ختم برای باز شدن گره ازدواج دوتا جوون

ارسال: 12/25/2017 - 23:56

میشه برای باز شدن گره شغل یه جوون که الان تبدیل به گره ازدواجشون شده  وهردو هم مومن هستند و جز خدا مددکاری ندارن ،دعا کنید .ممنون

ردیف شرکت کننده تعداد صلوات تاریخ شرکت
1 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
2 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
3 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
4 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
5 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
6 فاطمه جعفری 74 14 06/12 - 11:06
7 فاطمه جعفری 74 14 06/11 - 09:06
8 روحی 5 02/16 - 10:02
9 t 14 11/17 - 10:11
10 منتانتنتن 10 08/02 - 04:08
11 نگار 50 04/12 - 04:04
12 نگار 50 04/12 - 04:04
13 نگار 50 04/12 - 04:04
14 ناشناس 10 03/11 - 09:03
1028

شرکت در ختم

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.