اصناف مشاغل

ماهی گیری
صیادی در زمان ممنوعیت صیدماهی

- صیادی در زمان ممنوعیت صید جایز نیست و موجب ضمان صیاد به بیت المال می‌شود.

مشاع زمانی
حکم ملکیت مشاع زمانی

- معاملاتی که بصورت مشاع زمانی است یعنی با اینکه ملک تعلق به دونفر داشته اما مدتی از سال در اختیار یک نفر و مدتی دیگر در اختیار دیگری می باشد، صحیح است.

بیعانه
قرار دادن بیعانه در معاملات

- قرار دادن بیعانه در معاملات اشکالی ندارد و دو طرف چه فروشنده و چه خریدار می توانند قبل از بیع یا بعد از آن بیعانه‌ای برای معامله تعیین کنند.

بازیگران
حکم رد و بدل کردن سخنان محبت آمیز در سریال‌ها

- هرگونه ارتباط کلامی مرد و زن نامحرم حرام نیست مگر اینکه مفسده‌ای به همراه داشته باشد.

سکه
زکات سکه های بهار آزادی

- سکه های بهارآزادی چون سکه های رایج برای معامله محسوب نمی شوند زکات به آن تعلق نمی گیرد.

زکات
زکات و مقدار پرداخت در غلات چهارگانه

- زکات بر نه چیز واجب است و وقتی به حد نصاب مشخص رسید کشاورز و دامدار باید زکات آن را پرداخت کند البته در گندم و جو و کشمش و خرما وقتی به حد نصاب رسید به نوع آبیاری این محصولات نیز بستگی دارد که اگر با دست و دلو آبیاری می شود باید یک بیستم از نصاب را به عنوان زکات پرداخت کند و اگر با آب باران و قنات و رودخانه آبیاری می‌شود، یک دهم از نصاب را باید پرداخت کند.

مساقات
عقد مساقات در گلها و درختانی که آبیاری نیاز ندارند

- مساقات یکی از عقود میان کشاورز و صاحب باغ است که در صورت رسیدگی کشاورز به درختان سهمی از نصف یا یک سوم میوه‌های درخت به عنوان مزد دریافت می کند. البته مساقات در مورد گلها و درختانی که می توان از برگ آنها نیز استفاده کرد، جاری می‌شود و همچنین درختانی که نیاز به آبیاری ندارند ولی در کنار بیل زدن و رسیدگی، کود و سمپاشی صورت می گیرد، مساقات جاری است.

زکات
مصرف زکات برای فرزندان طلبه و دانشجو

- مصرف زکات برای خرید کتب و وسایل علمی فرزندان دانشجو و طلبه اشکالی ندارد.

کاسب
نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس برای یک کاسب

- بازاریان محترم برای خمس سالیانه‌ی خود تمام کالاهای موجود در مغازه را قیمت گذاری کنند و اصل سرمایه را از قیمت گذاری کالاهای موجود کم کنند با کم کردن قیمت اجناس از اصل سرمایه، آنچه که اضافه آمد سود سالیانه بوده و یک پنجم آن خمس می‌باشد.

کار یا نماز؟
به کار بگوییم وقت نماز است

- نماز اول وقت فرادی، نماز اول وقت جماعت، ادامه کار و اقامه نماز جماعت در زمان دیگری!!! مساله ای که هر کسی دچارش شده و می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.