تیمم علاوه بر وضوی جبیره

09:38 - 1396/06/28

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که جبیره بیش از حد معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوی جبیره گرفته و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم نمود.

جبیره

سوال: در چه مواردی علاوه بر وضوی جبیره، تیمم هم لازم است؟

پاسخ:
1. جبیره، بیشتر اعضاء را در بر گرفته است:
آیات عظام: امام، بهجت، فاضل: تیمم کافی است.
آیات عظام: وحید، سیستانی، مکارم، تبریزی، اراکی و خویی: بنابر احتیاط واجب، میان جبیره و تیمم جمع نماید. (یعنی بنابر احتیاط واجب، هر دو را انجام دهد)
آیات عظام: صافی و گلپایگانی: وضوی جبیره بگیرد و بنابر احتیاط واجب اگر تمام یا بعض مواضع تیمم پوشیده نیست، تیمم هم بنماید.
آیت الله زنجانی: وضوی جبیره کافی است و بنابر احتیاط مستحب، تیمم هم بنماید.
آیت الله نوری: وضوی جبیره کافی است؛ مگر آن که جبیره در مواضع تیمم باشد و برداشتن آن بدون مشقت ممکن باشد که در این صورت، احتیاطا علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم بکند.
آیت الله بهجت: باید تیمم کند؛ اما اگر تیمم او هم جبیره ای است، احتیاطا باید وضو و تیمم جبیره ای را با هم انجام دهد.

2. جبیره تمام یک عضو را در بر گرفته است:
آیات عظام: امام، سیستانی، زنجانی، نوری، فاضل و اراکی: وضوی جبیره ای کافی است.
آیات عظام: وحید، مکارم، بهجت، تبریزی، خویی: بنابر احتیاط واجب تیمم هم لازم است.
آیات عظام: صافی و گلپایگانی: وضوی جبیره ای بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر تمام یا بعض مواضع تیمم پوشیده نیست، تیمم هم بنماید. [1]

3. جبیره بیش از حد معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست:
آیات عظام: امام، رهبری، وحید، صافی، بهجت، فاضل، گلپایگانی، اراکی: باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم بنماید.
آیات عظام: سیستانی و خویی: باید تیمم کند؛ اما اگر جبیره در مواضع تیمم باشد، لازم است بین وضو و تیمم جمع نماید.
آیت الله زنجانی: بنابر احتیاط واجب، وضوی جبیره ای بگیرد و تیمم هم بنماید.
آیت الله تبریزی: باید تیمم کند، اما اگر جبیره در مواضع تیمم باشد، لازم است وضوی جبیره ای بگیرد.
آیات عظام: نوری، مکارم و اراکی: وضوی جبیره کافی است؛ البته اگر برداشتن جبیره اضافی ممکن است، باید آن را بردارد. [2]

---------------
پی نوشت:
[1]. امام: تحریر الوسیله، وضو، جبیره، م 3؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی احکام الجبائر، م 2؛ وحید، تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، الوضو، الفصل الثانی، احکام الجبائر، م 105؛ صافی، گلپایگانی: هدایه العباد، وضو، م 161؛ بهجت: وسیله النجاه، وضو، احکام الجبیره، م 163؛ زنجانی: توضیح المسائل، م 336؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 330.
[2]. امام: تحریر الوسیله، وضو، جبیره، م 3؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی احکام الجبائر، م 6؛ وحید، تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، الوضو، الفصل الثانی، احکام الجبائر، م 111؛ صافی، گلپایگانی: هدایه العباد، وضو، م 162؛ بهجت: وسیله النجاه، وضو، احکام الجبیره، م 164؛ زنجانی: توضیح المسائل، م 341؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 335.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 44-42.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.