دخترا از چه پسرایی خوششون میاد؟

سلام با توجه به این که خانمی سوال کرده بودن که  آقایون از چه دختری با چه ویژگی هایی خوششون میاد بنده هم میخوام از خانم ها بپرسم که از چه پسری با کدوم ویژگی ظاهری و اخلاقی خوششون میاد. یه سوال دیگه هم دارم از خانم ها اونم اینه که نظرشون درباره غیرت یه مرد نسبت به زنش چیه. خواهشا صادقانه بگید.ممنون

-------------------------------------

کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: http://www.welayatnet.com/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: http://www.welayatnet.com/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي را که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مديرانجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد: www.welayatnet.com/fa/user/register

http://welayatnet.com/node/44663

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
تصویر فرهاد
نویسنده فرهاد در

بعضی خانومهاگفتن ظاهرطرف زیادبراشون اهمیت نداره وشغل پسرهم درحدی باشه که یه زندگی معمولی بتونه اداره کنه وازین حرفها.به عنوان پسریکه شغل ثابت دارم خیلی اهل کاروتلاشم هستم ظاهرواخلاق نرمالی هم دارم به گفته دیگران وسربازی هم خیلی سال پیش رفتم سنم 37ساله .حدود10ساله کاملامستقل هم هستم .دارم ادامه تحصیلم میدم رشته حقوق .خدمتتون بگم که بیش از20بارخواستگاری جاهای مختلف رفتم به صورت رسمی چون اهل دوستیهای قبل ازدواج نیستم واعتقادهم ندارم وفقط درچهارچوب خانواده وسنتی میپسندم تجربیات زیادی ازخواسته هاوتوقعات دخترهاپیداکردم که چکیده اون این هست که می خوام بگم :اولادخترهادرابتداسعی میکنن سطح توقعات نامعقول خودشونوبیارن پایین زمانیکه ازپسری خوششون میادمثلامیگن همینکه طرف اهل دودودم نباشه واهل کارباشه کافیه .واهل زندگی ووفاداروصادق باشه کلاتومسائل مالی واقتصادی زیادمانورنمیکنن ولی به تجربه فهمیدم اصلااین حرفهاشون صادقانه نیست البته قصدتوهین ندارم وجمع نمیبندم ولی واقعیتی هست که وجودداره.ومسائل مالی واقتصادی فوق العاده براشون حساس وبااهمیته وحتی کلاس کارشوهرشون دراولویت برای خیلیاهست حتی اگرطرف درآمدمناسبی داشته باشه ولی مثلایه جاکارگرباشه یاشغل آزادداشته باشه میگن بایدشغلتون عوض کنیدانگارشغل لباسه که به راحتی عوض بشه .بعدازنامزدی تازه توقعات اصلی شروع میشه بایدمجلس فلان جوربرگزاربشه فلان طلارومی خوام حتمااگه اونجوری نباشه زندگی نمیکنم نیازبه مسافرتهای آنچنانی دارم مسیرش بایدطولانی باشه حداقل ماهی یه بار.هروقت گفتم بایدبریم خونه مامانم اینایه جورم بهت میفهمونن قیدخانوادتوبایدبزنی البته غیرمستقیم میگن.بعدخونه فلان مدلی نزدیک مادرشون باشه حتما.بعدش خدمتتون عرض کنم که قیدتمام دوستهاتوبایدبزنی قیدفامیلاتوبایدبزنی.فلان امکانات زندگی می خوام اگه نباشه زجرمیکشم .ماهی اینقدرپول لازم دارم سربرج بایدواریزبشه به کارتم .چندسالی یه بارکل وسایل خونه بایددورریخته بشه ووسایل جدیدکه دیگران خریدن منم بایدبخرم تاازکسی کمترنباشم وگرنه نمیتونم زندگی کنم.سالی 15تا20باربایدکادوهای آنچنانی بگیری بامناسبت وبی مناسبت.بایدآزادباشم هرجادوست دارم بادوستام ومامانم ایناوفامیلامون برم .مهمونی زیادمیدم حتماهمه چی درحداعلابایدتوخونه باشه به حداقل قانع نیستم برای شروع زندگی.هزارجورکلاس میرم نبایدمخالفت کنی .هرجادوست دارم سرکارمیرم .چون دوستام فوق لیسانس دارن منم بایدالکی بگیرم بعدقابش کنم هزینشوبایدبدی وگرنه چنین زندگی نمیتونم تحمل کنم و...سرتون دردنیارم .خلاصه به این نتیجه رسیدم اگه ازدواج کنم تحمل یه سری حرفهاوحرکتهای مستهجن رانخواهم داشت وفوراکارم به طلاق میکشه وسری هم که دردنمیکنه بیخودی دستمال نمیبندن .مجردی هم سنگین ترم هم آبرو ومال وجان ودین وسلامتیم حفظ میشه.وپیشرفت بزرگتری هم درزندگیم خواهم داشت.تازمانیکه افکاروعقایداکثریت دخترااینقدرسطحی وبچگانست روزبه روزهم آمارطلاق بیشترمیشه وهم آمارازدواج کمتر.

تصویر  زر زري
نویسنده زر زري در

من ب شخصه درآمد آخرين حرفو ميزنه پسري ک غيرتش ب جا باشه ن متعصب عشق ب زنش داشته باشه ن ک بخادعلني کنه رفتارخوبي نشون بده

تصویر NMohammad
نویسنده NMohammad در

ندارم

تصویر Golestaneh
نویسنده Golestaneh در

 داستانک

""روز ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري وﻗﺘﯽ رفتیم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ کنیم خیلی جدی فقط همین ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺖ :

"ﻣﻦ از ﺟﻠﻒ ﺑﺎزي ﺑﺪم ﻣﯽ آﯾﺪ..." 

ﺣﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اي ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد !

 

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪﻣﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪم، ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪ و ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺴﺮش، اﺳﻤﺶ ﺟﻠﻒ ﺑﺎزي اﺳﺖ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرك و ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻮﻟﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ ﺟﻠﻒ ﺑﺎزي اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻣﻦ، آدم ﺧﻮش ﻣﺸﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﺟﻤﻊ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺧﻨﺪد، آدم ﺟﻠﻔﯽ اﺳﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮدش، ﺟﻠﻮي ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ رود، آدم ﺟﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ارزش رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮدن را ﻧﺪارد .... ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم اووووووووه  !  ﭼﻘﺪر ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ همین ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ .""

تصویر مروارید

بنظر من پسری که از نظر اعتقادی اعتدال داشته باشه ( نه افراط و نه تفریط) . تیپ شخصیتی برونگرا غرور مردانه. اعتماد بنفس داشته باشه. مستقل باشه حتی اگر درامد ناچیزی داشته باشه ولی حاصل از تلاش خودشباشه. به خانواده و حریم خانه احترام بذاره و براش ارزشمند باشه . صادق و وفادار باشه. غیرت مردونه داشته باشه. شخصیت با ثباتی داشته باشه. مبادی اداب باشه. پشتکار داشته باشه . اهل فعالیت باشه (خوبه به عنوان تفریح به فعالیت ورزشی بپردازه

تصویر زهرا
نویسنده زهرا در

مگه دخترا اصلا از پسرا خوششون میاد؟؟؟من که ندیدم

تصویر wayne
نویسنده wayne در

درسته از پول ما خوششون میان نه دل ما مث زالو خون ما رو بمکن بعدش میرن پی کارشون میخوام گردنشون بشکنه

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

چه دروغ شاخداری هاهاهاهاهاهاها

تصویر غزل
نویسنده غزل در

سلام

اکثر دخترا از پسرای مهربون و مستقل- مخصوصا از لحاظ فکری- و وفادار خوششون میاد و اینکه اهل کار و تلاش باشه.

ملاکهای عقیدتی، ظاهری ، تحصیلی و خانوادگی و فرهنگی متفاوته.

مثلا برای من نوعی ایمان در حد رعایت واجبات و محرمات- ظاهرمهم نیست و تیپ مهم تره- مدرک مهم نیست اما اهل مطالعه

باشه- از لحاظ خانوادگی و فرهنگی تقریبا مشابه باشیم.

غیرت نه تعصب و بد بینی، به این معنی که پوشش و رفتار و برخورد همسرش با متانت و وقار باشه و توجه نامحرم رو جلب نکنه و اینکه همیشه تکیه گاه همسرش باشه.

تصویر حسین وجدانی «مشاور»

با سلام خدمت همه دوستان گرامی

نظر همه دوستان محترمه اما باید توجه داشته باشیم که انتخاب شوهر یا همسر بر چند عامل بستگی دارد. و مجموعه این عوامل ملاکهای هر شخص را مشخص می کنند که در اثر این عوامل ممکنه ملاکها صحیح از اب در بیاند و ممکنه ملاک های ما اشتباه باشد و زندگی مان را متزلزل کند این عوامل عبارتند از:

1- محیط خانواده 2- تعامل با فامیل 3- موفقیت ها و شکست های گذشته والدین و فامیل 4-تجربیات والدین 5- بینش خانواده 6- ارزشهای موجود در خانواده 7-دوستان اطراف 8- محیط تحصیل 9- میزان تحصیلات 10- اساتید دانشگاه 11- فیلم های سینمایی 12- فیلم های ماهواره 13- سریال های صدا وسیما 14- الگوهای زندگی 15- وضعیت روحی 16- وضعیت اقتصادی 17- میزان نقید خانواده و دوستان به اسلام و....

بنا بر این فاسد بودن عوامل بالا ملاک های باطلی را به دنبال خواهد داشت و صحیح بودن شان ملاک های صحیحی را رقم می زند. مثلا یک دختری که از شب تا صبح پای ماهواره است قطعا ملاک هاش با دختری که در تفسیر قران تدبر می کند متفاوت خواهد بود.

تصویر caution
نویسنده caution در

بعضی قسمت ها , جملاتم گسسته وبد شده ... عذر خواهم.

تصویر caution
نویسنده caution در

در مورد غیرت مرد به زن، تا یه حدیش باحاله  :*) از حد که بگذره میشه خوره ی روح و روان زن و خود مرد مخل آرامش خونش میشه که من دیگه اسمشو میذارم بدبینی,بددلی.

با توجه به محجبه بودنم, خودم به شخصه از این بابت نگرانم که نکند همسرم بیشتر از این جهت انتخابم کند و غیرت زیادی روی حجاب و ارتباطم با نامحرم داشته باشه :| که اگر این شود احساس می کنم اعتمادی به من و پایبندیم به حد و مرزها ندارد.

تصویر caution
نویسنده caution در

نظرات دوستان رو خوندم, گفتم من هم به عنوان یکی از دختران این سرزمین, نظرمو بگم ...

خودم از خانواده متوسط رو به پایین,پدر کارگرن,تو خانواده ام و اقوام نزدیک از همه شغل و حرفه ای هستن, تحصیلاتم دانشجوی ارشد برق دولتی, اعتقادات مذهبیم مثله همه بچه های مردم!! 

اینها رو گفتم چون به نظرم هر کدوم از شرایطی و موقعیت هایی که دختر باهاش بزرگ شده, تو تصمیمش اثر داره.

سوال مطرح شده دقیق نیست, فرض رو بر این می گیرم که منظورتون اینه که چه فردی رو مناسب برا ازدواج میدونید:

1.ایمان :در حدی که انسان اخلاق مداری باشه و به انسانسیت و وجدان اهمیت بده و حقانیت دین اسلام و اثرات مثبتش تو زندگی رو باور داشته باشه ... نماز دیر خوندن یا نخوندنش مهم نیست(اگه از تنبلی باشه), منکر اثراتش نباشه... به پرداخت زکات,خمس,حرام و حلال درآمدی که کسب می کنه اهمیت بده.

2.اصالت خانوادگی:در حدی که به طور کلی اخلاق ها و رفتارهای شرافتمندانه ای داشته باشن, از هر طبقه اجتماعی,مالی و...  که هستن. اینکه هم سطح فکری با خانوادم باشن مهمه .

3.کار: اهل کار باشه, نوع کار در حد حلال بودن کافیه . تا جایی هم که میدونم  دوست داشتن آقایون اینجا معلوم بشه که طرف تمام تلاشش رو بکنه که زندگیش رو تامین کنه. نوع شغل که خب وضعیت جامعه خیلی برای کارهای دولتی و اداری فراهم نیست.در حدی که بشه به جربزه کاریش اعتماد کرد کافیه. خلاصه انسان راکدی نباشه.در مورد درآمد, انصافا اگه دانشجو باشه یا سرباز, شرایط فرق می کنه. اما برا کسی که نه دنبال تحصیلش رفته باشه نه دنبال سربازی یا اینکه این دو رو تموم کرده,بنظرم میتونهدر حد قانون کار درآمد داشته باشه و شدنیه و این انتظار زیادی نیست.

4.در مورد کار و ادامه تحصیلم یا مثلا یادگیری یه هنر یا نمیدونم کلاس های ورزشی, در حدی باشه که بدونه من هم حق زنده بودن! و رشد دارم و  آرزوها و علایقی دارم که تلاش برا رسیدن بهشون, آرامش برام میاره ...بدون  وقتی که تو زندگی شرلیط خاصی پیش میاد, یه خانوم اینقدر درک داره که زندگیشو فدای کارهای جانبیش نکنه

اکثرا فقط و فقط از جنبه محیط کار مردونه و بقولی احساس می کنند الان دیگه خانومش جو پول و درآمد می گیرتش, سرتر میشه و متاسفانه در مورد تحصیلات بیشتر خانوم هم, همین فکر رو دارن و تا این سنی که هستم, 23, بیشتر اوقات به دلیل طرز تفکرشون در این زمینه, همراه و هم مسیر زندگیم ندیدمشون.

5.تحصیلات: در حدی باشه که با محیط مختلط آشنا باشه.

6.در مورد نامحرم, حد شناس باشه, خودم با آشنایان, دوستان و هم کلاسی های جنس مخالفم چه در شبکه های اجتماعی چه در محیط اجتماعی,تحصیلی مراوده دارم, تا به حال مشکلی پیش نیومده و بی احترامی هم ندیدم و خیلی مواقع کمک  های خوبی در حقم داشتن و متقابلا اگر راهنمایی خواستن, پاسخ دادم .... یه رابطه شغلی,تحصیلی دیگه چشمم به نامحرم افتاد و ... نداره که!! 

7.اخلاق: مغرور نباشه نسبت به موقعیتش چه نحصیلی چه مالی, گاها موردایی که پیش اومده که مدیر شرکت یا درجه بالایی تو کارشون داشتن...خودم و دو تا از دوستانم تا بحال حداقل یه مورد رو به همین دلیل,مناسب زندگی ندیدیم و اتفاقا موردها از خانواده ها ی فوق پولدار بودن!!

8.ظاهر :

ظاهر خنثی یا به دلم بشینه کافیه... خیلی تو فاز جزییات چهره و ظاهر نیستم, حتی در مورد خانم ها, کلن چهره ها برام بعد از یه بار برخورد کم اهمیت میشه,ممکنه حتی نقص عضوی هم داشته باشه ولی خوشم بیاد.

چاق و لاغری؟!! مسیله این نیست!! ... اتفاقا اغلب آقایون تپل تر به معنای واقعی خوش قلب تر و مهربون ترن ... دیدم که میگم :)

قد رو خو, خودم ریزه ام, خودش مشکلی نداشته باشه با تفاوت قد زیاد , منم دوووشواری ندارم.

پوشش هم در حدی که با متانت باشه, با لی,تی شرت و جین و ... مهم نیس. 

9.اهل دود و مشروبات و سیگار و ... نباشه , به دیگران هم ضرر میرسونه اینا.

10.در مورد شبکه های اجتماعی, میانه رو باشه. در موردشهدا و راهپیمایی ها و مسجد و هییت و ... همینقدر که ارزش بدونه و احترام بگذاره بهش کافیه. موسیقی اینا هم دووووشواری ندارم.

اینها حداقلای من هستن و اگر طرف مقابل اینا رو نداشتن,ترجیح میدم همچنان به روال زندگی مجردی پر از آرامش و تلاش خود ادامه می دهم :)

و در آخر اینکه این فقط نظر یکی از دختران این سرزمینه :)

تصویر mahseta
نویسنده mahseta در

میبینم که دوباره وضعیت به حالت قرمز دراومده و انقریبه که یه جنگ بالا بگیره

شاید اینو دیده باشید ولی بازم ببینید بانمکه نیگا عین نی قلیون میمونه ولی بازم یکیو پیدا کرد .

زیاد هم نگران ظاهر نباشید ما ایرانی ها چه زن و چه مرد به خاطر فقر حرکتی کلا ظاهرمون بعد از 30 ساگی داغونه. همه عین همیم دعوا نکنید بابا

تصویر sareh
نویسنده sareh در

من کامنتهای حلما رو خوندم ولی من نمیفهمم دلیل اینکه اقایون بهش منفی دادن چیه خب ایشونم حق داره یسری خواسته ها و معیارهایی داشته باشه و اینکه این خواسته هاش اصلا بد نبود اتفاقا خیلی هم خوب بود تازه من فکر میکردم نظر ایشون مثبت زیاد بیاره...
خیلی تعجب کردم منفی دادن بهش...چون این سایت مذهبیه فکر میکردم مثبت حلما بیشتر باشه...

تصویر mahseta
نویسنده mahseta در

دلیلش :زبان گفتگو:) 

توی نظر حلما هر 5 تا معیار رو میشه توی یه دونه خلاصه کرد ولی همینکه جزئی کنی اینا وحشت میکنن:) البته اینو خود حلما هم بعدا گفته .ما خانم ها چون خودمون دوست داریم شرح بدیم و هی موضوع رو باز کنیم بدمون نمیاد یکی دیگه هم اینجوری بگه ولی آقایون برعکسن :) ببین مثل لیست خریده !میببینن وحشت میکنن:) دیدم بعضی ها یه لیست بلند بالا خرید میکنن ولی جمع کلش مثلا با کسی که یه خرید درشت داشته برابری میکنه ولی اونی که لیست خریدش طولانی بوده خیال میکنه شاخ قول شکونده هی نیگا میکنه به کیسه خریداش فکرمیکنه دیگه الانه که ورشکست بشه:)

تصویر یه عاشق واقعی

مهستا خانم بسیار بسیار زیبا و هوشمندانه فرمودید !!!...... 

واقعا احسنت ....

یه نکته بهتون اضافه کنم ...اینکه خیلی از مواردی که خانم حلما بهش اشاره کردند بهم ربط داره ... یعنی کسی که واقعا پسر مومنی باشه نمیره مجلس حرام نمیره اهنگ حرام گوش کنه و خیلی چیزای دیگه که خانم حلما بهش اشاره کردند ... 

پسری که با خدا باشه خمسشو میده .... با خانما مودب صحبت میکنه ... فحش نمیده و خشم خودش رو کنترل میکنه و ... 

کسی که مومن باشه اهل هیئت هست اهل قمار نیست ... و بقیه چیزا 

خلاصه کنم کسی که چند موردشو داشته باشه نمیتونه بقیه اش رو نداشته باشه و یه جورایی بهم مربوط هست 

باز هم سپاس از درایت سرکار خانم 

 

تصویر mahseta
نویسنده mahseta در

بعله 

به خاطر همین من مصادیق ایمان رو خیلی کلی گفتم من اسم ایمان  نماز و .... نیاوردم به خاطر این بود که شکل یه تیپ خاص رو میگرفت ضمن اینکه اینا ملاک های فردی هست و جهان شمول نیست ! یعنی ممکنه یه مسیحی این صفحه رو باز کنه یا کسی که میخواد با یه خانم خارجی ازدواج کنه و یا کسی که نماز نمیخونه و یا اصلا مذهبی نیست ولی بالاخره ادم که هست!!! ممکنه فک کنه اینا فقط ملاک های یه دختر مذهبیه و ربطی به بقیه جامعه نداره درصورتیکه حتی زنی که نماز نمیخونه هم دوست نداره شوهرش با زنهای دیگه گرم بگیره!

تصویر sareh
نویسنده sareh در

دقیییقا با گفته های شما و مهستا خانم موافقم..
ممنون

تصویر امیر 12

بابا اینا شوهر نمی خوان ... هنرپیشه هالیوودی میخوان ...

هر بار میام اینجا یه ضد حال اساسی می خورم ...

تصویر sareh
نویسنده sareh در

سلام
من ظاهر برام زیاد برام مهم نیس ولی خب جوری باشه ک بدلمم بشینه.دوست ادم انعطاف پذیری باشه.مهربون.دست و دلباز.خوش اخلاق.شوخ فقط با خودم باشه.غیرتی خیلی زیاد باشه نه متعصب هااا منظورم متعصب نیست...
بمن خیلی اهمیت بده.تحصیل کرده باشه.دوست دازم هم رشته خودمم باشه خیلی عالی میشه.بامحبت باشه.احساسی باشه برون گرا باشه.اروم باشه.خونسرد باشه.ناز کش باشه.فقط فقط بمن توجه کنه. و بمن خیلی اهمیت بده خیلی....
چون خودم این ویژگیارو دارم دلم میخواد اونم داشته باشه.....
درباره ایمان هم در حد واجبات رعایت بکنه و چشم پاک باشه

تصویر dalim
نویسنده dalim در

چه خوب میشه زندگی فوق العاده زیبا و پر از گرمی و محبتی رو خواهی داشت البته اگه من باشم 

تصویر حلما
نویسنده حلما در

دوستان خوبم.

یه نکته ای به ذهنم رسید که عرض میکنم.اینجا انجمن گفتگو هست یعنی جایی برای بحث و گفتگوی دوستانه به همراه رعایت حریم ها و ادب و احترام.

بنده عقاید خودم رو نوشتم. قرار نیست آقایونی که میخوان برای ازدواج اقدام کنند بترسند و یا ناامید بشن.

چون عقاید هرکسی با بقیه متفاوته ممکنه یه آقایی بره خواستگاری و دخترخانوم شرط مالی براش بذاره و ممکنه یه دختر خانوم معیارش و ملاکش و شروطش یه چیز دیگه باشه. به این فکر نکنید شما هرجا برای خواستگاری بخواهید برید معیارهای بنده رو پیش روی شما قرار خواهند داد.

پس یادبگیریم به عقاید همدیگه احترام بذاریم.

ممنونم از همه.cheeky

 

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

سلام

پس به منفی دیگران احترام بزارین طبق جمله آخر خودتون خانوم

من آزادم هر کاری بکنم تا جایی که به آزادی دیگران صدمه ای وارد نکنم پسسسسس وارد محدوده دیگران نشین 

متشکرم

تصویر حلما
نویسنده حلما در

سلام

بنده در کامنتهای قبلی بابت رای منفی دیگران سپاس گزاری کردم.cheeky

پس احترام گذاشتم.

بله کسی منکر این نیست که شما آزاد نیستید و همچنین بنده وارد محدوده ی کسی نشدم.

بنده هم از شما متشکرم.

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

سلام

شما بیان (به قول خودتون) دلیل از ذهن کسی که منفی میده رو تجاوز به حریم فکری نمیدونین!!!؟

اگه می خوان میان میگن دلیلشونو اگه نه پس نمی خوان پسسسسسسسسس هر کی آزاده به دادن یا ندادن جواب و به امر یا گفتن یا هر لفظ دیگه ای که فکر می کنین می خواین ازش استفاده کنین تا صلب آزادیش بشه نیازی نیست

یا حق

تصویر حلما
نویسنده حلما در

سلام.

فکرمیکنم پاسختون رو در متون پایین گفتم مطالعه بفرمایید اگر بازهم سوالی بود بنده در خدمتم.

 

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

سلام

اصلا پاسخی نمیبینم خانوم

متشکرم

تصویر حلما
نویسنده حلما در

سلام

همین متنی که الان قرار دادم رو بخونید لطفا.ممنون

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

سلام
منو نگا کن
گوش کن خوب
اگه من در یک غالب قشنگ و زیبا و ادبی و هر چی که فکرشو می کنی بیام بگم بهت مثلا
خانوم فرشته کوچولوی من عزیزم میشه شمارتو بدی به من؟!
چند تا سناریو داریم 
1-شما حرفی نمیزنی 
دو حالت میشه
1-1- شما راضی هستی به این کار
1-2- شما ناراضی هستی  خجالتی
2-شما میگی برو پی کارت حالا با هر فنی که بلدی
اینجام هم اینه همینه
شما گفتی در یک غالب قشنگ دلیلتو بگو حالا صد تا خواهش و کلمات ادبی هم بزارین پس و پیشش آیا در قبح و زشتی در خواستتون  تغییری ایجاد میشه؟!
1- یک سری حرفی نمیزنن 
1-1 - خجالتین
2-1 اعصاب جر و بحث ندارن 
و 
...
2- یک سری حرف میزنن
میگن خانوم داری اشتباه در خواست می کنی مواظب باش چی می خوای

تصویر حلما
نویسنده حلما در

دوست عزیز متن انگلیسیتون رو با دقت خوندم.فکر نمیکنم به موضوع مورد بحث ما ارتباطی داشته باشه.

شما یک انسانید و دارای اختیار هستید. نیازی نیست این مورد رو به من یاداوری کنید

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

متاسف
بیشتر وقت گذاشتن رو عقلانی نمیدانم

تصویر حلما
نویسنده حلما در

اگر صحبتی در رابطه با این پست دارید میتونید نظرتون رو بگید اما اگر در رابطه با عقاید بنده و کامنتهای بنده انتقادی دارید بهتره ادامه ی گفتگو در اتاق گفتگو صورت بگیره.چون کامنتهای غیر مرتبط با هر پست حذف خواهد شد.

موفق باشید

تصویر navid_fo
نویسنده navid_fo در

به نام خدایی که فقط خودش کامله

آرزو بر جوانان عیب نیست

به شدت صدمه میبینن کسانی که هی محدود می کنن خاص میشن توی انتخاباشون انعطاف پذیر باشید  تا نشکنین 

یا حق

 

تصویر mmm2413
نویسنده mmm2413 در

بعضی از خانما نظراتی داشتن که ادم متاثر میشد.
چی بگم والا ....
فقط خدا کسی رو قسمت من کنه که میزانش ،نزدیک به میزان خدا باشه......
خدایا خودت کمک کن.

تصویر یه عاشق واقعی

راستش داداش گلم 

برخی فکر میکنن قراره از اول زندگی افراد به مقامات بالای اخلاقی و اجتماعی و .... رسیده باشند ... کسی که همچین خصایصی داشته باشه باید سنش خیلی زیاد باشه مگه اینکه معجزه ای شده باشه و کراماتی داشته باشه که همچین خصایص خوب و زیبایی داشته باشه ..... برخی ملاک هاشون از میزان خداوند واقعا سخت تره ... خیلیا از پل صراط میتونن رد بشن ولی از این میزان و ملاک ها نمیتونن جان سالم به در ببرند .......... 

 

تصویر mmm2413
نویسنده mmm2413 در

وای
چرا شما دخترا اینقدر کلاس میذارید،چرا اینقد ناز میکنید از این توقعاتی که شما دخترا دارید ٩٩درصدش عملی نمیشه فقط یه درصد عملی میشه خودتونم میدونید.
توجه داشته باشید که الان شوهر نیست
اگه سن دختر از ٢۵رد بشه خواستگاراش خیلی کم میشن
پس یه کاری بکنید که قبل از ٢۵ازدواج کنید چون بعدش شانس داشتن یه شوهر خوب کم میشه.
از ما گفتن.
فی امان الله.....

تصویر حلما
نویسنده حلما در

آقا سعید:

نه تقریبا همین چند ویژگی بود.البته بنده شروط رو هم بیان نکردم چون به نظرم یه مساله ی شخصیه.

تصویر kia1991
نویسنده kia1991 در

جالبه

دخترا هم بر خلاف ادعاشون که میگفتن ایمان و اخلاق مهمه،،،الان دارن میگن 4 شونه قد بلند باشه!

دیدید چقدر تو این سایت متهم شدیم به اینکه پسرا دنبال قیافه و اندامن؟!!!...بیایید تحویل بگیرید حرف خانومای محترم رو.

تو پست خود من پسرا اومدن ادعا کردن که دخترا اگه پسری پول نداشته باشه ردش میکنن(البته دخترا رد کردن و میگفتن شما پسرا هم دنبال قیافه و اندام هستید)،حالا باید این مورد هیکل و قد رو هم بهش اضافه کنید.

البته من این موضوع رو میدونستم که دخترا دوست دارن مردشون قد بلند و 4 شونه باشه و از پسر شکم دار خوششون نمیاد!!!

الان  پسره مثل نی قلیون میاد باشگاه بدنسازی که با کلی دارو و پروتئین و پر خوری هیکلش عضله ای و چاق تر بشه!!!(((دیدم که میگم...پسری دیدم که ماهی 120 هزار تومن میده برا بدنسازی و داره پروتئین 300 هزار تومنی میخوره)))

به هر حال ممنون از خانمای با صداقت سایت

تصویر donya123
نویسنده donya123 در

خوش لباس و خوش برخورد...معمولا این اولین چیزیه که یه دخترو جذب میکنه.

من فکر میکنم این که دخترا از چ پسری خوششون میاد با این که معیارهای ازدواج چیه یه کم متفاوته. آدم ممکنه همینجوری از یکی خوشش بیاد توی یه برخورد ولی این که بخاد ازدواج کنه یه بحث دیگس. بیشتر کامنتا معیارهای ازدواجو اشاره کرده

تصویر هانا
نویسنده هانا در

من شخصا برام مهمه طرفم اعتماد به نفس زیاد داشته باشه نترس باشه با انگیزه و فعال باشه تا به یه مشکل برخورد کم نیاره ایمان و توکله واقعی داشته باشه تو کاراش تو رفتاراش احترام و سیاست باشه احساساتی نباشه مستقل باشه پول داشتنو نداشتنش اصلا مهم نیست دنبال پیشرفت باشه پیشرفتو تو پول و مقام نبینه اهداف و عقایدش براش از همه چی مهمتر باشه و تحت هیچ شرایطی حاضر به تغییرشون نباشه کلا یه مرد قدرتمند و با اعتماد به نفس به زن اعتماد به نفس میده همه دخترا براشون مهمه که به طرفشون افتخار کنن حالا هر کس این افتخار براش یه معنی میده یکی پول یکی تحصیلات یکی موقعیته خونوادگی و اجتماعی 

تصویر آقا حمید

تو خدا خدا کن طرفت پاک باشه

اعتماد به نفس پیش کش
 

تصویر یه عاشق واقعی

والا سرکار خانم سروناز 

ما دیگه بیخیال شدیم دیگه فایده ای نداره ملاک هامونو بگیم .... 

به نظرم با این چیزایی که گفته شد ما مرد ها مجرد بمونیم خیلی راحت تریم 

ایشالله که همه خواهرا واقعا این اسطوره های اخلاق و ایمان و انسانیت نصیبشون بشه ... البته به انضمام پول و زیبایی و هیکل !!!!cheeky

تصویر سوگل
نویسنده سوگل در

چقدر زود شما مردا ناامید میشین!cool

دخترای دیگه رو نمیدونم اما من خودم اگه فردی باشه که ملاکای اخلاقی مد نظرم رو داشته باشه با ظاهرش کنار میام. البته نه اینکه اصلا به دلم نشینه! واینکه میگم بطور مثال خوش اندام باشه یه چیز ایده آله! نهایتا قدش بلند باشه و یه قیافه خیلی خیلی معمولی داشته باشهlaugh

بعدشم الان این پسرهان که طاقچه بالا میذارن و انتظارات بالا دارن و الا ما دخترا انقده خانومیم که نگوangel

تصویر سروناز20

کاش آقایون هم می اومدن ومیگفتن از چه جور دخترایی خوششون میان ..البته مسلما اونا تو این بحث ها اصلا مشارکت نمیکنن ...

تصویر kia1991
نویسنده kia1991 در

قبلا پستش ارسال شده(((ولی اینطوری دقیق بررسی نشده و مشکلی یه خانم بود که پست شده بود)))

تصویر یکی از آدمای روی زمین

بسم الله الرحمن الرحیم

اتفاقاً بنده یه طرحی تو ذهنم هست که به نوعی احساس می کنم می تونه راهگشا باشه ... به خصوص تو شناسائی زوج یا زوجه هم کفو ... الحمدلله این تیپ سؤالات هم بیشتر به بنده کمک می کنه که اون رو در قالبی مناسب تو اتاق مطرحش کنم ... شاید هم با این وضعی که دوستان پیش می رن، زودتر از اونکه خودم اقدام کنم، یکی طرحش کرد.

حالا هنوز فرصت هست و کار مهمترم شده پایان نامه و اون موضوع علی رغم اهمیتش تو حاشیه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.