جامانده های قافله اربعین...

با طعنــه به من گفت، رفیقم دیشب
ویزای تو کو؟! من که راهی شده ام
♥�٠·˙
جــامـانـده های قافلـــه ی اربعیــنِ تــو
آقـــا دوایِ دردِ دلِ خــــود کجـــا کننـــد؟
جا تنــگ بــوده است و یا ما اضـــافه ایم
مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند

باشــد حسیــن؛ کرب و بلا مال خوبـــها
بـدها بگو: که عقده ی دل با چه وا کنند
ما هم دل شکسته به دســت می رویم
تا ما را غبـــارِ صحــن و سرای رضــا کنند

▩ شـــایـــد بـــراتِ کرب و بـلا را عطـــا کنند ▩

یا امام رضا (ع)

من که اربعیــن را کربلا نیستــم ؛

تا همچــو عاشقانت ،

بال بگشایــم از حرم علی (علیه السلام) تا حرم تو . . .

اما میگوینــد : القلبُ حرم الله . . . !

میشــود من هم از قلب خـود ، با همیـن پای پیـاده ، عازم حرم تو شـوم . . .؟!

پیــاده روی مرا هم قبـول می کنـی . . . ؟

http://welayatnet.com/node/47824
تصویر اشک شور

عالی است

تصویر رایحه
نویسنده رایحه در


جــامـانـده های قافله ی اربعین تو آقا دوای درد دل خود کجا کنند

جا تنگ بوده است و یا ما اضافه ایم مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند

باشد حسین جان؛ کرب و بلا مال خوبها

بدها بگو: که عقده دل با چه وا کنند

ما هم دل شکسته به دست می رویم تا ما را غبار صحن و سرای رضا کنند

التماس دعا

تصویر hadiis
نویسنده hadiis در

crying ممنون رایحه جان

ان شالله امام حسین (ع) به همه دلهایی که در فراق کربلا می سوزند و جاموندن از قافله عشق هم نظری بندازن..........

تصویر hadiis
نویسنده hadiis در

تو می روی سفر اما روایتش با ما
روایتِ پر سوز،
پر ز غربتش با ما...

پیاده رفتن تا کربلا برای شما
و صورتی پر اشک،
آه و حسرتش با ما...

شلوغی حرم  اربعین برای شما
دل و سه کنج اتاق،
اوج خلوتش با ما...

ضریح در بغل و بوسه ها برای شما
زهی نبود سعادت،
ملامتش با ما...

نماز عشق ، بالای سر، برای شما
و سجده های مکرر به تربتش با ما...
خوش آن دمی که ببینم که گویدم ارباب:
دلی شکسته است اینجا،
حاجتش با ما …

 صلی الله علیک یا ابا عبدالله…

تصویر آرام
نویسنده آرام در

cryingcrying

دلمان را هوایی کردید...

جهت دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد 

نگهم خواب ندارد

قلمم گوشۀ دفتر ، غزل ناب ندارد

همه گویند به انگشت اشاره:

 " مگر این عاشق دیوانۀ دل سوخته ، ارباب ندارد ؟؟"

تو کجایی ؟

شده ام باز هوایی!! 

چه شود جمعۀ این هفته بیایی ؟؟؟

تصویر hadiis
نویسنده hadiis در

ممنون آرام جان خیلی زیبا بود....

تصویر hadiis
نویسنده hadiis در

تصویر hadiis
نویسنده hadiis در

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 88