آتئیست

خدا
آیا آتئیست شدن دلیل عقلی دارد؟

احساسات روانی( نه دلایل عقلی) بیش از هر چیز در بی‌خدایی افراد نقش دارد.

خدا
معنویت بدون خدا و افسردگی

معنویت بدون خداوند انسان را به آرامش نمی‌رساند، بلکه سبب افسردگی وی می‌شود.

اخلاق
مذهب مهمترین عامل برای اخلاق مداری

تحقیقات علمی نشان داده است مذهب بهترین عامل برای اخلاقی زیستن است.

اخلاق
خداناباور و چالش اخلاق

تحقیقات میدانی حکایت کننده از این واقعیت است که بدون اعتقاد به خداوند، نمی‌توان مصداق فعل اخلاقی را شناخت.

خدا
پروفسور پل دیویس، و وجود خدا

پروفسور پل دیویس استاد مشهور کیهان شناسی دانشگاه آریزونا نظم عالم را شاهدی بر وجود خداوند متعال می‌داند.

دینی به نام آتئیسم

دین به معنای روش زندگی است. هیچ کسی نیست که بدون دین باشد.[1] آتئیسم هم یک دین است اما دینی که در آن چهارچوبی برای رفتار انسان و افکارش معیّن نشده است. همین امر باعث شده که دین آتئیسم یک دین خودخواهانه و بر اساس هواپرستی شخصی یا گروهی باشد.

 

خدا
فرانسیس کالینز ژنتیک شناس معروف و وجود خدا

پیشرفت علوم بیشتر خدا را اثبات می‌کند.

تناقضی از جنس آتئیست‌ها

تحقیقات د‌انشگاه‌های آمریکا:

بعضـی از دانشمنـدان آتئیست، بچه‌های خودرا با مفاهیم دینی تربیت می‌کنند.

آتئیست‌ها هم فهمیده‌اند که اخلاق بدون خدا معنایی ندارد.

 

https://goo.gl/JuuV7s

علم و دین
رابطه علم و دین در کلام دانشمند آتئیست

تعارضی بین علم و دین وجود ندارد.

عکس یک تخم مرغ شکسته
سوال مرغ و تخم مرغ از یک آتئیست

آیا طبیغت بی‌شعور و بدون علم، می‌تواند تخم مرغی به این زیبایی را تصادفا درست کند؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.