تشریح خدمات انقلاب به اهل سنت و پاسخ به شبهات

آزادی دینی اهل سنت در ایران
گسترش حوزه‌های علمیه اهل سنت به برکت جمهوری اسلامی 00:10 - 1398/08/18 بازدید: 48

به جهت فضایی که بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد مسلمانان شیعه و سنی از آزادی زیادی برخوردار شدند. اهل سنت سیستان و بلوچستان قبل از انقلاب مدارس بسیار محدودی داشتند، اما به برکت انقلاب امروزه مدارس بسیار زیادی دارند.

تعداد دو برابری مساجد اهل سنت نسبت به مساجد شیعیان
رشد چشمگیر مساجد اهل سنت ایران، پس از انقلاب 22:38 - 1398/08/16 بازدید: 56

مساجد اهل سنت ایران، پیش از انقلاب تعداد بسیار اندکی بود، اما به برکت انقلاب اسلامی، تعداد مساجد اهل سنت چنان رشد چشمگیری داشته که مجموع مساجد اهل سنت ایران، اکنون دو برابر بیشتر از مجموع مساجد شیعیان در ایران است.

وضعیت حوزه‌های علمیه اهل سنت، قبل و بعد از انقلاب
وضعیت حوزه‌های علمیه اهل سنت، قبل و بعد از انقلاب 17:14 - 1398/08/16 بازدید: 55

پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران توجهات گسترده‌ای به حوزه‌های علمیه اهل سنت کرده است، به‌گونه‌ای اکنون وضعیت حوزه‌های علمیه اهل سنت و نیز وضعیت معیشت طلاب آن هم به‌لحاظ کمّی و هم کیفی رشد چشم‌گیری داشته است. 

رشد کمی مدارس دینی اهل سنت پس از انقلاب
رشد کمّی مدارس دینی اهل سنت، به برکت جمهوری اسلامی 16:20 - 1398/08/16 بازدید: 33

به برکت جمهوری اسلامی ایران و توجه ویژه نظام اسلامی به جامعه اهل سنت، رشد کمّی حوزه‌های علمیه اهل سنت اصلا قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست و چند ده برابر به تعداد آنها افزوده شده است. 

خدمات رسانی جمهوری اسلامی به طلاب اهل سنت
نگاه غیر تبعیضی جمهوری اسلامی به حوزه‌های علمیه اهل سنت 16:20 - 1398/08/16 بازدید: 41

جمهوری اسلامی با نگاه عدالت‌محور و غیر تبعیض‌آمیز خود، به هر میزانی که برای طلاب شیعه خدمات ارائه داده است به همان میزان به طلاب اهل سنت نیز خدمات ارائه می‌دهد. 

محرومیت زدایی از سیستان
خدمات جمهوری اسلامی به اهل سنت سیستان 01:37 - 1398/08/16 بازدید: 99

خدمات انقلاب اسلامی به استان سیستان و بلوچستان زمانی قابل درک است که بلوچستان ایران را با قبل از انقلاب و با بلوچستان پاکستان و افغانستان مقایسه کنیم.

خدمات جمهوری اسلامی به حوزه‌های علمیه اهل سنت
توجه ویژه جمهوری اسلامی، به طلاب وحوزه‌های علمیه اهل سنت 00:19 - 1398/08/16 بازدید: 51

به جهت فضایی که بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد، مسلمانان شیعه و سنی از آزادی زیادی برخوردار شدند. اهل سنت سیستان و بلوچستان قبل از انقلاب مدارس بسیار محدودی داشتند، اما به برکت انقلاب امروزه مدارس بسیار زیادی دارند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.