خداشناسی

معجزه
برهانی عقلی، قوی‌تر از اعجاز است!

-بدون شک با علوم طبیعی نیز می‌توان خدا را اثبات کرد.

اوصاف خداوند
«خدا» حقیقتی به روشنی خورشید!

-انسان باید با براهین عقلی و فلسفی و منطقی، شناختی درست از خداوند متعال پیدا کند.

گرسنگی کودکان
علت اصلی فقر بسیاری از انسان‌ها

-عامل اصلی فقر و گرسنگی دیگران، ظلم ظالمان و ستمگران است نه خداوند متعال.

خلقت از هیچ
خلق جهان از هیچ و اجتماع نقیضین!

- دانشمندان علوم تجربی هنوز نتوانسته‌اند خلقت از هیچ را تفسیر کنند.

وجود خدا
آیا جهان می‌تواند از هیچ به وجود بیاید؟

-تا به حال هیچ کسی هنوز پاسخ قابل قبولی به این سوال نداده که چگونه از «هیچ» می‌تواند جهان به وجود آید؟!

خدا
اعتراف دانشمندان بزرگ علوم تجربی به وجود خدا

دانشمندان بزرگ علوم تجربی، اعتراف دارند که نظام هستی خالق دارد.

اثبات خدا
محکم‌ترین دلیل اثبات خدا

برهان وجوب و امکان از براهین مستحکم اثبات خداوند است و هیچگونه اشکالی به آن وارد نیست.

قدرت الهی
بدون شک خداوند متعال قادر مطلق است

خداوند متعال قدرتش تام و کامل است، اما گاهی اون کار مشکل داره و قابل انجام نیست، مثلا هرگز نمیشه آب یه پارچ رو توی یه لیوان خالی کرد، چون لیوان گنجایش پارچ رو نداره.

شیعه
رؤئیت خدا نزد شیعه

خداوند را با چشم نمی‌توان دید، ولی با قلب می‌توان وی را نظاره کرد.

برهان
برهان امکان وجوب و تصادف

برهان امکان وجوب، با تصادفی بودن هم خوانی ندارد و اگر شخصی قائل به تصادفی شدن هستی شود، چاره‌ای ندارد که باب علم و دانش را ببندد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.