اصناف مشاغل

تعمیر خودرو
تخصص مکانیک امری لازم در تعمیر خوردو

- تخصص در تعمیر خودرو یک امرلازم محسوب می شود که در صورت عدم تخصص هم خرابی ماشین موجب ضمان مکانیک شده و هم با جان مردم در ارتباط می باشد که موجب به خطر افتادن جان انسانها می‌شود.

فیش حج
خرید و فروش فیش حج

- خرید و فروش فیش حج اشکالی ندارد و فروش آن در صورتی که فرد مستطیع نباشد اشکالی ندارد.

وسایل مستعمل
استفاده‌ی شخصی از وسایل مستعمل و مازاد براستفاده‌ی بیت المال

- استفاده‌ی شخصی از بیت المال جایز نمی باشد و حتی از وسایلی که مستعمل شده و مازاد بر استفاده می باشند نیز باید از مدیر مربوطه برای تصرف شخصی اجازه گرفت.

گران فروشی
گران فروشی و مصادیق گران فروشی

- هرگونه گران فروشی ممنوع می باشد و فروشندگان نمی توانند با مقاصد مختلف مانند اینکه در ابتدا کالا را ارزان و بعد از مدتی به همان خریدار گران بفروشند که این عمل، نوعی کلاهبرداری محسوب می شود یا اینکه گران بفروشند تا بتوانند کالای مورد نظر را احتکار کنند.

مشاوره
فروشنده می تواند برای خریدار یک مشاور خوب باشد

- از جمله کارهایی که یک فروشنده می تواند داشته باشد اینکه مشاور خوب برای خریدار باشد بتواند در کنار فواید کالا معایب آن را هم بیان دارد و همچنین برای خرید کالاهای باکیفیت ایرانی مشتری را ترغیب کند.

فاکتور
دست کاری در فاکتورها برای جبران حق الناس

- کم کردن از فاکتورهای بعدی اشخاص برای جبران قیمت هایی که در فاکتورهای گذشته بیشتر از حد مناسب نوشته شده است اشکالی ندارد.

قلمه
مصادیق غصب در کشاورزی

- غصب در هرکاری ممنوع می باشد و در صورتی که کشاورز بذر محصول خود را غصب کرده باشد باید پول آن را به صاحبش داده و همچنین قلمه ای که از درختی غصبی دریافت شود و این قلمه الان تبدیل به درخت شود مالک قلمه صاحب آن است مگر اینکه صاحب قلمه رضایت دهد.

آبیاری غرقابی
کشاورزی و مصرف هدفمند آب

- استفاده از آبهای زیر زمینی برای آبیاری زمین های کشاورزی اشکالی ندارد و باید از هرگونه اسراف و هدر رفت آبها جلوگیری به عمل آید.

تعمیرکار
مکانیک‌های امروز تعویض‌کارند تا تعمیرکار

یکی از ارکان مهم در مکانیکی و تجارت صداقت می باشد و از جمله موارد صداقت در مکانیکی می توان به پرهیز از تعویض قطعات مرغوب؛ تعمیر بجای تعویض لوازم معیوب؛ پرهیز از تدلیس(تعمیر ظاهری و نه تعمیر اساسی خودرو)؛ برگرداندن لوازم اضافی به صاحبش اشاره داشت.

فاضلاب
آبیاری گیاهان با فاضلاب در کشاورزی

- استفاده از فاضلاب برای آبیاری اگر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد و از نظر فقهی این گیاه بخاطر استحاله‌ی نجاست پاک می باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.