بهداشتی درمانی

دارو
خرید داروی ایرانی بجای خارجی

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

زیبایی
جراحی زیبایی در پزشکی

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

پزشک
عدم ضمانت پزشک در صورت خطای در جراحی

- در صورتی که پزشک از ولی بیمار یا خود بیمار رضایت او را جلب کند مبنی بر اینکه در صورت وقوع خطا هیچگونه مسئولیتی نسبت به ضمانت آن ندارد، و پزشک در کار خود هیچگونه کم کاری نیز به عمل نیاورد، ضامن نیست.

دارو
فروش داروی دارای عوارض شدید بدون نسخه

- هرگونه فروش دارو که عوارض جانبی شدید دارد بدون تجویز پزشک جایز نیست و عوارض ایجاد شده از داروهایی که توسط پزشک تجویز شده است به عهده‌ی پزشک می باشد.

اخلاق مداری
اخلاق مداری در طبابت و پزشکی

- اگر پزشک کمال دقت را در بهبودی بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبود نیابد پزشک مدیون نمی باشد و پرداخت حق العمل و طبابت قبل از انجام کار اشکالی ندارد.

مرگ مغزی
پیوند اعضای مرگ مغزی

- برداشتن اعضای عضو مرگ مغزی برای نجات جان دیگران اشکالی ندارد.

امداد رسانی
کمک و امداد رسانی

- اگر در کار امداد رسانی کوتاهی صورت نگیرد و در حین انجام وظیفه خسارتی وارد شود ایجاد ضمان نمی کند.

معلولین
استحمام و رعایت حجاب توسط مددکار در مرکز نگهداری معلولین

- رعایت حجاب در میان معلولین اگر به حد مکلف نباشد لازم نبوده و حمام معلول ذهنی باید تسط همجنس باشد.

حجامت
حکم اشتغال به طب سنتی و حجامت

- حجامت در دین اسلام و منابع روایی وارد شده است ولی در حجامت باید از هرگونه لمس و نگاه به نامحرم خودداری شود.

موادغذایی
رعایت بهداشت و پاکی در موادغذایی

- رعایت بهداشت و دوری از فاسد بودن و نجس شدن غذا، یکی از امور مهم در زندگی مسلمانان بشمار می رود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.