قرآن و حدیث

 دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

چکیده: خدایا محبت و اشتیاق به نیکی کردن را در دلم قرار بده.

 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

چکیده: توکل به خدا یکی از زیبا ترین و بالاترین مقامات اخلاقی است که همانند اکسیری ارزشمند موجب نجات انسان از گرفتاری هاست.

 دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

چکیده: یکی از بهترین دعاها و در خواست های انسان به درگاه الهی مسئلت رضایت و خشنودی خدای متعال است.

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

چکیده: آموزه های ناب اسلامی همگی انسان را به سوی انسان متخلق به آداب و اخلاق اسلامی رهنمود می نماید.

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

چکیده: دعا و نیایش پلی زیباست که ارتباط بین معبود و مخلوق را بهبود می بخشد.

دعای روز ششم
شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

چکیده: از جمله مهمترین عوامل خوار کننده انسان در دنیا و آخرت گناه است که پیامدهای شوم دنیوی و اخروی را برای انسان به دنبال دارد

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

چکیده: یکی از زیباترین دعاها در ماه مبارک رمضان: خدای ما را در زمره ی افراد صالح و از جمله مقربان درگاهت قرار بده.

دعای روز چهارم ماه رمضان
شرح دعای روز چهارم ماه رمضان

چکیده: دعا و مناجات پلی زیبا برای ارتباط با خدای متعال است.

 دعای روز سوم ماه مبارک رمضان
شرح مختصری از دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

چکیده: شب و روز ماه مبارک رمضان فرصت های طلایی، برای قیمت پیدا کردن نزد خدای متعال به حساب می آیند.

 دعای روز دوم ماه مبارک رمضان
شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

چکیده: دعا و مناجات به درگاه الهی بهترین اکسیر برای غنای ارزش  آدمی و پرواز به سوی قله های سعادت و کمال است

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.