احکام دوران نامزدی

03:58 - 1392/11/27
رهروان ولایت ـ اگر مراد از نامزدي اين باشد كه زن و مردي قصد داشته باشند با يكديگر ازدواج بكنند ولي هيچ گونه صيغه محرميتي بين آنان منعقد نشده باشد، زن و مرد به يكديگر نامحرم هستند و هيچگونه فرقي با ديگر نامحرمها ندارند.
گل و حلقه

دوران نامزدى

سوالاتی پیرامون احکام  محرمیت و دوران نامزدی

سوال: آيا نگاه به بدن نامزد خود كه هنوز نامحرم است (ولى محرم شدن قطعى است)، جايز است؟

اگر مراد از نامزدي اين باشد كه زن و مردي قصد داشته باشند با يكديگر ازدواج بكنند ولي هيچ گونه صيغه محرميتي بين آنان منعقد نشده باشد، زن و مرد به يكديگر نامحرم هستند و هيچگونه فرقي با ديگر نامحرمها ندارند.

در نتيجه: نگاه كردن به قصد لذّت به يكديگر، دست دادن و يا هر گونه تماس بدنى، خلوت كردن در محيط در بسته، عدم رعايت حجاب و پوشش كافي در مقابل يكديگر، و اختلاط به گونه اي كه معمولاً زن و شوهرها با يكديگر دارند.

و خلاصه هرگونه روابطي كه بين دو نامحرم حرام باشد از مواردي است كه هر يك از دختر و يا پسر بايد از آن پرهيز كنند.

سوال: تفريح و رفتن به گردش با نامزد خود ـ كه هنوز عقد نكرده است ـ چه حكمى دارد؟
تا زمانى كه عقد شرعى خوانده نشده، جايز نيست.

خواندن صيغه موقت قبل از عقد دائم چه حکمی دارد؟
خواندن صيغه موقت بين زوجين با اجازه ولىّ دختر اشكال ندارد.

سوال: آيا دختر و پسر مي توانند قبل از عقد دائم، بدون اجازه پدر دختر صيغه موقت بين خود بخوانند؟

آیت الله خامنه ای:‌ بنابر احتياط واجب در ازدواج با دختر باكره اجازه پدر يا جدّ پدرى او لازم است و بدون آن بنا بر احتياط واجب عقد صحيح ‏نيست.

آیت الله مکارم شیرازی : در مورد ازدواج دختر باکره، اين كار بدون كسب اجازۀ ولىّ دختر جايز نيست. و منظور از باكره دخترى است كه قبلا شوهر نكرده است، خواه عضو بكارت موجود باشد، يا نه.
 از سن سی سال به بالا، به شرط اینکه دختر فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.

پس مقلدین ایت الله  خامنه ای :‌ اگر مرجع تقليد ديگر واجد شرايط تقليد بوده و فتواى وى جواز ازدواج دختر باکره بدون شرط اذن پدر بوده است در اين صورت ازدواج شما اشکال ندارد

آیت الله سیستانی :  اگر دختر بالغ و رشیده  (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) در تصميم گيرى های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن ونسبت به مال خود مانند خريد وفروش وبخشش اموال خود از نظارت پدر ومادر مستقل نباشد , عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری)  جایز نیست و عقد باطل است.
و اگر مستقل هم باشد به احتياط واجب جايز نيست , ولی مى تواند در فرض دوم به فقيه ديگرى با رعايت تسلسل در اعلميت رجوع کند.

آیت الله وحید خراسانی : دختر باکره  بنابراحتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری برای ازدواج - چه موقت چه دائم - اجازه بگیرد حتی اگر رشیده (مصلحت و مفسده خویش را تشخیص دهد) باشد

سوال :دختری که پدر و جد پدری نداشته باشه باز هم اجازه کسی برای ازدواج موقت داره؟
آیت الله خامنه ای : اگر به حد رشد رسیده است و مصلحت خود را تشخیص می دهد نیاز به اذن از کسی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ در صورتی که به تصدیق بزرگترهای فامیل خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد و دسترسی به پدر دختر نباشد می توانند با هم ازدواج کنند.

آیت الله سیستانی : اگر رشیده باشد اشکال ندارد ول بهتر است که از برادر بزرگترش اجازه بگیرد

سوال : دختري که نعوذ بالله به واسطه زنا بکارتش را از دست داده در ازدواج موقت باز هم اذن ولي مي خواد؟

آيت الله خامنه اي : در صورتى كه بكارتش بواسطه وطى به شبهه يا زنا از بين رفته باشد گرچه حكم باكره را ندارد ولى احتياط در اجازه از پدر يا جدّ پدرى ترك نشود ولى اگر بكارتش از طرق ديگر از بين رفته باشد، حكم باكره را دارد.
آيت الله وحيد خراساني : بنابراحتياط واجب بدون اجازه ولي (پدر يا جد پدري) با او ازدواج نمايد. دختري كه بكارتش در اثر نزديكي چه حلال و چه حرام و چه شبهه از بين رفته براي ازدواج نياز به اجازه ولي (پدر يا جدپدري) ندارد ولي اگر بكارتش در اثر نزديكي از بين نرفته بلكه مثلا با انگشت يا پريدن يا سانحه ديگري از بين رفته براي ازدواج بنابراحتياط واجب بايد از ولي (پدر يا جد پدري) اجازه بگيرد.
ايت الله سيستاني : بله اذن ولي لازم است.

سوال: ما دو نفر همكار مجرد هستيم، براى آنكه روابطمان از نظر شرعى دچار مشكل نشود و به گناه كشيده نشويم؛ مى توانيم بدون اجازه پدر دختر، صيغه محرميت بخوانيم؟
روابط كارى و تحصيلى باعث نمى شود، اذن پدر يا جد پدرى دختر از اعتبار بيفتد

سوال :آيا در ازدواج پسر، نياز به اجازه پدر است؟

اگر به حد بلوغ و رشد رسيده است، نياز به اجازه و رضايت پدر نيست؛ ولى با وجود آن بهتر است، موافقت او را به دست آورد

رضايت قلبى پدر:

سوال: اگر پدر دختر، نسبت به ازدواج دخترش اظهار رضايت كند؛ ولى از قرائت صيغه عقد بى اطلاع باشد و در جلسه عقد حاضر نباشد، آيا عقد جارى شده بدون اطلاع او صحيح است؟
اگر هنگام قرائت صيغه عقد به آن راضى باشد، عقد صحيح است و حضور او در مجلس عقد شرط نيست

سوال: اگر دختر گفت: پدر و مادرم رضايت قلبى به ازدواج دارند؛ آيا مى توان به گفته او ـ بدون اذن پدر ـ با وى ازدواج كرد؟

در اذن پدر، اظهار لازم است و رضايت قلبى كافى نيست

سوال: اگر دختر، بدون اذن پدر ازدواج كرد و بعد پدر آن عقد را تنفيذ نكرد، تكليف چيست؟ آيا عقد باطل است؟
آيت الله سيستانى : عقد باطل است و بدون اجراى طلاق، مىتوانند از يكديگر جدا شوند.99

آيات عظام خامنه اى، ، مكارم : در مورد دختري که بدون اذن پدر عقد بسته، در صورت امکان به شکلي رضايت پدر را جلب کند، در غير اين صورت عقد آنها اشکال دارد، و احتياط واجب آن است که پسر باقيمانده مدّت را ببخشد، و از همديگر جدا شوند واگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد

سوال: آيا صيغه عقد، در صورتى كه بعدا رضايت پدر جلب شود، درست است و آن دختر محرم و همسر شرعى آن پسر محسوب مىشود؟

اگر شرايط عقد رعايت شود و پدر دختر بعد از آگاهى آن را اجازه دهد، عقد صحيح است

در صورتي كه صيغه عقد موقت خوانده شود، و بعد از اتمام وقت، عقد دايم خوانده نشود، مادر دختر همچنان تا آخر عمر محرم مرد مي ماند.

اگر زوجين بخواهند قبل از اتمام زمان عقد موقت، صيغه عقد دايم اجرا نمايند بايد مرد زمان باقيمانده را به زن هبه كند.
چنانچه مرد وقت باقيمانده را هبه نكند (چه جهلاً و چه نسياناً) و عقد دائم بخوانند، عقد دايم آنان باطل است و بايد بعد از اتمام زمان صيغه دوباره اجراي عقد دايم بنمايند.

سوال: پنج سال پيش زمان ازدواج با همسرم قبل از خواندن صيغه عقد دايم به مدت دو ماه من با همسرم بواسطه صيغه موقت محرم شديم اما يك ماه پس از گذشت خواندن صيغه موقت عقد دايم خوانديم و تاكنون هم با يكديگر زندگي كرده ايم آيا عقد دايم ما درست بوده است‏

جواب: در صورتي كه باقيمانده زمان عقد موقت را به زن هبه كرده ايد عقد درست بوده است در غير اين صورت بايد دوباره اجراي صيغه عقد دايم بنماييد.

---------------------------

خلاصه سخنرانی استاد زلال احکام در تاریخ 92/11/22

لینک سخنرانی های قبلی: http://www.jonbeshnet.ir/category/445

نظرات

تصویر Han
نویسنده Han در

سلام.سوال من اینه دوران نامزدی که صیغه ای خونده نشده اگه احساساتی صورت بگیرد گناه است یا نه

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

بله. تا محرمیت با اذن پدر دختر جاری نشه، اشکال داره.

خب چه کاریه؟!

یک صیغه محرمیت بخونید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.