قرآن و حدیث

 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان 09:49 - 1398/02/26 بازدید: 1029

چکیده: توکل به خدا یکی از زیبا ترین و بالاترین مقامات اخلاقی است که همانند اکسیری ارزشمند موجب نجات انسان از گرفتاری هاست.

 دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان 05:37 - 1398/02/25 بازدید: 410

چکیده: یکی از بهترین دعاها و در خواست های انسان به درگاه الهی مسئلت رضایت و خشنودی خدای متعال است.

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان 06:30 - 1398/02/24 بازدید: 496

چکیده: آموزه های ناب اسلامی همگی انسان را به سوی انسان متخلق به آداب و اخلاق اسلامی رهنمود می نماید.

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان 08:51 - 1398/02/23 بازدید: 707

چکیده: دعا و نیایش پلی زیباست که ارتباط بین معبود و مخلوق را بهبود می بخشد.

دعای روز ششم
شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان 09:45 - 1398/02/22 بازدید: 945

چکیده: از جمله مهمترین عوامل خوار کننده انسان در دنیا و آخرت گناه است که پیامدهای شوم دنیوی و اخروی را برای انسان به دنبال دارد

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان 15:36 - 1398/02/21 بازدید: 961

چکیده: یکی از زیباترین دعاها در ماه مبارک رمضان: خدای ما را در زمره ی افراد صالح و از جمله مقربان درگاهت قرار بده.

دعای روز چهارم ماه رمضان
شرح دعای روز چهارم ماه رمضان 14:01 - 1398/02/20 بازدید: 675

چکیده: دعا و مناجات پلی زیبا برای ارتباط با خدای متعال است.

 دعای روز سوم ماه مبارک رمضان
شرح مختصری از دعای روز سوم ماه مبارک رمضان 19:24 - 1398/02/19 بازدید: 435

چکیده: شب و روز ماه مبارک رمضان فرصت های طلایی، برای قیمت پیدا کردن نزد خدای متعال به حساب می آیند.

 دعای روز دوم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان 08:27 - 1398/02/18 بازدید: 965

چکیده: دعا و مناجات به درگاه الهی بهترین اکسیر برای غنای ارزش  آدمی و پرواز به سوی قله های سعادت و کمال است

دعای ماه رمضان
شرح مختصری از دعای روز اول ماه مبارک رمضان 12:57 - 1398/02/17 بازدید: 736

چکیده: دعا بهترین راه برای گشودن گره های بزرگ و سخت است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.