خداشناسی

خدا
درک انسان از اوصاف الهی 06:54 - 1398/06/17 بازدید: 18

باید صفات خداوند متعال را بر اساس براهین که در خداشناسی ارائه شده است، تحلیل کند.

قدرت
رابطه اختیار و قدرت در خداوند متعال 10:00 - 1398/06/08 بازدید: 41

بین علم خداوند متعال و قدرتش تعارضی وجود ندارد.

خدا
رابطه زمان با خداوند متعال 09:44 - 1398/06/08 بازدید: 38

خداوند وجود مجرد از ماده است به همین خاطر زمان ندارد.

نیروگاه چرنوبیل
نیروگاه چرنوبیل نظریه داروین را باطل کرد 02:00 - 1398/05/26 بازدید: 60

انفجار چرنوبیل نظریه داروین و تکامل تدریجی را با چالش جدی روبرو کرد.

کارکرد دین
کارکرد خدا در زندگی انسان 09:24 - 1398/05/17 بازدید: 37

اعتقاد به خداوند تأثیر زیادی در جامعه و زندگی فردی انسان دارد.

قوم لوط
عدالت الهی در عذاب کودکان قوم لوط 09:50 - 1398/05/15 بازدید: 63

خداوند متعال در روز قیامت کودکان قوم لوط را مورد رحمت و مغفرت قرار می‌دهد.

برهان نظم
برهان نظم دلیلی بر وجود خدا 17:08 - 1398/04/23 بازدید: 57

عالم منظم است، هر مجموعه منظمی دارای ناظمی خارجی است؛ در نتیجه: عالم دارای ناظمی خارج از خود است.

خلقت عالم
خلقت از هیچ 17:09 - 1398/04/20 بازدید: 68

تاکنون نه «استیون هاوکینگ» ثابت کرده است که جهان از عدم به وجود آمده و نه دیگران و نه کسی می‌تواند چنین چیزی را اثبات کند.

بی‌خدایی بهانه‌ای برای بی‌اخلاقی 06:45 - 1398/04/14 بازدید: 105

برای یک آتئیست اخلاق معنا ندارد.

اراده تکوینی
ارداه الهی تخلف ناپذیر است 13:01 - 1398/04/09 بازدید: 20

آنچه تخلف از آن ممکن نیست، اراده تکوینی خداست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.