امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : اگر شخصى داراى نفوذ و موقعيت اجتماعى خاصى باشد كه اگر بخواهد مى ‏تواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدى هم دلالت كند بر اينكه وى مرتكب گناه و كارهاى خلاف و دروغگو يى مى ‏شود، ولى از قدرت و نفوذ او مى ‏ترسيم، آيا جايز است امر به معروف و نهى از منكر را در مورد او ترك كنيم يا اينكه با...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منكر مواردى پيش مى ‏آيد كه شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احكام اسلامى، با نهى از منكر، نسبت به اسلام بدبين مى ‏شود، و اگر هم او را به حال خود رها كنيم، زمينه فساد و ارتكاب گناه توسط ديگران را فراهم مى ‏كند، تكليف ما در اين موارد چيست؟ پاسخ...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : اگر مامورانى كه از طرف دولت وظيفه جلوگيرى از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفه خود كوتاهى كنند، آيا خود مردم مى ‏توانند اقدام به اين كار كنند؟ پاسخ : دخالت اشخاص ديگر در امورى كه از وظائف نيروهاى امنيتى و قضائى محسوب مى‌شود، جايز نيست، ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منكر...
 امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله ‏هاى عمليه بخصوص تحرير الوسيله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : اگر يكى از اقوام انسان مبادرت به ارتكاب معصيت كند و نسبت به آن لاابالى باشد، تكليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟ پاسخ : اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت موقت با او موجب خوددارى او از ارتكاب معصيت مى‌شود به عنوان امر به معروف و نهى از منكر واجب است، و در غير اين صورت قطع رحم جايز نيست....

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.