چرا اكثر ائمه و پيامبران از شبه جزيره عربستان آمده اند؟

09:07 - 1393/06/23
چکیده: به تصريح قرآن كريم كه مي فرمايد: براي هر قومي پيامبر و رسولي فرستاديم و همچنين با توجه به اطلاعات محدودي كه از برخي پيامبران در دست هست مي توان گفت كه اكثر پيامبران از خارج شبه جزيرة عربستان بوده و اين تصور كه اكثر انبياء‌از شبه جزيرة عربستان است تصور صحيحي نيست.

چرا اكثر (تمامي) ائمه و پيامبران ـ عليهم السّلام ـ از شبه جزيره عربستان آمده اند؟

پاسخ:

خداوند براي هدايت نوع بشر و رساندن انسانها به كمال مطلوب و سعادت جاويدان، پيامبران و رسولاني فرستاده است. چه اينكه اگر نمي فرستاد هدف آفرينش بشر حاصل نمي شد. همه انبياء الهي يك هدف را تعقيب مي كردند و آن سعادت انسانها از طريق ايمان به خدا و روز رستاخيز و تعليم و تربيت صحيح ديني و تقويت اصول اخلاقي در جوامع بشري بوده است.
مسلمانان بر مبناي برخي روايات به 124000 پيامبر عقيده دارند كه نام حتي 124 نفر از ايشان در دست نيست و تعداد 313 نفر از پيامبران صاحب كتاب بوده اند.(1) و 5 تن از ايشان كه پيامبر اولوالعزم ناميده مي شوند صاحب شريعت بودند.(2) و ساير پيامبران شريعت اين 5 نفر را بين مردم تبليغ مي كردند. و شريعت حضرت محمد _صلي الله عليه و آله_ جهاني بوده(3) و فقط نام 25 يا 26 نفر از پيامبران در قرآن كريم آمده است و همچنين تاريخ گذشتة بشري بر خلاف پادشاهان و حكام چندان توجهي به تاريخ انبياء نكرده و لذا اطلاعات امروز بشر از انبياء خيلي محدود است.(4)
اما در مورد آنچه كه در سؤال آمده بايد گفت:
شبه جزيره عربستان شامل منطقه اي است كه جغرافيدانان محدودة آن را از غرب تا درياي سرخ و از شمال تا مرز شام و از طرف شرق به حدود كوفه تا بصره و درياي فارس و از جنوب به اقيانوس هند محدود مي كنند.(5) يعني شامل چند كشور عربي حوزه خليج فارس در زمان حاضر مي شود و با اين حساب نمي توان ادعا كرد كه تمام پيامبران و ائمه از شبه جزيره عربستان باشند چرا كه به تصريح خود قرآن خداوند براي هر قومي پيامبري و رسولي فرستاده است. آنجا كه مي فرمايد: و براي هر امتي رسولي است كه هر گاه رسول آنها آمد و حجّت تمام شد حكم به عدل شود و بر هيچكس ستم نخواهد شد.(6) پس براي هر امتي از امتها در هر جاي كره زمين كه بوده اند رسولي از طرف خداوند آمده و حامل رسالت و پيامهاي خداي تعالي به سوي آنها بوده اند. و مأمور بوده اند كه آن پيامها را به مردم ابلاغ نمايد و اگر اين چنين نبود با عدالت خداوند سازگار نبود.
در اينجا به عنوان نمونه به برخي از پيامبران كه در ميان اقوام و سرزمينهاي مختلف به رسالت مبعوث شده اند كه خارج از جزيرة العرب بوده اشاره مي شود.
حضرت لقمان ـ عليه السّلام ـ كه بنابر قولي يكي از پيامبران بوده و به لقمان حكيم معروف است از مردمان حبشه بوده و در ميان قوم خود به پيامبري رسيد. البته پيامبر بودن حضرت لقمان محل مناقشه است و برخي پيامبر بودن او را قبول ندارند و معتقدند كه او بين پيامبري و حكمت، حكمت را اختيار كرد ولي برخي معتقدند كه او به پيامبري رسيده است. (7)
جرجيس پيامبر كه شريعت حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ را دعوت مي كرد از مردمان ارمنستان بوده است.(8)
ايوب نبي ـ عليه السّلام ـ از مردمان روم بوده است.(9)
حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ كه اولين پيامبري است كه صاحب شريعت شده از مردمان بين النهرين يعني عراق امروزي بوده و به پيامبري رسيده و كشتي خود را در محل مسجد كوفه ساخته است.(10)
اگر معتقد به پيامبري زرتشت هم بشويم چنانچه برخي بر اين باورند كه او پيامبر بوده و او را قديميترين پيامبر آريائي دانسته اند و از شرق برخاسته و پيامبر ايراني است و پيروان زرتشت (مجوس) را از اهل كتاب مي شمارند.(11)
حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ كه شيخ الانبياء لقب دارد زادگاهش شهر اور در كلده قديم بوده كه با خانواده اش به فلسطين و كنعان سفر كرده و در آنجا به پيامبري مبعوث مي شود.(12)
حضرت موسي ـ عليه السّلام ـ در مصر به پيامبري رسيد و تعداد كثيري از انبياي بني اسرائيل همچون حضرت داود و سليمان و يحيي و ذكريا ـ عليه السّلام ـ و همچنين حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ در فلسطين به پيامبري رسيدند كه خارج از شبه جزيره عربستان بوده است.(13)
پس با توجه به مطالب گفته شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه از ميان انبياء حضرت اسماعيل و حضرت محمدـ صلّي الله عليه و آله ـ تا حدي كه تاريخ گواهي مي دهد در جزيرة العرب به نبوت رسيده اند. و به تصريح قرآن كريم كه مي فرمايد: براي هر قومي پيامبر و رسولي فرستاديم و همچنين با توجه به اطلاعات محدودي كه از برخي پيامبران در دست هست مي توان گفت كه اكثر پيامبران از خارج شبه جزيرة عربستان بوده و اين تصور كه اكثر انبياء‌از شبه جزيرة عربستان است تصور صحيحي نيست.
اما امامان معصوم چونكه از نسل پيامبر آخرالزمان ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اوصياء آن حضرت براي هدايت عامة‌بشر مي باشد، بالطبع بايد از اين منطقه باشند. و با توجه به جهاني بودن شريعت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ امامت ائمة طاهرين نيز جهاني بوده فلذا امامان اختصاص به محل و محدودة خاصي ندارد. و آنان حجت خداوند براي تمام مردم جهان مي باشند و در عصر حاضر امام زمان (عج) حجت خدا و امام همة جهانيان است و به هيچ محلي خاص تعلق ندارد.

پاورقی:

1. توفيقي، حسين، آشنائي با اديان بزرگ، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم 1384 ص242.
2. قرآن كريم سوره شوري آيه 13.
3. سوره اعراف آيه 158.
4. اصفهاني، عمادالدين، تاريخ انبياء، تهران، كتابفروشي اسلام چاپ سوم 1347 ص150.
5. ابوالفداء، تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران بنياد فرهنگ 1349 ص107.
6. يونس آيه 47.
7. اصفهاني پيشين ص660 و ص753. معارف و معاريف، ج 8، ذيل واژة لقمان.
8. اصفهاني پيشين ص660 و ص753.
9. طبري، تاريخ طبري ج1 بيروت موسسه اعلمي چاپ پنجم 1409هـ . ق ص226.
10. جزايري، نعمت ا...، قصص الانبياء، بيروت موسسه اعلمي چاپ هشتم 1398هـ . ق، ص85.
11. محمد جواد مشكور، خلاصه اديان، تهران انتشارات شرق، چاپ چهارم ص1369 ص94.
12. همان ص118.
13. همان ص122 و اصفهاني پيشين ص580.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.