آخر الزمان

دنياپرستي

2 - دنياپرستي:

علائم و نشانه‏ هاي آخرالزمان‏

آخرالزمان داراي نشانه‏ هايي است که در اصطلاح به آن‏ها «علائم آخرالزمان» گفته مي ‏شود.

پيوند مهدويت با آخرالزمان‏

تعبيرهايي در روايات وجود دارد که پيوند ناگسستني مهدويت با آخرالزمان را به روشني بيان مي‏کند. در ذيل برخي از اين روايات را نقل مي‏کنيم:

آخر الزمان در فرهنگ مهدويت

بدون ترديد هر آغازي را انجامي است و هر شروعي را پايان، مگر ذات اقدس پروردگار که آغاز و انجام ندارد. دنيا نيز از اين قاعده کلي و فراگير بيرون نيست، از اين رو زماني بر اين دنيا گذشته و زماني خواهد گذشت که زمان پايان خواهد بود و اين قسمت پاياني کتاب زمان را «آخر الزمان» نام نهاده‏اند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.