بر اساس نتایج نظرسنجی بین‌المللی: حمایت تمام‌قد ایرانی‌ها از برنامه موشکی و کاهش اعتماد به آمریکا

11:48 - 1397/11/23

-آخرین خبر/ موسسه افکار سنجی ایران پل مستقر در کانادا نتایج نظرسنجی اخیر خود را که در فاصله 13 تا 21 آذر (دسامبر 2018) انجام شده است منتشر کرد. نظر سنجی که  حاکی از حمایت بیش از 95 درصدی مردم از ارتقای توان موشکی دارد نشان دهنده کاهش حدودا 50 درصدی آمریکا در میان مردم ایران طی 3.5 سال اخیر است

برنامه موشکی

 موسسه افکار سنجی ایران پل مستقر در کانادا نتایج نظرسنجی اخیر خود را که در فاصله 13 تا 21 آذر (دسامبر 2018) انجام شده است منتشر کرد. نظر سنجی که  حاکی از حمایت بیش از 95 درصدی مردم از ارتقای توان موشکی دارد نشان دهنده کاهش حدودا 50 درصدی آمریکا در میان مردم ایران طی 3.5 سال اخیر است و نشان می دهد که مردم ایران 59 درصد عامل مشکلات اقتصادی را سوء مدیریت و فساد می دانند و حدود یک سوم آن را به تحریم ها فشارهای خارجی مرتبط می کنند. این نظرسنجی به صورت تلفنی با نمونه آماری 1017 نفر که ازبین مردم ۳۱ استان متناسب با جمعیت هر استان انتخاب شده اند انجام‌شده است. به این ترتیب که هر استان به 7 گروه جمعیتی تقسیم شده و یک گروه از جمعیت روستایی و 6 گروه از جمعیتی شهری هر استان انتخاب شده است. از 25 سوال مطرح شده،6 سوال درباره شرایط اقتصادی؛ 7 سوال درباره برجام؛ 5 سوال در حوزه مسائل امنیتی و نظامی و 7 سوال درباره روابط بین المللی بوده است. یافته های این نظرسنجی با یافته های مشابه در سال های 2015، 2016 و 2017 مقایسه شده است. در ترجمه زیر یافته های نظرسنجی اخیر با یافته های نظرسنجی سال 2015 که مربوط به می 2015 یعنی اردیبهشت 94 یعنی 3 ماه قبل از حصول برجام است مقایسه شده است. ترجمه این دادها به معنای تایید آن نیست صرفا برای استحضار مخاطبان عزیز ارائه می شود.

1. به نظر شما، وضعیت اقتصادی عمومی کشور ما چقدر خوب یا بد است؟
۴۲.۹ درصد خیلی بد
۲۷.۹ درصد تقریبا بد
۲۶.۸ درصد تقریبا خوب
۱.۹ درصد خیلی خوب
این اعداد در سال ۲۰۱۵ به ترتیب: ۲۱.۲، ۲۲.۵، ۴۳.۲، ۱۱.۱ بوده اند. (یعنی تصور مردم نسبت به شرایط اقتصادی حال حاضرشان در این ۴ سال بدتر شده است)
 

2. تصور شما نسبت به شرایط اقتصادی ایران در آینده چگونه است؟
بهتر می شود ۳۳.۲ درصد
بدتر می شود ۵۹.۵ درصد
تغییر نمی کند ۴.۱ درصد
این اعداد در سال ۲۰۱۵ به ترتیب: ۴۹.۳، ۳۷.۱ و ۹.۱ درصد بوده است.

3. کدام عامل مهمترین اثر را بر شرایط اقتصادی ایران داشته است؟
فشار و تحریم خارجی: 36.2 درصد
فساد و سوء مدیریت داخلی: 59.1 درصد
این اعداد در سال 2015 به ترتیب: 26.3 و 64.3 بود. (حدود 10 درصد نگرش مردم به اثرگذاری تحریم ها برشرایط اقتصادی کشور بیشتر شده است)

4. از نظر شما توسعه برنامه هسته ای چقدر اهمیت دارد؟
78.6 درصد خیلی زیاد؛
11.2 درصد تقریبا مهم است؛
3.7 درصد خیلی مهم نیست؛
2.6 درصد اصلا مهم نیست.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 84، 7، 3، 2 درصد بوده است.

5. با توجه به اطلاعاتی که درباره برجام دارد نظر شما درباره آن چیست؟
22.8 درصد شدیدا موافق؛
28.3 درصد تقریبا موافق؛
22.9 درصد تقریبا مخالف؛
16.4 درصد شدیدا مخالف.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 42.7، 32.8، 13.9 و 6.7 بوده است. (میزان موافقت با برجام در این 3.5 سال حدود 25 درصد کاهش یافته و به میزان مخالفت با آن حدود 15 درصد افزوده شده است)

6. میزان اثرگذاری برجام بر زندگی مردم؟
خیلی بهبوده یافته 3.1 درصد؛
تاحدودی بهبود یافته 8.3 درصد؛
کمی بهبود یافته 5.7 درصد؛
اصلا بهبود نیافته 81.2.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 1.5، 9.9، 13.2 و 73.7 درصد بوده است. (یعنی نسبت به 3.5 سال قبل حدودا 8 درصد بیشتر معتقدند که توافق بر زندگی آن تاثیری ندارد)

7. در نتیجه توافق هسته ای، آیا به طور کلی شما فکر می کنید که روابط ایران با ایالات متحده بهبود یافته است یا خیر؟
خیلی بهبود یافته 2 درصد؛
تقریبا بهبود یافته 1.7 درصد،
کمی بهبود یافته 2.1 درصد،
اصلا بهبود نیافته 87.3 درصد و بدتر شده 8.1 درصد.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 2.3، 17.2، 9.3 ، 55.7 و 10.2 بوده است. (یعنی در این 3.5 سال میزان کسانی که فکر می کردند روابط ایران و آمریکا بهبود یافته است از حدود 28 درصد به حدود 6 درصد رسیده است و میزان کسانی که تصور می کردند که روابط بهبود نیافته است از 55.7 درصد به 87.3 درصد رسیده است)

8. در نتیجه توافق هسته ای، به طور کلی شما فکر می کنید که روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یافته یا بهبود نیافته است؟
3.8 درصد خیلی بهبود یافته؛
31.9 درصد تقریبا بهبود یافته؛
13.4 کمی بهبود یافته؛
38.3 اصلا بهبود نیافته؛
3.2 درصد بدتر شده است.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 16.4، 49.8، 11.3، 15.1 و 1.4 درصد بوده. (یعنی کسانی معتقدند بهبود یافته در این 3.5 سال از میزان کسانی که معتقدند روباط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یافته حدود 27 درصد کم شده و به کسانی که معتقدند بهبود نیافته یا بدتر شده حدود 25 درصد افزوده شده است)

9. چقدر مطمئنید که کشورهای اروپای به تعهدات خود در برجام عمل خواهند کرد؟
7.2 درصد خیلی مطمئن؛
36.7 تقریبا مطمئن؛
28 درصد خیلی مطمئن نیستند؛
19.7 درصد اصلا مطمئن نیستند.
در سال 2015 این اعداد به ترتیب 5.8، 55، 21.4 و 13.5 درصد بوده است. (یعنی از میزان کسانی که مطمئن بودند که اروپایی ها به تعهداتشان عمل می کنند حدود 17 درصد کم شده و به تعداد کسانی که معتقدند که اروپایی ها به تعهداتشان عمل نخواهند کرد حدود 14 درصد افزوده شده است)

10. آیا کشورهای اروپایی به سرعت در مسیر تجارت و سرمایه گذاری در ایران هستند؟
حرکت اروپایی ها متناسب با سرعتی است که می توانند 11.8 درصد،
سرعت اروپایی ها کمتر از حدی است که می توانند 81.2 درصد.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 19.2 و 70.3 بوده است .

11. از کسانی که معتقد هستند که اروپایی ها با سرعت کمتری از آنچه می توانند به سمت تجارت با ایران حرکت می کنند درباره دلیل این اتفاق سوال شد؟
11.5 درصد دلیلش را ضعف محیط کسب و کار در ایران
85.2 درصد دلیلش را فشار آمریکا یا ترس از این کشور عنوان کردند.
این اعداد رد سال 2015 به ترتیب 18.6 و 78.7 بود.

12. با توجه به آنچه در برحام شاهد بودید، نظرشما به کدام یک نزدیک تر است؟
22.3 درصد: تجربه برجام نشان می دهد که در مذاکره با قدرت های جهانی می تواند به توافق ارزشمند است ؛
72.4 درصد: برجام نشان داد در گفت و گو با قدرت های جهانی نمی توان به توافق ارزشمند رسید چرا که اعتمادی به این که قدرت های جهانی به تعهداتشان عمل کنند وجود ندارد.
این اعداد در سال 2015 21.9 و 67.4 درصد بوده است(یعنی بی اعتمادی ایرانی ها به توافق با قدرت های جهانی بیشتر شده است.)

13. به نظر شما ارتقای توان موشکی چقدر اهمیت دارد؟
76.3 خیلی مهم است؛
19.5 تقریبا مهم است؛
1.5 درصد خیلی مهم نیست،
1.8 اصلا مهم نیست.
این اعداد در سال 2015 به ترتیب 73.8، 21.1، 1.7 و 2.3 درصد بوده است. (یعنی در این 3.5 سال میزان کسانی که موافق توسعه توان موشکی بودند از 94.9 به 95.8 رسیده است. و میزان کسانی که موافق نبودند هم از 4 درصد به 3.3 درصد رسیده است)

14. از کسانی که در سوال قبلی معتقد بودند که توسعه برنامه موشکی مهم است پرسیده شد: چرا توسعه برنامه موشکی مهم است؟
برای حفظ/ارتقاء امنیت ایران 15.1 درصد؛
برای افزایش قدرت ایران، 1.1 درصد؛
برای افزایش توانمندی های دفاعی و نظامی، 5.2 درصد؛
برای دفاع از ایران در برابر دشمنانش، 36.2 درصد؛
برای دفاع از ایران در صورت جنگ ، 10.7 درصد؛
برای جلوگیری از حمله دیگران به ایران، 18.3 درصد؛
برای پشت سر گذاشتن کشورهای دیگر، 2.3 درصد؛
برای مقابله با تهدیدهای ایالات متحده / اسرائیل 7.8 درصد.
این اعداد در سال 2015 هم تقریبا همین میزان بوده و در این مدت بین 1 تا 3 درصد در برخی پاسخ ها افزایش رخ داده است.

15. به نظر شما ایران باید حمایت خود را از گروه هایی با گروه های تروریستی مانند داعش مقابله می کنند را کاهش دهد یا آن را در سطح فعلی حفظ کند یا افزایش دهد؟
افزایش دهد 57.2 درصد
کاهش دهد 9.1 درصد
در سطح فعلی حفظ کند 29.4 درصد.
در سال 2015 این اعداد 62.8، 13.1 و 19.5 بوده است. (یعنی در این 3.5 سال کسانی معتقد بودند باید حمایت ها افزایش یابد یا کاهش یابد هرکدام حدود 5 درصد کاهش یافته اند و این حدود 10 درصدی که کاهش یافته به کسانی اضافه شده که معتقدند باید سطح فعلی را حفظ کنیم)

16. درباره این که آیا بشار اسد باید کنار برود یا درباره این موضوع باید مردم سوریه تصمیم بگیرند؟
8.9 درصد اسد نباید اجازه داشته باشد که رئیس جمهور سوریه باقی بماند
83.6 درصد مردم سوریه باید درباره اسد تصمیم بگیرند. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 9.2 و 84 درصد بود.(که در این 3.5 سال تفاوت چندانی نکرده است)

لطفا نظرتان را درباره میزان مطلوب بودن یا نامطلوب بودن کشورهای زیر بگویید:
17. چین

15.9 درصد خیلی مطلوب، 40.3 تقریبا مطلوب؛ 14.1 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 26.7 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 13، 38، 21 و 25 بوده است (یعنی میزان محبوبیت چین در این 3.5 سال اخیر 5 درصد افزایش یافته است و عدم محبوبیت چین نیز 6 درصد کاهش یافته است)

18. روسیه
22 درصد خیلی مطلوب، 41.8 تقریبا مطلوب؛ 14.9 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 19.6 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 14، 37، 21 و 26 بوده است (یعنی میزان محبوبیت روسیه در این 3.5 سال اخیر 12.8 درصد افزایش یافته است و عدم محبوبیت روسیه نیز 12.6 درصد کاهش یافته است)
* در مقایسه چین و روسیه، رشد محبوبیت روس ها در 3.5 سال اخیر 2 برابر چینی ها بوده است.

19. آلمان
22.4 درصد خیلی مطلوب، 33.7 تقریبا مطلوب؛ 17.5 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 23.1 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 13، 31،31 و 28 بوده است (یعنی میزان محبوبیت آلمان در این 3.5 سال اخیر حدود 12 درصد افزایش یافته است و عدم محبوبیت آلمان نیز حدود 13 درصد کاهش یافته است)

20. فرانسه
16.1 درصد خیلی مطلوب، 30.4 تقریبا مطلوب؛ 22.6 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 25.2 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 7، 30، 26 و 33 بوده است (یعنی میزان محبوبیت فرانسه در این 3.5 سال اخیر حدود 9 درصد افزایش یافته است و عدم محبوبیت فرانسه نیز حدود 12 درصد کاهش یافته است)
* رشد محبوبیت فرانسه در این سال ها در حالی است که این کشور به نسبت سایر کشورهای اروپایی رفتارها ضدایرانی عیانی داشته است.

21. انگلیس
7.9 درصد خیلی مطلوب، 17.1تقریبا مطلوب؛ 25.8 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 48.1 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 6، 18، 22، 52 بوده است (یعنی میزان محبوبیت انگلیس در این 3.5 سال اخیر یک درصد افزایش یافته است و عدم محبوبیت انگلیس نیز حدود 3.1 درصد افزایش یافته است)

22. سازمان ملل
8.6 درصد خیلی مطلوب، 32.4 تقریبا مطلوب؛ 23.1 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 31.7 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 12.1، 35، 19.4 و 28.3 بوده است (یعنی میزان محبوبیت سازمان ملل در این 3.5 سال اخیر حدود 6 درصد کاهش یافته است و عدم محبوبیت سازمان ملل نیز حدود 7 درصد افزایش یافته است)

23. آمریکا
3.5 درصد خیلی مطلوب، 11.7 تقریبا مطلوب؛ 9.2 تقریبا نامطلوب؛ خیلی نامطلوب 72.2 درصد. این اعداد در سال 2015 به ترتیب 9، 19، 13، 58 بوده است (یعنی میزان محبوبیت آمریکا در این 3.5 سال اخیر حدود 14 درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است و عدم محبوبیت آمریکا نیز حدود 10 درصد افزایش یافته است)
* نقطه جالب توجه کاهش حدودا 50 درصدی محبوبیت آمریکا در 3.5 سال اخیر براساس نتایج ایران پل است.

24. کدام موقعیت به شما نزدیک است؟
الف- سنت های مذهبی و اجتماعی اسلامی و غربی با یکدیگر ناسازگارند و تعارض/برخورد میان این دو اجتناب ناپذیر است؛ یا
ب- اکثر مردم در غرب و دنیای اسلام نیازها و خواسته های مشابه دارند، بنابراین ممکن است زمینه مشترک برای همزیستی مسالمت آمیز پیدا کنیم؛
تعارض اجتناب ناپذیر است 29.5 درصد
زمینه مشترک امکان پذیر است 61.3 درصد.
این اعداد در سال 2015 30 و 58 بوده است. (یعنی در پاسخ به این سوال تفاوت چندانی دیده نمی شود)

25. اگر ایران فقط بتواند یکی از سیاست های زیر را انتخاب کند؛ به نظر شما کدام یک باید اتخاذ شود؟
تلاش برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی 69 درصد
تلاش برای افزایش تجارت خود را با کشورهای دیگر 27.9 درصد.
این اعداد در سال 2015 و آستانه توافق هسته ای به ترتیب 53 و 43 بوده است (یعنی در این 3.5 سال اعتقاد مردم به تلاش برای خودکفایی اقتصادی 16 درصد افزایش یافته و اعتقاد آن ها برای تجارت با سایر کشورها نیز 15 درصد کم شده است)
* به بیان دیگر همگرایی مردم با سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم نگاه به ظرفیت های داخلی کشور دراین 3.5 سال حدود 30 درصد افزایش یافته است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.