اصناف مشاغل

معامله با کسی که رباخواری می کند

- معامله با کسی که می‌دانیم رعایت حق الناس را نمی کند و همچنین رباخواری می کند اشکال ندارد ولی باید نسبت به این محرمات به او تذکر داد و نهی از منکر کرد. اما در صورتی که یقین داشته باشیم که پول ربا در مال مورد معامله موجود است این معامله صحیح نمی باشد.

مضاربه
در اختیار قراردادن سرمایه و دریافت سود

- اگر فردی پولی را به عنوان مضاربه در اختیار کسی قرار دهد، باید تمام شرایط مضاربه را رعایت کنند.

تجارت
تجارت و معامله با سرمایه‌ی دیگران

- اگر کسی بخواهد مال یا سرمایه اش را در اختیار کسی قرار دهد تا با آن تجارت انجام دهد حتما باید بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد تا سود و سرمایه‌ای که حاصل می شود حلال باشد.

شراکت
شراکت با افراد غیر معتقد و اهل کتاب

- تجسس در امور شخصی افراد مذموم می باشد و برای امور اقتصادی و کسب و کار نیاز به تجسس در درونیات و اعتقادات فرد نمی باشد و همینکه در ظاهر اعتقاد داشته و ملزم می باشد برای شراکت کفایت می کند.

پروانه کسب
خرید و فروش یا اجاره‌ی پروانه‌ی کسب

- خرید و فروش یا اجاره پروانه کسب در اصناف مختلف اشکالی ندارد و این احکام تابع قوانین صنفی موجود در کشور می باشد.

استندآپ کمدی
خنده‌ی حلال

- دیدن و شنیدن طنز توسط استندآپ ها در سینما و تلویزیون اشکالی ندارد مگر اینکه منجر به اهانت و استهزاء گردد که جایز نیست.

تعمیر خودرو
تخصص مکانیک امری لازم در تعمیر خوردو

- تخصص در تعمیر خودرو یک امرلازم محسوب می شود که در صورت عدم تخصص هم خرابی ماشین موجب ضمان مکانیک شده و هم با جان مردم در ارتباط می باشد که موجب به خطر افتادن جان انسانها می‌شود.

فیش حج
خرید و فروش فیش حج

- خرید و فروش فیش حج اشکالی ندارد و فروش آن در صورتی که فرد مستطیع نباشد اشکالی ندارد.

وسایل مستعمل
استفاده‌ی شخصی از وسایل مستعمل و مازاد براستفاده‌ی بیت المال

- استفاده‌ی شخصی از بیت المال جایز نمی باشد و حتی از وسایلی که مستعمل شده و مازاد بر استفاده می باشند نیز باید از مدیر مربوطه برای تصرف شخصی اجازه گرفت.

گران فروشی
گران فروشی و مصادیق گران فروشی

- هرگونه گران فروشی ممنوع می باشد و فروشندگان نمی توانند با مقاصد مختلف مانند اینکه در ابتدا کالا را ارزان و بعد از مدتی به همان خریدار گران بفروشند که این عمل، نوعی کلاهبرداری محسوب می شود یا اینکه گران بفروشند تا بتوانند کالای مورد نظر را احتکار کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.