیت، پدر
مخالفت پدر با ادامه محرمیت در دوران نامزدی 23:23 - 1397/09/06 بازدید: 216

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بنابر احتياط واجب راهی جز رضایت پدر يا جد پدرى برای محرمیت در دوران نامزدی وجود ندارد.

صیغه، دختر، پدر، عده
صیغه موقت دختر بدون اجازه پدر و نگهداشتن عده 23:21 - 1397/09/06 بازدید: 699

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر دختر بدون اذن پدر صیغه موقت شود، در صورتی که مدت عقد هنوز تمام نشده است، احتياط در اين است که مرد باقيمانده مدت را بخشیده و عده وطي به شبهه نگهداشته شود.

ازدواج، موقت، فرزند، نفقه
نفقه و نگهداری از فرزند متولد از ازدواج موقت 22:46 - 1397/08/18 بازدید: 163

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نفقه فرزند متولد شده از ازدواج موقت به‌ عهده مرد است ولی اگر زن ضمن عقد نکاح بپذیرد که نفقه فرزند را بدهد مانع ندارد.

ازدواج، موقت، صیغه، منزل، پدر
استفاده از منزل پدر در ازدواج موقت 09:49 - 1397/06/12 بازدید: 227

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر ازدواج موقت به طور صحيح واقع شده، و پدر که صاحب خانه است رضايت داده، حضور در منزل اشکال ندارد.

ازدواج، موقت، دائم، بخشش، مدت
ازدواج دائم بدون بخشش باقی مدت عقد موقت 01:28 - 1397/06/08 بازدید: 735

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن و مردی که بدون بخشش باقی مدت عقد موقت، ازدواج دائم نمایند، عقد دائم صحیح نیست، باید در اولین فرصت صیغه عقد دائم را جاری کند.

ازدواج، موقت، عقد، صیغه
گفتن کلمه «قبلت» توسط زن و صحت عقد موقت 01:04 - 1397/05/20 بازدید: 645

- در ازدواج موقت پس از تعيين مهر و مدت، نخست خانم بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلومْ»؛ «خود را در مدت معين و با مهر مشخص همسر تو كردم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»؛ «اين ازدواج را قبول كردم».

عقد، موقت، اختلاف، مدت
اختلاف در مدت صیغه موقت 14:17 - 1397/04/24 بازدید: 996

- در صورت شک در مدت عقد موقت، نظر کسی که مدعی مدت کم است، مقدم می باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.