دليل اثبات اين كه حضرت عيسي زنده است چيست؟

13:51 - 1393/06/22
چکیده: امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: همانا عيسي ـ عليه السلام ـ پيش از روز قيامت به دنيا فرود مي آيد، از اهل ملّت يهود و نصارا كسي باقي نمي ماند مگر اين كه پيش از مردنش به او ايمان مي آورد و او پشت سر مهدي نماز مي خواند.

دليل اثبات اين كه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ زنده است چيست و چه موقع ظهور مي كند؟

پاسخ:

قرآن كريم عيسي را اين گونه معرّفي مي كند: عيسي ـ عليه السلام ـ يكي از پيامبران بزرگ صاحب شريعت است.(1) كه خداوند وي را بر بسياري از پيامبران ديگر برتري بخشيد.(2) و آيات و نشانه هاي روشن و معجزات بسياري را توسط او نمايان نموده است(3) او روح الله(4) و كلمه الله(5) و مؤيد به روح القدس است(6) حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ داراي خلقتي استثنايي و معجزه آسا است.(7) و مانند حضرت آدم با ارادة خاص خداوند، بدون پدر متولّد شده است.(8) وي قبل از هر چيز خود را عبد و بندة خدايي مي داند كه او را پيامبر و وجودش را (مبارك) قرار داد.(9) و براي او انجيل را آورده كه مايه نور و هدايت است.(10) آن چه از بررسي كتاب هاي تاريخ بدست مي آيد، اين است كه عيسي بن مريم ـ عليه السلام ـ حدود شصت سال در زمين در ميان بني اسرائيل زندگي كرد.(11) هر چند معروف است كه آن حضرت در 33سالگي عروج نموده است. سرانجام هنگامي كه توطئه ها براي قتل او شدّت گرفت، خداوند او را از شر دشمنان نجات داد و به سوي خود بالا برد، و بدين ترتيب عروج عيسي ـ عليه السلام ـ آغاز شد.(12) هم اكنون سؤال اين است كه راه اثبات زنده بودن حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ چيست و چه موقع ظهور مي كند؟
براي روشن شدن پاسخ توجه به مطالب زير لازم است: يكي از موضوعات مورد اختلاف ميان قرآن و كتاب مقدس مسيحيان، داستان به صليب كشيده شدن حضرت عيسي مسيح است، هر چهار انجيل چگونگي دست گيري، محاكمه و به صليب كشيده شدن حضرت عيسي را با تفاوت هايي جزئي نقل و گزارش كرده اند، بر اساس گزارش انجيل ها، كه مسيحيان به آن عقيده دارند، حضرت عيسي به صليب كشيده و دفن شد ولي پس از سه روز، زنده و به آسمان رفت و نزد خداوند جاي گرفت.(13)
قرآن نيز اين ماجرا را گزارش مي دهد، و بر اساس آن مسيح هم اكنون زنده است و در نزد خدا جاي دارد با اين تفاوت كه ظاهر قرآن دلالت بر اين دارد كه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ مصلوب نشد و او را نكشتند، بلكه اين امر بر دشمنان او مشتبه شد و حضرت مستقيماً به آسمان برده شد. قرآن در مورد بني اسرائيل مي گويد: «و به خاطر قولشان كه: (ما) مسيح عيسي بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم، در حالي كه نه او را كشتند و نه به صليب كشيدند، لكن امر بر آن ها مشتبه شد و محققاً كساني كه در مورد قتل او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروي مي كنند و قطعاً او را نكشتند، بلكه خداوند او را به سوي خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است، هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر اين كه قبل از مردن به عيسي ايمان مي آورند، او در روز قيامت عليه آنان گواه خواهد بود.(14)
آن چه از ظاهر آية 159 سورة نساء وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... بدست مي آيد اين است كه عيسي ـ عليه السلام ـ نزد خداوند زنده است و نخواهد مرد، تا آن كه همة اهل كتاب به وي ايمان بياورند.(15)
از تعبير (تا آن كه همة اهل كتاب به او ايمان بياورند) به خوبي استفاده مي شود كه عيسي ـ عليه السلام ـ روزي از آسمان فرود آمده و مجدداً در ميان مردم حضور خواهد يافت و همة اهل كتاب به او ايمان خواهند آورد.
حال اين سؤال مطرح مي شودكه آن حضرت چه وقت از آسمان فرود آمده و مجدداً در ميان مردم ظاهر مي شود؟
براي پاسخ اين سؤال ناچاريم به درب خانة پيامبر و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و پاسخ را از زبان آن ها بشنويم:
1ـ امام صادق ـ عليه السلام ـ مي گويد رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: .... مهدي از ذريّة من است، هنگامي كه خروج كند (ظهور كند) عيسي بن مريم براي ياري و نصرت او از آسمان به زمين مي آيد، او را جلو انداخته و پشت سر او نماز مي خواند.(16)
2ـ امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: همانا عيسي ـ عليه السلام ـ پيش از روز قيامت به دنيا فرود مي آيد، از اهل ملّت يهود و نصارا كسي باقي نمي ماند مگر اين كه پيش از مردنش به او ايمان مي آورد و او پشت سر مهدي نماز مي خواند.(17)
3ـ امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: حضرت قائم به بيت المقدس بر مي گردد و براي مردم در نماز، امامت مي كند، و چون روز جمعه نماز اقامه گردد، عيسي همراه هفتاد هزار فرشته نزول كند و او عمامه بر سر دارد و شمشير آويخته، بر اسب سوار و حربه اي در دست دارد و چون به زمين نزول كند منادي فرياد بر كشد، اي گروه هاي مسلمانان، حق آمد و باطل از ميان رفت.(18)
4ـ رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: عيسي بر گردنه كوهي به نام افيق نزول مي كند و به بيت المقدس مي آيد در حالي كه مردم آماده براي نماز صبح باشند، امام يعني حضرت مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ عقب مي رود، عيسي او را به جلو مي برد و در پشت سرش به آيين شريعت محمّد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نماز مي خواند و مي گويد: شما اهل بيت را هيچ كس مقدم نمي شود.(19)
مشهور اين است كه عيسي اوّل در قدس فرود مي آيد پس به شام و جاهاي ديگر مي رود و مسلمان ها و او با يهود و روم و دجّال مي جنگند، وي چهل سال در روي زمين باقي مي ماند، پس خداوند جان او را مي گيرد، و مسلمان ها او را دفن مي كنند و در روايتي از اهل بيت وارد شده است كه امام مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در ملاء عام و در پيش چشمان مردم، براي مراسم دفن او، قيام مي كنند....، و او را با پارچه اي از بافته هاي مادرش مريم كفن نموده، و در قدس در كنار قبر مادرش دفن مي كند.(20)
نتيجه و پاسخ: از ظاهر آيه 159 سورة نساء استفاده مي شود كه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در حال حاضر نزد خدا زنده است و روزي مجدّداً به زمين باز خواهد گشت، و روايات به صراحت دلالت دارند كه زمان بازگشت و ظهور آن حضرت بعد از ظهور امام دوازدهم مهدي موعود ـ عج الله تعالي فرجه الشريف ـ خواهد بود.

پاورقی:

1. شوری، 13.
2. بقره، 253.
3. آل عمران، 49.
4. نساء، 171.
5. آل عمران، 45.
6. بقره، 253.
7. مریم، 15ـ 35.
8. آل عمران، 59.
9. مریم، 30ـ 31.
10. مائده، 46.
11. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمّد باقر موسوی همدانی، 3:307، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376ش.
12. آل عمران، 55.
13. ادیب آل علی، سید محمّد، مسیحیت، ص 33، مرکز مدیریت حوزه ی علمیه قم، 1385، به نقل از انجیل مرقس، باب 14و 15، انجیل متی، باب 26 و 27، انجیل لوقا، باب 22 و 23، انجیل یوحنا، باب 18و 19.
14. نساء، 157 تا 159.
15. علامه طباطبایی، سید محمّد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، 3:325، پیشین.
16. صدوق محمّد، امالی، ترجمة کریم فیضی، ص 344، مجلس 39، ح4، وحدت بخش، 1384ش.
17. یزدی حائری، علي، الزام الناصب فی اثبات الحجة الغایب، 1:53.
18. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفة الائمة، 3:269، مکتبة بنی هاشمي، تبریز، 1381هـ ق.
19. احسان بخش رشتی، صادق، آثار الصادقین، 26:544، روابط عموم ستاد برگزاری نماز جمعه گیلان، 1371.
20. الکورانی العاملی، علی، عصر ظهور، ص 307، دارالهدی، 1383ش.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.