آسیب‌های فضای مجازی

کتاب فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها
کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» توسط معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه منتشر شد

کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» توسط معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه منتشر شد. علاقمندان به تهیه این کتاب با شماره‌های 02537255890 داخلی 454 و 09126512675 تماس حاصل نمایند.

تقوای مجازی
شروع گناه با یک نگاه مجازی

- فضای مجازی چون بستر ارتکاب گناه و لذت برن های حرام اسست، پس اعمال ما هم واقعی است و الا در عمل مجاز که لذتی در کار نیست. پس هر جا عمل معنا دارد تقوا و خود داری از گناه هم مفهوم پیدا می کند.

زمان در قیامت
دزد مجازی زمان...

چکیده: دزدی زمان بزرگ‌ترین آسیب فضای مجازی است. در روز قیامت این دزدی مشخّص می‌شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.