قرآن و حدیث

قیامت و کتمان گناهان
نظر قرآن کدام است؛ کتمان یا عدم کتمان گناهان؟

هر چند ممکن است مشرکان در مراحل اولیه قیامت، گناه خود را کتمان کنند؛ اما در  مراحل بالاتر نمی توانند گناهان خود را کتمان کنند.

بهشت
بهشت توصیف شده در قرآن، بی تاثیر از محیط عربستان

برخلاف زعم شبهه افکنان، بهشت از محیط عربستان تاثیر نداشته است.

قرآن
توفیق پند گرفتن از قرآن با اراده خداوند

همه کارهای انسان از جمله پند گرفتن از قرآن، با اراده خداوند است.

عذاب
خدشه بر عذاب خدا در قرآن توسط شبهه سازان

ایمان نیاوردن به خدا و رسول او سرمنشا خیلی از مفاسد، و سبب ورود در جهنم است؛ اما شبهه سازان، مساله را طور دیگری جلوه می دهند.

عذاب الهی
اتمام حجت خداوند در قرآن برای عذاب شهرها

- تا وقتی که خداوند، پیامبر نفرستد و بر مردم اتمام حجت نکند، آنها را عذاب نخواهد کرد.

مواقف قیامت
قرآن و مساله سوال از انسان در قیامت

-در بعضی از مواقف قیامت از انسان سوال می پرسند و در بعضی مواقف، سوالی نخواهند کرد.

قرآن کریم
توجه متناسب قرآن به صلح، و مقابله با کافران

-آیات جهاد در قرآن مربوط به میدان جنگ است و به هیچ وجه خشونت نیست. اما برخی شبهه سازان و مغرضان، کاری به این نکته ندارند و سخنان پوچ خود را تکرار می  کنند تا قرآن را ضد صلح، نشان دهند.

سوره کافرون
آیا قرآن می گوید مشرکان به دین خود، و پیامبر نیز به دین خود؟

آیه 6 سوره کافرون «لَكمُ‏ْ دِينُكُمْ وَ لىِ‏َ دِين‏؛ شما به دين خود، و من هم به دین خود.» هیچگاه به این معنا نیست که پیامبر نسب به  گسترش منکر و ناهنجاری در جامعه بی تفاوت باشد.

انتقام الهی
قرآن و مساله ای به نام انتقام الهی

انتقام الهی به این معنی که ما انسان ها تصور می کنیم، نیست؛ بلکه انتقام الهی به معاندان دین خواهد رسید.

عدالت الهی
مناظره ای حول مبحث حبط اعمال در قرآن

حبط اعمال دشمنان خدا و پیامبران در جهان آخرت، برخلاف برخی شبهات فریبنده، ظلم نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.