آخر الزمان

دنياپرستي 22:33 - 1394/01/20 بازدید: 166

2 - دنياپرستي:

علائم و نشانه‏ هاي آخرالزمان‏ 22:31 - 1394/01/20 بازدید: 152

آخرالزمان داراي نشانه‏ هايي است که در اصطلاح به آن‏ها «علائم آخرالزمان» گفته مي ‏شود.

پيوند مهدويت با آخرالزمان‏ 22:28 - 1394/01/20 بازدید: 144

تعبيرهايي در روايات وجود دارد که پيوند ناگسستني مهدويت با آخرالزمان را به روشني بيان مي‏کند. در ذيل برخي از اين روايات را نقل مي‏کنيم:

آخر الزمان در فرهنگ مهدويت 22:25 - 1394/01/20 بازدید: 265

بدون ترديد هر آغازي را انجامي است و هر شروعي را پايان، مگر ذات اقدس پروردگار که آغاز و انجام ندارد. دنيا نيز از اين قاعده کلي و فراگير بيرون نيست، از اين رو زماني بر اين دنيا گذشته و زماني خواهد گذشت که زمان پايان خواهد بود و اين قسمت پاياني کتاب زمان را «آخر الزمان» نام نهاده‏اند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.