علل گرایش جوانان به جراحی زیبایی چیست؟

13:46 - 1396/05/24

یکی از مهمترین علل خود کم بینی افراد که منجر به نا زیبا دیدن خود شده و در پایان منجر به عمل زیبایی می شود، ضعف شناخت از خود است.

آمار بالاي اقدام به جراحي هاي زيبايي و مخصوصا جراحي بيني در ايران بخاطر بهم خوردن توازن منابع شناخت خود، مخصوصا در بين جوانان مي باشد.
برای اینکه ظاهر بین نباشیم و به ظاهرو زیبایی خود ایمان داشته باشیم، این نکات برای شناخت خود قابل ذکر است تا افراد شناخت درستی از خود داشته باشند و گرفتار ضعف شخصیت نشوند:
1- «اظهار نظرهاي ديگران» كه به آن پسخوراند و يا بازخورد اجتماعي نيز گفته مي‌شود، و به اين معني است كه فرد و يا خانواده به خاطر تشويق ‌هاي ديگران و روبرو شدن با باز خورد مثبت از سوي جامعه در تكرار عمل خويش اصرار مي‌ورزد و يا به خاطر نظر نامساعد ديگران و دريافت باز خورد منفي از سوي جامعه، اقدام به ترك عمل خود مي‌كند.
2- «خود‌ مشاهده‌گري» منبع‌ ديگر براي شناخت خود است، و بدين معني است كه شخص با درون نگري به باز شناسي خود و نقاط قوت و ضعفش مي پردازد.
3- «مقايسه اجتماعي» نيز سوّمين منبع براي شناختِ خود محسوب مي‌شود. به اين معني كه شخص براي پي بردن به جايگاه خويش در جامعه خود را با افراد ديگر جامعه مقايسه مي نمايد. حال برای داشتن یک شخصیت سالم و نرمال، بايد سه منبع شناخت خود، به طور مساوی، تنظيم (بالانس) شود.

پرسش: مهمترين علل گرايش خانم ها و آقايان، علی الخصوص جوانان، از لحاظ رواني به سمت جراحي هاي زيبايي چيست و چه چيز هاي ديگري باعث شده تا اين كار در جامعه ما به نسبت ساير كشورها بيشتر باشد؟

پاسخ: با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمایی برگزیده اید.
در مورد پاسخ به سوال شما بايد عرض نمايم كه آمار بالاي اقدام به جراحي هاي زيبايي و مخصوصا جراحي بيني در ايران بخاطر بهم خوردن توازن منابع شناخت خود، مخصوصا در بين جوانان مي باشد. توضيح اينكه در روانشناسي بحثي به نام «منابع شناخت‌ خود» وجود دارد. منابع شناخت خود، هسته اصلي شخصيت هر فرد را تشكيل مي دهد كه شخص با توجه به اين سه منبع شخصيت خود را در طول زمان شكل مي دهد و بر اساس آن در زندگي عمل مي كند. لازم به ذكر است كه يكي از راهكارهايي‌كه براي رهايي افراد، خانواده ها و زوج ها از دام مشكلات مختلف در «آموزش‌روان» [1] مطرح مي شود، آموزش تنظيم منابع شناخت خود، به آنها است.
توضيح اينكه، فرد و يا خانواده براي شناخت خود از سه منبع استفاده مي‌كند :
1- «اظهار نظرهاي ديگران» كه به آن پسخوراند و يا بازخورد اجتماعي نيز گفته مي‌شود، و به اين معني است كه فرد و يا خانواده به خاطر تشويق ‌هاي ديگران و روبرو شدن با باز خورد مثبت از سوي جامعه در تكرار عمل خويش اصرار مي‌ورزد و يا به خاطر نظر نامساعد ديگران و دريافت باز خورد منفي از سوي جامعه، اقدام به ترك عمل خود مي‌كند.
2- «خود‌ مشاهده‌گري» منبع‌ ديگر براي شناخت خود است، و بدين معني است كه شخص با درون نگري به باز شناسي خود و نقاط قوت و ضعفش مي پردازد
3- «مقايسه اجتماعي» نيز سوّمين منبع براي شناختِ خود محسوب مي‌شود. به اين معني كه شخص براي پي بردن به جايگاه خويش در جامعه خود را با افراد ديگر جامعه مقايسه مي نمايد. حال برای داشتن یک شخصیت سالم و نرمال، بايد سه منبع شناخت خود، به طور مساوی، تنظيم (بالانس) شود. زيرا يكي از عوامل مهّمِ ايجاد مشكل هاي عاطفي و شناختي براي افراد و خانواده‌ ها بهم خوردن تنظيم، توازن و تعادل اين سه عامل است، كه براي بازگشت سلامتي و بسامان شدن، تنظيم دوباره آنها ضروري است. سهم نرمال و استانداردِ هر يك ازسه منبع، در شناخت خود حدود33% مي‌باشد، كه اگر يكي از آنها كمتر و يا بيشتر شود آشفتگي و نابساماني آغاز مي‌شود؛ بعنوان مثال، آدم هايي كه خود مشاهده گري آنها غلبه دارد وسواس هاي فكري وعملي بالايي هم دارند. پس براي اينكه شخص طبق فرموده آية قرآن «وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها» [2] بشود و شخصيّت معتدل ومتعادلي داشته باشد، بايد اين سه منبع شناخت خود را باهم مساوي كند.
حال در رابطه با مشكل شدت يافتن جراحي هاي زيبايي و مخصوصا بيني بايد عرض نمايم كه به نظر مي رسد منبع اول از منابع شناخت خود كه «دهن بيني اجتماعي» [3] است در اينگونه افراد بطور ناهمگوني رشد كرده و متورم شده و از دو منبع ديگر پيش افتاده است. و در مقابل خود مشاهده گري كه اعتماد به نفس نيز از نتايج آن است، به شدت تضعيف شده و در سطح بسيار پاييني قرار گرفته است، و بنابراين اينگونه افراد براي يافتن مقبوليت و جايگاه در نزد ديگران دست به اينگونه اعمال مي زنند اما نمي دانند كه مشكل كار در جاي ديگر است و بدنبال سراب رفتن عطش آنها را برطرف نمي سازد.
موفق باشید. باز هم با ما سخن بگویید.
پی نوشت ها :
Psycho education[1]
[2] سوره مباركه الشمس/آيه 7
[3] social feed back
برگرفته از سایت پرسمان

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. .

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.