خداشناسی

عالم مجردات
موجود فرازمان تخیلی بیش نیست؟! 08:27 - 1398/09/13 بازدید: 45

زمان تنها در عالم ماده معنا دارد که میزان حرکت است، ماده چون حرکت دارد و از قوه به فعلیت میرسد، زمان بردار است

کلیسا
تجاوز به کودکان در کلیسا نیز اثر آزادی انسان است 07:08 - 1398/09/10 بازدید: 77

چون انسان مختار است هر کاری بکند، خداوند متعال جلوی انسان را نمی‌گیرد، حتی اگر بخواهد در کلیسا یا هر مکان مقدسی به کودکان معصوم تجاوز کند.

علم الهی
تعارض علم الهی با مختار بودن خداوند! 18:23 - 1398/09/05 بازدید: 42

خداوند متعال بر اساس علم خود به نظام احسن و مصالح عالم عمل می‌کند و رویه او نیز ثابت است.

خداوند متعال
سنخیت خداوند متعال با مخلوقات 06:08 - 1398/09/03 بازدید: 32

بین خداوند متعال و مخلوقات سنخیت وجود دارد.

هستی
هدف در برهان نظم، نسبی یا واقعی!؟ 08:48 - 1398/09/01 بازدید: 31

هدف در برهان نظم نسبی نیست.

نظم
برهان نظم و عدم درک غایت هستی 09:49 - 1398/07/11 بازدید: 83

اگر شخصی بخشی از هستی را که منظم است ببنید، برای آگاهی از وجود ناظمی هوشمند کفایت می‌کند.

حکمت الهی
حکمت خداوند و عقل بشر 08:24 - 1398/06/19 بازدید: 19

انسان‌ها به خاطر محدودیت‌هایی که دارند نمی‌توانند به همه حکمت‌های الهی پی ببرند.

خدا
درک انسان از اوصاف الهی 06:54 - 1398/06/17 بازدید: 68

باید صفات خداوند متعال را بر اساس براهین که در خداشناسی ارائه شده است، تحلیل کند.

قدرت
رابطه اختیار و قدرت در خداوند متعال 10:00 - 1398/06/08 بازدید: 76

بین علم خداوند متعال و قدرتش تعارضی وجود ندارد.

خدا
رابطه زمان با خداوند متعال 09:44 - 1398/06/08 بازدید: 61

خداوند وجود مجرد از ماده است به همین خاطر زمان ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.