احکام ازدواج

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 08:15 - 1398/05/25 بازدید: 48

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

طلاق، رجعی، لمس
لمس همسر بدون اطلاع از جاری شدن طلاق رجعی 11:26 - 1398/05/12 بازدید: 4

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ اگر لمس همسر بعد از طلاق رجعی، به قصد لذت بوده رجوع محسوب می شود و طلاق باطل است.

زنا، وطی، شبهه
زنای عمدی در عده وطی به شبهه 08:17 - 1398/05/10 بازدید: 5

- زنای عمدی در عده وطی به شبهه، موجب حرمت ابدی نمی شود.

سه طلاقه، سنی، شیعه
سه طلاقه کردن زن شیعه توسط همسر اهل سنت 21:48 - 1398/05/08 بازدید: 57

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ در صورتی که مرد اهل تسنن در حال عصبانیت کنترل اعصاب خود را از دست داده و همسر شیعه خود را طلاق دهد، طلاق صحیح نبوده و زن در عقد او باقی است.

ازدواج،‌عده، نکاح
انجام عقد موقت در زمان عده ازدواج موقت سابق 18:56 - 1398/05/08 بازدید: 50

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی در عده ازدواج موقت به خاطر جهل به مسئله با فرد دیگری عقد موقت خوانده و دخول صورت گرفته، به مرد دوم حرام ابد شده است.

ازدواج، عده، شبهه
عده وطی به شبهه در صورت انجام عقد موقت در عده ازدواج موقت قبلی 21:10 - 1398/05/07 بازدید: 70

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی در عده ازدواج موقت به خاطر جهل به مسئله با فرد دیگری عقد موقت خوانده است؛ باید ابتدا عده ازدواج موقت قبلی را از اول شروع کند و بعد از تمام شدن آن عده وطی به شبهه را شروع کند.

مهریه، قرائت، قران
تعیین قرائت قرآن به عنوان مهریه 19:05 - 1398/05/06 بازدید: 50

- مهریه باید مالیت داشته باشد، بنابر این اگر مرد از طرف زن اجیر شود این مقدار قرآن بخواند، می تواند اجرت قرائت را مهر قرار دهد.

ارتداد، عقد، توبه
عقد مجدد میان ساب النبی و همسرش پس از توبه 20:41 - 1398/04/01 بازدید: 76

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت توبه ساب النبی، باید دوباره عقد میان او و همسرش خوانده شود.

لزوم عده بعد از طلاق از شوهر دارای مشکل جنسی 10:34 - 1398/03/29 بازدید: 15

سوال: خانمی که شوهرش به لحاظ فیزیکی (آلت تناسلی) مشکل داشته و عقیم است؛ آیا در صورت طلاق برای ازدواج بعدی باید عده نگه دارد؟

ازدواج
بکارت زن پس از ترمیم پرده بکارت 15:20 - 1398/03/27 بازدید: 90

- طبق نظر آیت الله  مکارم؛ زن پس از ترمیم پرده بکارت،‌ باکره به حساب می آید اما بر اساس نظر عده دیگری از مراجع تقلید، با ترمیم پرده بکارت، زن باکره حساب نمی شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.