بهداشتی درمانی

پزشک همجنس
نبود پزشک متخصص همجنس در روستا

در صورت نبود شرایط برای رجوع به پزشک همجنس، مانند شدت بیماری یا عدم تمکن مالی رجوع به پزشک غیرهمجنس جایز است.

اضطرار در پزشکی
رعایت حریم میان پزشک و بیمار و پزشکان در حالت اضطرار

- اضطرار در نظر شرع عرفی بوده و تعریف آن بستگی به عرف عموم مردم داشته و گاهی عرف خود پزشکان است و در صورتی که امکان جدا کردن میان محل شستشو دستان بصورت خاص میان پزشکان است باید جدا کرد در غیر اینصورت و اضطرار، اشکالی ندارد.

دارو
خرید داروی ایرانی بجای خارجی

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

زیبایی
جراحی زیبایی در پزشکی

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

پزشک
عدم ضمانت پزشک در صورت خطای در جراحی

- در صورتی که پزشک از ولی بیمار یا خود بیمار رضایت او را جلب کند مبنی بر اینکه در صورت وقوع خطا هیچگونه مسئولیتی نسبت به ضمانت آن ندارد، و پزشک در کار خود هیچگونه کم کاری نیز به عمل نیاورد، ضامن نیست.

دارو
فروش داروی دارای عوارض شدید بدون نسخه

- هرگونه فروش دارو که عوارض جانبی شدید دارد بدون تجویز پزشک جایز نیست و عوارض ایجاد شده از داروهایی که توسط پزشک تجویز شده است به عهده‌ی پزشک می باشد.

اخلاق مداری
اخلاق مداری در طبابت و پزشکی

- اگر پزشک کمال دقت را در بهبودی بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبود نیابد پزشک مدیون نمی باشد و پرداخت حق العمل و طبابت قبل از انجام کار اشکالی ندارد.

مرگ مغزی
پیوند اعضای مرگ مغزی

- برداشتن اعضای عضو مرگ مغزی برای نجات جان دیگران اشکالی ندارد.

امداد رسانی
کمک و امداد رسانی

- اگر در کار امداد رسانی کوتاهی صورت نگیرد و در حین انجام وظیفه خسارتی وارد شود ایجاد ضمان نمی کند.

معلولین
استحمام و رعایت حجاب توسط مددکار در مرکز نگهداری معلولین

- رعایت حجاب در میان معلولین اگر به حد مکلف نباشد لازم نبوده و حمام معلول ذهنی باید تسط همجنس باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.