یکی از ابزارهای اساسی ترویج عرفان‌های نوظهور چیست؟

13:09 - 1396/06/28

یکی از ابزارهای اساسی ترویج عرفان‌های نوظهور، استفاده از نماد است که جریانات معنویت‏گرا به صورت گسترده‏‌ای از نمادها استفاده می‏‌کنند. علت این است که نماد، ابزاری قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوّع، قدرتی بی‌بدیل محسوب می‌شود.

پرسش: یکی از ابزارهای اساسی ترویج عرفان‌های نوظهور چیست؟

یکی از ابزارهای اساسی ترویج و گسترش عرفان‌های نوظهور، استفاده از نماد و اشکال نمادین است که جریانات معنویت‏گرا به صورت گسترده‏ای از نمادها استفاده می‏کنند. علت این است که نماد، ابزاری قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوّع، قدرتی بی‌بدیل محسوب می‌شود. به همین جهت، گاهی پاره‏ای از جریان‌ها به سود خود دست به استخدام نمادهای دیگر مکاتب می‏زنند و به نام خود آن را تبلیغ می‏کنند.
قبل از معرفی نمادهای شیطان‌پرستی ذکر چند نکته لازم و ضروری می‌باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. غفلت از این سه امر، ممکن است به شناخت غیر صحیح و تحلیل ناصواب این فرقه منجر شود و یا باعث ترویج ناخوسته آیین شیطانی گردد:
نکته اول، این که جریان شیطانی بسیاری از نمادهایی را که در دیگر آیین ها و مسلک ها ریشه دارد، امروزه به سود خود و در خدمت خود به کار گرفته است. بسیاری از نمادهایی که امروزه به نام شیطان پرستی مشهور شده، متعلق به جریان شیطانی نیست و شیطان گرایان این نمادها را تصاحب نموده اند. هدف آن ها از این تردستی ، اثبات ریشه دار بودن آیین شیطان پرستی و تثبیت این حرکت و اعتماد بخشی به یاران شیطان است. پاره ای از این نمادها در تمدن های باستانی مصر و یونان ریشه دارد و بعضی دیگر تعلق به شرق دارد؛ چنان که آنتوان لاوی در کتابش از اسامی کالی و شیوا که در میان هندوها و یوگی ها دارای جایگاه خاصی است و از جمله خدایان هندو به حساب می آید به عنوان نام های شیطان نام می برد و کالی و شیوا را همان شیطان معرفی می کند. بعضی از نمادهای ماسون ها و یا کابالا هم اکنون در خدمت این آیین قرار گرفته است. هر چند جریان شیطانی محصول عرفان یهود و فراماسونوری است و نتیجه نامشروع این دو جریان محسوب می شود؛ اما باید توجه داشت جریان شیطانی، امروزه خود را به عنوان جریانی برخوردار از سنت های منحصر به فرد و نمادهای ویژه و مبانی مجزا و در یک کلمه یک «جریان مستقل تاریخی» معرفی می کند.
نکته دوم این که نمادها لزوما معنای واحد ندارند. علت این است که فرهنگ های مختلف از هم دیگر تاثیر پذیرفته اند و اقوام و ملت ها، در تعامل با دیگر فرهنگ ها، دست به اقتباس از دیگران زده و به سود خود، تغییراتی در محصولات و متاع های دیگران ـ البته به نسبت آرمان ها و ارزش های بومی خود ـ داده اند و به مرور، این فراورده جدید به عنوان نماد ارزش ها و باورهای ایشان مشهور شده است. بنابراین نمادها نه ریشه واحد دارند و نه معنای واحد.
نکته سوم این که از آن جا که نماد خود یک ابزار قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوع، قدرتی بی بدیل محسوب می شود؛ نسبت دادن نمادهایِ دیگر جریان هاو آیین ها به شیطان پرستی، تلاش غیر مستقیم برای تبلیغ این مرام انحرافی و کمک ناخواسته به آن است. بنابراین منظور ما از نماد در این نوشته، نمادهایی است که امروزه شیطان گرایان به سود خود استخدام نموده اند. آن چه که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که نمادهایی که امروزه در خدمت این جریان ضد دینی و ضد توحیدی ایفای نقش می کند؛ باید جهت انتساب این جریان به عقبه سیاسی خود و فهم ریشه ها و مبانی استکباری آن مورد توجه قرار گیرد؛ نه استقلال دادن به این جریان و در نتیجه تبلیغ و تثبیت آن.
نمادهایی که شیطان گرایان جهت معرفی خود استخدام نموده اند به این شرح است؛

. بافومت (Baphomet)

این نماد که در عرفان کابالا نیز جایگاهی دارد، بز یا قوچی به نام بافومت (Baphomet) است که هم با جانور شاخ‌دار یوحنا در كتاب مكاشفات يوحنا همانندی دارد و هم در اسطوره‌های مصری خدای هوش و دانایی معرفی شده و آفرینش انسان به وسیلة چرخ سفالگری را به او نسبت می‌دهند. او همچنین به صورت دو جنسی و نماد زاد و ولد است.(اسطوره‌های مصری.ص26و27) و دو ماه سیاه "گبورا"و سفید "چسد" در طرفین او نشانة ترکیب روشنایی و تاریکی است (البته شيطان گرايان اين دو را نماد لطف و عدالت مي داند) {انجیل شيطاني}شعله ي ميان دو شاخ او نيز نماد نبوغ و دانايي شيطان است و اين كه او بود كه آدم (ع) و همسرش را به سمت درخت دانايي رهنمون شد . (سفر پيدايش تورات- 15/6)
البته چنان که گفته شد تاویل تک گزینه ای از این نماد هم چندان واقع بینانه نیست. بافمت ممکن است نماد بز قربانی در آیین یهود باشد که بزی مقدس است و بنابر نقل عهد عتیق این بز، قربانی حضرت اسحاق شد(پیدایش:19-1/22) که بنی اسرائیل از نسل او هستند. شیطان‌ هم به نوعی قربانی هدایت انسان و دست یابی او به درخت دانش و معرفت شد. با این توضیح بز می‌تواند نماد گویایی از ایثار بزرگ شیطان برای آدم باشد.

2.سر بز در ميان ستاره پنج پر وارونه (inverted pentagram)
ستاره پنج پر (pentagram) نماد ونوس الاهه ي زيبايي و عشق شهواني زنانه است.اين نماد از زماني كه لئوناردو داوينچي طرح مرد ويترووين (vitruvian man) را طراحي كرد به سمبل اصالت انسان و اومانيسم تبديل شد و در فرقه شيطان گرايي چون جنبه شهواني انسان مد نظر است آن پنج ضلعي اوليه به صورت وارونه در آمده {انجیل شيطاني} و سر يك بز ( كه همان سر بافومت مي باشد) نيز در آن قرار گرفته است.
تركيب ستاره پنج پر وارونه با سر بافومت نماد روشن و گويايي براي تعاليم مكتب شيطان گرايي كرولي و لاوي است؛ چرا كه شيطان را سمبل انسان محوري و اصالت هوس ها و لذت طلبي بشر مي دانند. بنابراين اين نشانه به نحو گسترده اي در شاخه سيطنيسم كاربرد دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود : (نصب نماد فوق بر روي لباس افرادي كه به عضويت رسمي كليساي شيطان در مي آيند و رنگ به كار رفته در آن نشانگر درجه عضويت فرد مي باشد) {The church of satan/Michael Aquino/page 600 }
،‌ (نصب اين نشان در بالاي محراب در موقع اجراي آئين هاي شيطان گرايي) {satanic bible/the satanic rituals }و ....
. 666 يا FFF
عدد 666 و FFF که ششمین حرف حروف انگلیسی است و متناظر عددی آن 666 می‌شود. این عدد به گفته یوحنا در بخش مكاشفات يوحنا در کتاب مقدس "عدد شیطان" است. در مکاشفات یوحنا نوشته شده است:
و دیدم وحش دیگری را كه از زمین بالا می‌آید و دو شاخ مثل شاخهای بر‌ّه داشت و مانند اژدها تكلّم می‌نمود 12 و با تمام قدرتِ وحشِ نخست در حضور وی عمل میكند و زمین و سكنة آنرا بر این وا میدارد كه وحش نخست را كه از زخم مهلك شفا یافته بپرستند. 13 و معجزاتِ‌ عظیمه بعمل می‌آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آور‌َد. 14 و ساكنان زمین را گمراه میكند به‌آن معجزاتی كه به وی داده شد كه آنها را در حضور وحش بنماید. و به ساكنان زمین میگوید كه صورتی را از آن وحش كه بعد از خوردنِ زخمِ شمشیر زیست نمود بسازند. 15 و به وی داده شد كه آن صورتِ وحش را روح بخشد تا كه صورت وحش سخن گوید و چنان كند كه هركه صورت وحش را پرستش نكند كشته گردد. 16 و همه را از كبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وا میدارد كه بر دست راست یا بر پیشانی‌ خود نشانی گذارند. 17 و اینك هیچكس خرید و فروش نتواند كرد جز كسی كه نشان یعنی اسم یا عددِ‌ اسم وحش را داشته باشد. 18 در اینجا حكمت است. پس هركه فهم دارد عدد وحش را بشمارد زیرا كه عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.
اين عدد بعضا با عنوان شماره تلفن شيطان نيز در كشور ما رواج پيدا كرده است .
4. صليب وارونه (Upside down cross )

اين نماد بر اساس تفكرات ضد مسيحي شيطان گرايان به نشان خصومت با دين مسيحيت و توهين به آن استفاده مي شود.

5 . دست شاخدار (Horned Hand)

دو انگشت برافراشته شده در اين نماد نشان از دو شاخ بز بافومت مي باشد.اين نماد بعضا به همراه عبارت Hail Satan به معناي «درود بر شيطان» مورد استفاده قرار مي گيرد. البته اين نماد در موارد ديگري نيز به كار رفته كه شايد لزوما ارتباطي بين آن معاني و جريان هاي شيطان گرا وجود نداشته باشد؛ مثلا گاهي اين نماد به نشانه ي حرف W كه حرف اول كلمهWar ‌ (جنگ) مي باشد خصوصا از طرف سياستمداران و جنگ طلبان دنيا استفاده مي شود و معناي آن اصرار و استقامت در جنگيدن مي باشد که البته استعمال غالبي آن در مراسم¬هاي شيطاني و از طرف شيطان گرايان مشاهده مي¬شود.
6 . S‌شيطاني (satanic S)

اين نماد نشان اسلحه زئوس (از خدايان اساطيري يونان) مي باشد و بعضا آن را به نشان اولين حرف كلمه satan (شيطان) استفاده مي نمايند.

7 . ابليسك (obelisk)
ابليسك ستوني است با قاعده چهارضلعي و راس هرمي، که سمبلی از «رع» خدای خورشید در مصر بوده است و در اثر افزایش قدرت فراعنه به ممالک دیگر راه یافت. رع داراي دو فرزند با نام هاي "ست" و "اوزيريس" بوده است . "سِت" خدای ظلمت است که در حمایت شدید رع قرار دارد. (اسطوره‌های مصری.ص44) او برادر خود اُزیریس را کشته و تاج و تخت را از چنگ فرزند او هوروس در می‌آورد. دومین جریان بزرگ شیطان‌پرستی مدرن یعنی ستیانیسم که معبد ست را در سانفرانسیسکو تأسیس کردند این خدای افسانه‌ای را ارج می‌نهند و خواهان تحقق حکومت او در زمین هستند.
ابلیسک را معمولاً نمادی از قدرت و سلطنت ازیریس می‌دانند، سلطنتی که پس از کشته شدن او، به دست برادرش ست می‌افتد. ازیریس وقتی به دست همسرش آیسیس زنده می‌شود، به جهان زیر زمین می‌رود و فرمانروایی مردگان را برمی‌گزیند و حکومت را برای پسرش هوروس وامی‌گذارد. اما این سلطنتی است که با حمایت رع به دست ست می‌افتد و جنگ میان او و هوروس به طول می‌انجامد. و البته باید توجه داشت که بنابر اسطوره‌های کهن هرگاه خدایی برخدای دیگر غالب می‌شد، قدرت و صفات برجستة او را به دست می‌آورد و کامل‌تر می‌شد. بنابراین غلبة ست بر ازیریس به معنای کسب قدرت و سلطنت اوست.
ظاهراً این سمبل در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هم وجود داشته و پیامبر بزرگ خدا با این ذهنیت در حرم الاهی نماد شیطان را به صورت ابلیسک می‌سازند و آن را رمی می‌کنند، تا با این عمل تمام اوهامی را که تا امروز هم ادامه یافته است، طرد نمایند.
این نماد، امروزه در میادین بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا ساخته شده و مردم هر روز به دور آن می‌گردند. سی بنای ابلیسک از مصر باستان باقی مانده که سیزده‌ عدد از آنها به روم برده شده و سایرین در شهرهایی نظیر سیسیل،‌ پاریس، لندن، نیویورک و سزاریا در قسمت اشغال شده فلسطین نصب شده است.
بزرگ‌ترین ابلیسک دنیا در واشنگتون ساخته شده که ارتفاع آن به 170 متر می‌رسد و رئیس جمهور‌های آمریکا سوگند خود را در پای آن یاد می‌کنند. ابلیسک نماد قدرت ست در زمین و حیات و حمایت جاودانی اُزیریس در دنیای مردگان است از این رو سنگ هایی که شبیه آن تراشیده شده است، در قبرستان‌ها آمریکا بسیار به چشم می‌خورد.

8. صليب شكسته (Swastika)

اين نماد نيز در گروه هاي شيطان گرا به نشانه تمسخر و توهين به نماد دين مسيحيت(صليب) به كار مي رود و آن را نشان از صليبي كه شكسته شده است مي دانند. البته اين نماد بعضا از طرف گروه هاي نژادپرست نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و در زمان حكومت هيتلر بر آلمان نيز اين نماد،‌علامت ارتش نازي ها بوده است. برخي محققين در زمينه جادوگري معتقدند كه برخي معاونين ارشد هيتلر داراي تفكرات شيطان گرايي بوده (سيري در تاريخ جادوگري، ص108)، و استفاده از اين علامت در حزب نازي ها ممكن است با اهداف شيطان گرايانه صورت گرفته باشد. اين نماد نشان آئين ميترائيسم (مهر پرستي) در ايران باستان نيز بوده و با عنوان "چرخ خورشيد" از آن ياد مي شده است.

گردنبند با نشان صليب شكسته
گردنبند با نشان S شيطاني و استفاده از نام مرلين منسون در اطراف آن
گردنبند صليب شيطاني
انگشتر با نشان صليب شكسته
طرفداران مرلين منسون وي رابا لقب lord MM (پادشاه مرلين منسون) خطاب مي كنند و نشان MM‌ را به اين عنوان استفاده مي نمايند.
گردنبند با نشان پنتاگرام

نماد هاي ديگري نيز در گروه هاي شيطان گرا مورد استفاده قرار مي گيرد ،‌كه بعضا به خاطر ارتباط تنگاتنگي كه ميان انجمن هاي مخفي فراماسونري و جريان هاي مدرن شيطان گرايي وجود دارد ،‌نمادهاي اين گروه ها با هم اشتراكات فراواني دارند . در ادامه تنها تصاويري از برخي اين نمادها را مي آوريم. توضيح و تشريح بيش تر اين نمادها نيازمند فضاي جداگانه و وسيع تري مي باشد.

باید اشاره کنیم که شيطان گرايان و مراكز قدرت حامي آن ها، براي ترويج نمادهاي مذكور در حوزه فرهنگ عمومي، از ابزارهاي مختلفي استفاده مي نمايند كه از آن جمله مي توان به استفاده از اين نمادها در ساخت زيورآلات ، پوشاك و البسه، ‌طراحي ساختمان ها ، نقاشي بر روي ديوارها و اماكن عمومي و ... اشاره کرد.

برگرفته از سایت پرسمان دانشجویی

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.