سلامتی همه ی مسلمانان به ویژه پدران و مادران

ارسال: 09/21/2018 - 00:58

برای سلامتی خودتان پدرتان مادرتان و همه ی مسلمانان جهان به اندازه کرمتان صلوات ختم کنید

ردیف شرکت کننده تعداد صلوات تاریخ شرکت
1 رها۲۰ 300 12/03 - 07:12
2 رها۲۰ 100 12/02 - 11:12
3 عبدی م 100 10/29 - 02:10
4 احمدی ل 100 10/29 - 02:10
5 احسان ح 1000 09/04 - 03:09
6 معصومه 200 07/24 - 01:07
7 عرفان 100 02/18 - 04:02
8 بانو م 1000 02/04 - 10:02
9 بانو م 1000 02/04 - 10:02
10 محمد۶۱ 20 12/15 - 12:12
11 محمد۶۱ 20 12/07 - 06:12
12 ایرا 200 11/19 - 07:11
13 ط 14 11/17 - 10:11
14 Tara Fa 100 10/04 - 07:10
4854

شرکت در ختم

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

تصویر رها۲۰
نویسنده رها۲۰ در
300

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.