اصناف مشاغل

صیفی جات
خرید صیفی‌جات روی بوته و گندم روی ساقه 19:00 - 1397/10/25 بازدید: 102

- خرید و فروش خیار و بادمجان و انواع سبزی‌ها اگر ظاهر شده و نمایان شود، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش گندم روی خوشه بعد از بسته شدن دانه اشکال ندارد اگرچه قبل از بسته شدن دانه نیز می توان خرید و فروش روی آن انجام بگیرد.

تحصیل
حکم سستی و تنبلی در تحصیل 18:54 - 1397/10/25 بازدید: 132

- هرگونه سستی و تنبلی در تحصیل اشکال دارد.

زیبایی
جراحی زیبایی در پزشکی 10:31 - 1397/10/20 بازدید: 166

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

قرض
قرض گرفتن سکه 21:04 - 1397/07/18 بازدید: 1038

- قرض گرفتن پول سکه یا خود سکه و پرداخت بدهی خود با سکه یا پول یک سکه اشکالی ندارد. 

تعزیه
احکام تعزیه و نمایش‌های آیینی 13:15 - 1397/07/07 بازدید: 67

- مردان می توانند نقش زنان را در تعزیه اجرا کنند ولی پوشیدن لباس زنانه جایزنیست و مردان برای اینگونه نقش نها باید از پوشش هایی که شبیه لباس زنانه که برای شبیه خوانی تهیه شده است استفاده کنند.

هتل
تعیین مدت زمان در مسافرخانه‌ها و هتل‌ها 11:59 - 1397/06/22 بازدید: 332

- از جمله شروط اجاره تعین زمان اجاره است که از چه زمانی آغاز و چه زمانی به پایان می رسد و در هتل ها و مسافرخانه ها دوطرف باید قبل از هرچیز این مدت را تعیین کنند که در غیر این صورت اجاره باطل است.

تبلیغات تلویزیونی
انحراف در تبلیغات تلوزیونی 11:53 - 1397/06/22 بازدید: 360

- تغییر رویکرد در تبلیغات تلویزیونی و خروج آن از سبک زندگی اسلامی به وضوح قابل مشاهده است که مسئولین باید از اینگونه برخوردها و رویکردها جلوگیری و رویه‌ی اصلاحی را در پیش بگیرند.

پزشک
عدم ضمانت پزشک در صورت خطای در جراحی 11:06 - 1397/06/17 بازدید: 327

- در صورتی که پزشک از ولی بیمار یا خود بیمار رضایت او را جلب کند مبنی بر اینکه در صورت وقوع خطا هیچگونه مسئولیتی نسبت به ضمانت آن ندارد، و پزشک در کار خود هیچگونه کم کاری نیز به عمل نیاورد، ضامن نیست.

مدل موی غربی
تقلید از مدلهای غربی در آرایشگاهها 08:15 - 1397/06/17 بازدید: 716

- تشبه به غرب در لباس و مدلهای مو جایز نیست و این حکم مربوط به غرب نمی باشد و هرگونه تشبهی به دشمنان اسلام ممنوع بوده و البته این حکم در زمان و مکانهای مختلف از نظر تشبه به کفار متفاوت می باشد.

مضاربه
تعیین سود در مضاربه و حکم ورشکستگی عامل در مضاربه 23:17 - 1397/06/12 بازدید: 234

- در صورتی که عامل در مضاربه ورشکست شود، سرمایه گذار حق دریافت سود از او ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.