اصناف مشاغل

قرض الحسنه
برگزاری جلسات قرض الحسنه خانگی

- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.

نماز
شکستن نماز بخاطر ادای دین

- شکستن نماز درصورتی جایز است که جان یا مالی در خطر باشد و کسی دیگر نباشد که جلوی ضرر را بگیرد.

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

معامله
موکول کردن قیمت گذاری مجدد به قبل از انتقال سند

- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.

چک
پرداخت چک بدون مدت در ثمن معامله

- یکی از ملزمات در معامله مشخص بودن طرفین مورد معامله است و در صورتی که ثمن معامله چک باشد و زمان وصول آن مشخص نباشد ولو بصورت زبانی معامله باطل است.

ساخت و ساز
مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

دفتر ثبت
نوشتن و امضاء اسناد جانشینی برای صيغه لفظى

- نوشتن و امضای اسناد در دفاتر رسمی ثبت جانشین صیغه در معاملات تجاری می شود.

صیفی جات
خرید صیفی‌جات روی بوته و گندم روی ساقه

- خرید و فروش خیار و بادمجان و انواع سبزی‌ها اگر ظاهر شده و نمایان شود، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش گندم روی خوشه بعد از بسته شدن دانه اشکال ندارد اگرچه قبل از بسته شدن دانه نیز می توان خرید و فروش روی آن انجام بگیرد.

تحصیل
حکم سستی و تنبلی در تحصیل

- هرگونه سستی و تنبلی در تحصیل اشکال دارد.

زیبایی
جراحی زیبایی در پزشکی

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.