قرآن و حدیث

تکنیک های موفقیت در قرآن
تكنیك های موفقیت در قرآن 06:28 - 1397/07/26 بازدید: 524

- خداوند در قرآن كریم به بیان تكنیك هایی می پردازد كه سبب موفقیت پیامبر در گسترش فرهنگ اسلام در جهان شده است. برخی از این تکنیک ها عبارتند از : صبر و پایداری در برابر مشكلات، بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه، ارتباط موثر با دیگران

عیسی به دین خود و موسی به دین خود
منافات داشتن ضرب المثل «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» با قرآن 19:43 - 1397/07/02 بازدید: 669

عیسی به دین خود و موسی به دین خود، از آن ضرب المثل های انحرافی است که با مبانی دینی ما نمی سازد.

نهی از دوستی با خویشان مشرک
قرآن و چگونگی رفتار با خویشان مشرک 19:12 - 1397/07/02 بازدید: 298

نهی قرآن از دوستی با پدر و برادر، و خویشان مشرک، به معنی قطع رابطه با آنها نیست.

شادی
مناظره ای در باره شادی در قرآن 19:04 - 1397/07/02 بازدید: 387

قرآن مخالف شاد بودن و شاد زیستن نیست. اما با شاد بودن متکبرانه و از روی هوا و هوس مخالف است.

جزای کار یک و بد
قرآن و برابری عذاب با گناه، و فزونی ثواب بر کار نیک 09:22 - 1397/07/01 بازدید: 400

هر گناهی که از انسان سر بزند یک عذاب دارد؛ اما هر کار نیک، ده برابر ثواب دارد.
 

معاد
نظر قرآن در مور بینایی و نابینایی قیامت 09:02 - 1397/07/01 بازدید: 318

کوری و بینایی در قیامت به حسب عالم قیامت است.

قیامت و کتمان گناهان
نظر قرآن کدام است؛ کتمان یا عدم کتمان گناهان؟ 08:44 - 1397/07/01 بازدید: 219

هر چند ممکن است مشرکان در مراحل اولیه قیامت، گناه خود را کتمان کنند؛ اما در  مراحل بالاتر نمی توانند گناهان خود را کتمان کنند.

بهشت
بهشت توصیف شده در قرآن، بی تاثیر از محیط عربستان 08:36 - 1397/07/01 بازدید: 269

برخلاف زعم شبهه افکنان، بهشت از محیط عربستان تاثیر نداشته است.

قرآن
توفیق پند گرفتن از قرآن با اراده خداوند 16:41 - 1397/06/12 بازدید: 311

همه کارهای انسان از جمله پند گرفتن از قرآن، با اراده خداوند است.

عذاب
خدشه بر عذاب خدا در قرآن توسط شبهه سازان 15:39 - 1397/06/12 بازدید: 285

ایمان نیاوردن به خدا و رسول او سرمنشا خیلی از مفاسد، و سبب ورود در جهنم است؛ اما شبهه سازان، مساله را طور دیگری جلوه می دهند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.