آزادی در غرب

تمدن غرب
روسپی خانه عروسکی، دستاورد آزادی غربی 09:03 - 1397/12/02 بازدید: 267

آزادی غربی نه تنها انسان غربی را سیرآب نکرد بلکه وی را تشنه‌تر نیز کرده است.

شهوت
وزیر شیلات نروژ و آزادی غربی 07:00 - 1397/11/08 بازدید: 58

آزادی به مفهوم غربی هیچگاه نمی‌تواند، جلوی غریزه جنسی را بگیرد.

تجاوز
آثار آزادی در اسرائیل 06:30 - 1397/11/08 بازدید: 59

آزادی به مفهوم غربی نمی‌تواند حقوق زن را حفظ کند.

تلاش مجلس سنا برای آزادی رابطه جنسی با حیوانات!! 22:49 - 1397/08/13 بازدید: 42

آزادی با مفهومـی غـربـی نتیجـه‌ای جـــز ایــن به همـــراه نــدارد.

 

https://goo.gl/b9pZZE

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.