تغییر دموگرافی در سرزمین های اشغالی

12:48 - 1399/03/17

- بر پایه ماده‌ ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد همه مردم حق دارند تابعیت داشته باشند و امکان محروم‌سازی خودسرانه هیچکس از تابعیتش ممکن نیست.

اسرائیل

 اگر کسی به علت سلب تابعیت، بدون کشور شود دولت‌ها حق سلب تابعیت از او را نخواهند داشت.
اما متاسفانه پس از تشکیل حکومت صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در سال 1948 تا کنون تعداد زیادی از فلسطینی‌ها از خانه و سرزمین خود اخراج شدند، که این اشغالگری و در نتیجه کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین خودشان باعث پیدایش بحران بی‌تابعیتی و آپاترید در میان بسیاری از فلسطینیان شد به نحوی که بر اساس آمارها نیمی از جمعیت فلسطینیان ساکن در خارج از مرزهای سرزمین فلسطین دارای هیچ نوع تابعیتی نیستند، از اینرو باید گفت  صهیونیست‌ها برای تشکیل کشور اسرائیل با کوچاندن اجباری مردم یک سرزمین و تغییر دموگرافی آن اقدام به تاسیس یک رژیم جعلی نمودند و این اتفاق فلسطینیان را مبدل به یکی از بزرگترین مردم بدون تابعیت در جهان نمود. از  اینجاست که از رژیم صهیونیستی تعبیر به رژیم مجعول می‌شود و همین امر دلیل بحران هویتی است که این رژیم همواره از ابتدای تاسیس آن در درون جغرافیای سرزمین فلسطین با آن مواجه بوده است.
اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که رژیم اشغالگر قدس چه تمایزی با کشوری همچون روسیه دارد که در قرن 19 اقدام به اشغال قسمت بزرگی از خاک ایران نمود!! در مورد تقسیمات جغرافیایی جدیدی که پس از پایان یافتن جنگ‌ها در بسیاری از نقاط جهان صورت گرفته است باید گفت گرچه در خیلی از موارد میتوان نمونه‌های اشغالگری و استعمار را در آن یافت اما وجه افتراق این نوع تصرفات اشغالگرانه با اشغال سرزمین فلسطین در این بوده است که این تصرفات عدوانی منجر به به بروز بحران بی‌هویتی و آپاترید در حوزه سرزمین‌های اشغالی نشده است برای نمونه اگرچه در طی جنگ‌های ایران و روس این روسیه بود که با حمله به ایران اقدام به تصرف منطقه قفقاز و جداسازی آن از ایران نمود و حتی شاهد بودیم که روس‌ها برای تاثیر فرهنگی در میان مردم منطقه شهروندان روس را به مناطق متصرفه گسیل داشتند، اما روس‌ها در این مناطق هیچ گاه در مقیاس گسترده اقدام به بیرون راندن مردم از سرزمین مادری شان ننمودند و عامدانه پروژه سلب تابعیت و اپاترید را در این مناطق کلید نزدند.لذا شاهد هستیم که پس از فروپاشی شوروی مناطق جدا شده با توجه به قومیت‌های نژادی که به آن تعلق داشتند به تشکیل دولت - ملت‌های خویش اهتمام ورزیدند، آذری‌ها در چارچوب مرزهای جغرافیایی آذربایجان و گرجی‌ها در گرجستان و ...اعلام استقلال نمودند.
این امری مسلم است که روس‌ها همواره در پی نفوذ فرهنگی خود در این مناطق کوشیدند ولی آنها اقدام به پاکسازی قومیتی در این مناطق ننمودند و از طرفی دیگر سرزمین‌های اشغال شده توسط روس‌ها دیگر به روس‌ها تعلق ندارد و همانطور که بدان پرداخته شد این قومیت‌های مختلف بودند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر اساس تعلق قومیتی اقدام به تشکیل دولت ملت‌های خویش نمودند، از اینروست که رهبر معظم انقلاب به این نکته تاکید دارند که سرنوشت مردم فلسطین توسط ساکنان اصلی سرزمین فلسطین خواه مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی باید رقم زده شود نه کسانی که اقدام به اشغال آن نمودند. 
گرچه اشغالگری روس‌ها و تصرف سرزمین‌های زیادی در قفقاز و آسیای میانه بر اساس عهدنامه‌های گلستان، ترکمنچای و آخال هنوز در اذهان ایرانیان باقی مانده است و هیچگاه از یاد نخواهد رفت لکن تمام سرزمین‌های متصرفه به جز داغستان وچچن و انگوشیا اکنون از تصرف روسیه خارج شده اند.
 اما بر اساس این وقایع نمی‌توان روسیه را یک رژیم جعلی خواند همانطور که انگلستانی را که طی قرارداد پاریس به جداسازی مناطق شرقی ایران از جمله هرات و افغانستان پرداخت را نمی‌توان رژیمی جعلی خواند، و از طرفی اگر به عنوان یک ایرانی اگر خواهان برگرداندن ایران به وسعت سرزمینی گذشته خود فکر میکنیم نمی‌توان به روسیه و بازگرداندن سرزمین های قفقاز و آسیای میانه به ایران فکر کرد ولی از سایر نقاط چشم بست. لذا باید بر این اساس بلوچستان پاکستان و مکران را نیز به ایران بازگرداند یا اینکه اماراتی که در گذشته جزئی از استان جلفاوه ایران بزرگ بوده است به ایران ملحق کرد یا از ترکیه‌ای که باقی مانده حکومت عثمانی است و با تصرف قطر این منطقه را از ایران جدا کرد پس گرفت.
اما نه پاکستان و نه قطر، نه امارات، ترکیه، عمان یا انگلیس و روسیه رژیم‌های جعلی نیستند و نمی‌توان این انتظار را داشت که در حال حاضر جمهوری اسلامی بتواند تاوان اشتباهات گذشتگان را بدهد و سرزمین‌هایی که در دوره سال‌ها حکومت قاجار و پهلوی از دست رفت را باید برگرداند بلکه جمهوری اسلامی با عبرت گرفتن از گذشته و گذشت بیش از یکصد سال از قرارداد ترکمنچای و عدم بازگشت آذربایجان به ایران آموخته است که نباید نظاره‌گر این بود که اسرائیل این رژیم جعلی که منافعش را که بر اساس شعار تصرف نیل تا فرات که بر پایه ضعف اسلام و همچنین حکومت ایران بنا می‌شود به یکصد سالگی برسد از اینروست که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند اسرائیل بیست آتی را آینده نخواهد دید.
جمهوری اسلامی مقاومت می‌کند تا گلستان و ترکمنچای و اخال و پاریس و ... در تاریخ ایران تکرار نشود کسانی که از مخالفت با تقویت صنایع دفاعی کشور صحبت می‌کنند میرزا آقاخانان نوری هستند که در قرن بیست و یکم مانند او که هرات را به بهانه عدم داشتن قدرت مقاومت در برابر انگلیسی‌ها تقدیمشان نمود اینبار قصد کردند که بخشی دیگری از سرزمین ایران را تقدیم اجنبی‌ها کنند به یاد داشته باشید که تاریخ چراغ راه آینده است، کما اینکه در قرن بیست و یکم عربستان قسمتی از سرزمین یمن را تصرف میکند و ترکیه با استفاده از ضعف دولت سوریه بخاطر جنگ طولانی با داعش به آن دست اندازی میکند نه آمریکا و نه شورای امنیت سازمان ملل مانع از اشغالگری‌شان در قرن بیست و یکم نمی‌شوند، در صورت ضعف نظامی جمهوری اسلامی اینبار این قربانی می‌تواند ایران باشد، نباید با خوش‌بینی به وقایع در جریان در محیط بین‌الملل نگریست باید دیدگاه واقع بینانه و رئالیستی بر مسائل داشت، نگرش ایدئالیستی در دنیایی که هنوز قدرت بر حقوق بین‌الملل برتری دارد و قدرت است که هنوز تعیین کننده ترین نقش را در این میان دارد یک نوع ساده انگاریست، نه در تعامل با غرب و نه با شرق هیچگاه نباید ایده آل نگر بود بلکه باید بر اساس منافع ملی بدان نگریست از اینرو بر این عقیده هستم که نه از دیدگاه ساده لوحانه بلکه بر اساس منافع ملی و جامعه ایران باید از فرصت ارتباط با روسیه از حداکثر ظرفیت به منظور بهره برداری حداکثری در فضای سخت تحریم‌ها اهتمام ورزید، و از طرفی دیگر مطرح نمودن و مقایسه کردن روسیه با اسرائیل در فضای فعلی بنابر تبیین صورت پذیرفته نه مبتنی بر واقعیت است و نه همخوانی با منافع ملی کشورمان دارد.
لذا به عنوان یک ایرانی بایستی طوری سخن گفت که نه تنها منافع جامعه را با چالش مواجه نساخت بلکه با هوشمندی و عبرت آموختن از تاریخ به نوعی عمل نمود که مانع از تکرار اشتباهات گذشته شد به هر حال ناگزیر از تعامل با سایر کنشگران عرصه بین الملل هستیم پس باید در این رابطه به دنبال جذب منافع حداکثری بوسیله گسترش ارتباطات بود.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.