امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : آيا به انگيزه نهى از منكر مى توان افرادى را كه مرتكب منكر مى شوند با رعايت شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، مورد ضرب و جرح قرار داد، يا به اموال آنها خسارتى وارد كرد؟ و يا اين كه مراتب نهى از منكر در اين حد، از وظايف حكومت اسلامى و طبق قانون شرع است؟ پاسخ : جواب: امر به معروف و...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : اگر امر به معروف و نهى از منكر مستلزم بى آبرويى كسى كه واجب را ترك كرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حكمى دارد؟ پاسخ : اگر در امر به معروف و نهى از منكر، شرا يط و آداب آن رعايت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشكال ندارد. اجوبه...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : بنابر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام جمهورى اسلامى، اكتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسؤولين است، آيا اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوى؟ پاسخ : فتواى فقهى است. اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر كتك زدن وى يا زندانى كردن و سخت گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وى هر چند با تلف كردن آن باشد، مى ‏توان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟ پاسخ : اين موضوع...
امر به معروف و نهی از منکر
پرسش : اگر در بعضى از محيط هاى دانشگاهى معروف ترك شود و معصيت رواج پيدا كند و شرائط امر به معروف و نهى از منكر هم وجود داشته باشد و امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر شخصى مجرّد باشد كه هنوز ازدواج نكرده است آيا بخاطر مجرّد بودن، امر به معروف و نهى از منكر از او ساقط مى ‏شود يا خير؟ پاسخ...

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.