اثبات خدا

برهان صدیقین

«واقعیت مطلقه» هرگز زوال پذیر نیست؛ چیزی که هرگز زوال‌پذیر نباشد و زوال آن ممتنع بالذات باشد، واجب ازلی است؛ پس اصل واقعیت، واجب ازلی خواهد بود. آن گاه واقعیت‌های زوال‌پذیر و موجودات محدود، به آن واقعیتِ زوال ناپذیر تکیه می‌کنند.[1]

خدا
پروفسور پل دیویس، و وجود خدا

پروفسور پل دیویس استاد مشهور کیهان شناسی دانشگاه آریزونا نظم عالم را شاهدی بر وجود خداوند متعال می‌داند.

اوصاف خداوند
«خدا» حقیقتی به روشنی خورشید!

-انسان باید با براهین عقلی و فلسفی و منطقی، شناختی درست از خداوند متعال پیدا کند.

خلقت از هیچ
خلق جهان از هیچ و اجتماع نقیضین!

- دانشمندان علوم تجربی هنوز نتوانسته‌اند خلقت از هیچ را تفسیر کنند.

وجود خدا
آیا جهان می‌تواند از هیچ به وجود بیاید؟

-تا به حال هیچ کسی هنوز پاسخ قابل قبولی به این سوال نداده که چگونه از «هیچ» می‌تواند جهان به وجود آید؟!

خدا
اعتراف پروفسور «پل دیویس» به وجود خالق در نظام هستی

پروفسور پل دیویس استاد مشهور کیهان شناسی دانشگاه آریزونادر اعتراف می‌کند که هستی احتیاج به خالق دارد.

اثبات خدا
محکم‌ترین دلیل اثبات خدا

برهان وجوب و امکان از براهین مستحکم اثبات خداوند است و هیچگونه اشکالی به آن وارد نیست.

خدا
«ولتر» فیلسوف فرانسوی و اثبات خدا

برهان «نظم» یکی از اساسی‌ترین برهان‌های اثبات وجود خداست، آنچنان که «ولتر» فیلسوف فرانسوی از آن برای اثبات اعتقادات خویش استفاده می‌کند.

اعتقاد به عدم وجود خدا!

پروفسور برایان کاکس(فیزیکدان مشهور انگلیسی):

سـاده لـوحـانه است کسی  بگویـد خـدا وجـود ندارد.

 

https://goo.gl/ooHqDk

عالم ممکنات
کسی که محتاج است، خالق نیست!

عالم ابتدا داشته و قبل از آن زمان هیچ چیزی نبوده است؛ لذا سوال می‌کنیم که این انفجار از کجا حاصل شد؟ این چیزی که منفجر شد وجود و هستی‌اش را از کجا آورد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.