سلامتی همه ی مسلمانان به ویژه پدران و مادران

ارسال: 09/21/2018 - 00:58

برای سلامتی خودتان پدرتان مادرتان و همه ی مسلمانان جهان به اندازه کرمتان صلوات ختم کنید

ردیف شرکت کننده تعداد صلوات تاریخ شرکت
1 عرفان 100 02/18 - 04:02
2 بانو م 1000 02/04 - 10:02
3 بانو م 1000 02/04 - 10:02
4 محمد۶۱ 20 12/15 - 12:12
5 محمد۶۱ 20 12/07 - 06:12
6 ایرا 200 11/19 - 07:11
7 ط 14 11/17 - 10:11
8 Tara Fa 100 10/04 - 07:10
9 بانوزهرا 500 09/23 - 11:09
10 A766 100 09/12 - 09:09
3054

شرکت در ختم

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

تصویر عرفان
نویسنده عرفان در
100

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.