اعتقاد حلقه دعائی در عرفان حلقه چیست؟

09:05 - 1396/06/29

اعتقاد حلقه دعائی در عرفان حلقه مدعی است که می تواند با عمل برون ریزی و تشعشع دفاعی و فرادرمانی باعث درمان افراد و خروج این موجودات از کالبد افراد گردیده و آن ها را به شفا و بهبودی برساند.

پرسش: اعتقاد حلقه دعائی در عرفان حلقه چیست؟

عرفان حلقه مدعی است که می تواند با عمل برون ریزی و تشعشع دفاعی و فرادرمانی باعث درمان افراد و خروج این موجودات از کالبد افراد گردیده و آن ها را به شفا و بهبودی برساند.
این مفهوم را مولف عرفان حلقه در چند جای کتاب مورد استفاده قرار داده که فقط در حد نام بردن و نشان دادن ذهنی و اشاره مبهم است. در ص 91 عرفان از منظر دیگر همین قدر مدعی شده است که کسی که به شبکه شعور کیهانی متصل شود؛ در مقابل موجودات غیر ارگانیک محافظت می شود. در ص 128 ادعا کرده که کسی که سوگند نامه را انجام می دهد؛ در مقابل موجودات غیر ارگانیک ایمن است.
در حلقه های بالاتر عرفان حلقه ادعا می کنند موجودات غیر ارگانیک همان نیروهایی هستند که ممکن باعث امراض درونی و اختلالات روحی و روانی شوند. البته در بعضی از مطالب کتاب های این گروه به نظر می رسد که برای شرطیت ذهن و ذهن گرایی هم این کارکرد را قائلند.اگرچه عرفان حلقه کتابی درباره همین موجودات منتشر کرده و سعی کرده اند با تعریفی به ظاهر علمی ارواح مرحومین و جنیان را موجودات غیر ارگانیک بنامند و حتی شقوق و انواعی برای آن ها بشمارد(به نام موجودات گروهa و b)، اما واقعیت این است که موجودات غیر ارگانیک که در عرفان حلقه آمده است، به این صورت که در عرفان حلقه توصیف شده اند نه مبنای دینی دارد نه مبنای علمی. درست است موجوداتی به نام جن و شیطان وجوددارد و درست است که ارواح مرحومین در شرایط خاصی می توانند به دنیا برگردند، اما گفته های رهبر عرفان حلقه در این باب بخصوص با گفته های معصومین در روایات در تعارض آشکار است. کتاب موجودات غیر ارگانیک بیشتر در تقدیس شیطان و جنیان آمده تا در مذمت شیطان. همین طور قوایی برای جنیان تصور کرده اند که واقعیت خارجی ندارد. شاید علت این است که طاهری می خواهد با این بزرگنمایی از قدرت شیطان و جنیان، بگویند که نقش عرفان حلقه در خروج این نیروها از کالبد انسان هامهم است و هواداران عرفان حلقه بخاطر ترس از این نیروها به دامان عرفان حلقه پناه آورند.
اما باید دید آن چه که به نام دفع نیروهای غیر ارگانیک در جلسات و نشست های درمانی حلقه اتفاق می افتد؛ چیست؟ آیا آن چه که تحت نام فرادرمانی و برون ریزی در این جلسات صورت می پذیرد، درون ریزی است یا برون ریزی؟
واقیعت این است که آن چه در عمل دیده شده و افرادی که در عمل درمان شده اند، هم همین را حکایت می کنند؛ این است که هر چند در کوتاه مدت در سایه تلقین و ایجاد ذهنیت و تصرف در هیجانات فرد، نوعی تسکین در درون فرد احساس می شود، اما بعد از گذشت مدتی، موجوداتی به زندگی این افراد وارد می شوند که منجر به اختلال روانی و درونی و از هم پاشیدگی سلامت روانی ایشان می گردد.به گونه ای که افراد زیادی در عرفان حلقه گزارش داده اند که حضور موجوداتی مانند جن را در زندگیشان حس می کنند. جالب این که در یکی از جلسات مسترهای عرفان حلقه با شخص طاهری، بعضی از مسترها به وی می گویند که خیلی از افراد که تشعشع دفاعی را تجربه کرده اند می گویند ما جن می بینیم. طاهری انکار نمی کند که جنیان نیامده اند، بلکه می گوید که شما حرفی از جن نزنید. اگر کسی جن می بیند ارتباطی با مسترها ندارد و وظیفه ای برای شما ایجاد نمی کند. فایل صوتی این جلسه را طرفداران عرفان حلقه در اینترنت قرار داده اند. البته بستری که باعث می شود این نیروها بتوانند به راحتی بر دیگران تاثیر گذارند همان است که طاهری از تحت عنوان «شاهد محض» یاد می کند. به عبارت دیگر این نیروها که در سایه «عمل شاهد» و «تسلیم و ناظر بودن» در درمان شونده ها، قدرت ورود پیدا می کنند، همان تسلط اجنه و شیاطین بر روان افراد است. یعنی چیزی که به نام برون ریزی نیروی های موذی انجام می شود؛ در حقیقت وارد کردن اجنه و ارواح به زندگی افراد است و پیداست که استفاده از جن و نیروهای غیر مرئی نه تعالی و تقوی محسوب می شود و بعلاوه این در حقیقت از این جهت که صدمه به روان و زندگی دیگران است، حرمت شرعی و اسلامی هم دارد.
دومین مفهوم مفهوم کالبد ذهنی است که در عرفان حلقه نام برده شده است. این مفهوم در عرفان حلقه سر از پذیرش تناسخ درآورده و یکی از اصول دین به نام معاد را کنار گذاشته اند. در عرفان حلقه گفته اند که ما تناسخ را به طریق علمی رد می کنیم. اما با پذیرش کالبد ذهنی به مدلی از تناسخ قائل شده اند از تناسخ در ادیان شرق پیچیده تر است. کالبد ذهنی چیزی است که به نظر طرفداران عرفان حلقه قائل به حلول در کالبد دیگران و تسخیر آنهاس و باعث امراض می گردد.
در متون آموزشی عرفان حلقه، این نوع از تسخیر هر چند نام تناسخ را با خود ندارد؛ اما نوعی از حلول و برگشت فرد به عالم دنیاست که از تناسخ عادی که در آیین‏های شرقی ادعا می‏شود، عمیق‏تر است. بر خلاف تناسخ عادی که هر روح فقط قادر به تسخیر یک کالبد است؛ برگشت کالبد ذهنی به کالبد دیگران و حلول آن در جسم دیگران چه از نظر تعداد کالبدی که به تسخیر درآمده و چه از نظر نوع کالبد تسخیر شده، محدودیتی ندارد. تا قبل از عرفان حلقه، روحی که طبق تناسخ قرار بود در کالبد دیگران حلول کند، اولا تنها قادر به یک حلول بود و بعلاوه نوع کالبدی که روح به آن تعلق می گرفت، انتخابی نبود و کالبد جدید بنا به قانون کارما به میزان عمل مثبت و یا منفی در زندگی گذشته، تعیین می‏شد. در عرفان حلقه تصریح شده‏است:
يك كالبد ذهني به دليل لامكان بودن مي تواند همزمان چندين نفر را تسخير كند و محدوديتي براي تعداد نفراتي كه تسخير مي شوند وجود ندارد . اما وقتي با تشعشع دفاعي از بدن يك نفر خارج مي شود، از ديگران نيز خارج شده است. وقتي كالبد ذهني كسي را تسخير مي كند علائق قديمي خود را براي فرد تسخير‏شده بازسازي كند، فرد تسخير شده ممكن است كارها و حرفها و رفتارهاي همان مرحوم را پيدا كند حتي در مواردي ديده شده كه بيماري‏هاي فرد مرحوم در زمان حيات براي فرد تسخير شده ايجاد شده و انواع مشكلات ذهني كه قبلا توضيح داده شد، مي تواند ايجاد گردد.[1]

یکی از مرام‏های نویسنده این است که بسیاری از حقایق دینی را بی ارتباط با گناه و اعمال صالح تفسیر می‏کند؛ به گونه‏ای که این حقایق کم‏ترین ارتباطی با تکالیف دینی پیدا نمی‏کنند. وی عذاب قبر را نه نتیجه گناهان و معاصی که نتیجه تلاش کالبد ذهنی برای ورود به جسم میت می‏داند؛ در حالی که بنا به نصوص دینی، اولا فشار قبر مربوط به آلودگی انسان به گناهان و معاصی است و بعلاوه روح بعد از مفارقت از بدن تلاشی برای برگشت به بدن ندارد و از این جهت روح ارتباطش با عالم دنیا قطع می‏شود. وی در این مورد می‏گوید:
اگر كالبد ذهني پس از مرگ تلاش كند كه مجددا وارد جسم خود شده و دوباره جسم خود را به حركت در آورد، فشار بسيار زيادي را تجربه مي كند كه به آن فشار قبر مي‏گويند. اين تلاش براي او ناموفق و تجربه سختي است. پس فشار قبر مشمول كساني مي شود كه مي‏خواهند دوباره وارد جسم مرده خود شوند.[2]
جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب کاوشی در معنویت های نوظهور، صهبای یقین، تالیف حمزه شریفی دوست؛ بخش مربوط به عرفان حلقه.

________________________________________
[1] . تشعشع دفاعی، متن آموزش مجازی عرفان حلقه، نسخه 4ص 7
[2] . همان ص.

برگرفته از سایت پرسمان دانشجویی

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.