برداشت از حقوق کارگر بخاطر طلب کارفرما

19:20 - 1397/04/17

- کارفرما در صورت طلب داشتن از کار با اجازه دادگاه می تواند از مازاد حقوق کارگر برداشت کند

کارگر

از جمله قوانینی که کارگر باید نسبت به کارفرمای خود عمل کند اینکه بدون اجازه‌ی کارفرما اجازه برداشت از مال او را ندارد ولو اینکه از او طلب داشته باشد و تنها راه گرفتن طلب خود از طریق مجاری قانونی است. [1]
حال که کارگر نمی تواند از مال کارفرما ولو اینکه طلب داشته باشد، برداشت کند. آیا کارفرما می تواند در صورت طلب داشتن از کارگر خود از حقوق او کمک کند.

طبق ماده‌ی 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

ماده 45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. [2]

سوال: کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟
پاسخ: با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

پس کارفرما طلب خود را نمی تواند از حقوق کارگر خود برداشت کند و اگر بخواهد برداشت کند.
اولا باید از مازاد حقوق باشد نه اصل حقوق.
ثانیا به موجب حکم دادگاه باشد.
ثالثا مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد بیتشر باشد.

پی‌نوشت:
1). سایت رهروان ولایت. (کارگر و برداشتن از مال کارفرما)
2). سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون کار، ماده44.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.