اصناف مشاغل

نوشابه الکل دار
حکم نوشابه‌هایی که در آن الکل استفاده شده است 18:47 - 1397/10/29 بازدید: 131

- نوشیدنی‌هایی که در بازار یافت می شود اگر شک در وجود الکل در آن باشد یا اینکه شک کنیم با لمس افراد کافر نجس شده است، مصرف انها اشکالی ندارد.

نظامی
عارف کیست که حقوقش حرام است؟ 18:44 - 1397/10/29 بازدید: 169

- منظور از کارمندان دولت که حقوق آنها دچار شبهه است که در روایات از آنان به عریف یا عارف نام برده شده است، کسانی هستند که در دولت ظالم و طاغوت فعالیت می کنند.

دارو
خرید داروی ایرانی بجای خارجی 22:57 - 1397/10/28 بازدید: 167

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

قرض الحسنه
برگزاری جلسات قرض الحسنه خانگی 22:55 - 1397/10/28 بازدید: 261

- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.

نماز
شکستن نماز بخاطر ادای دین 22:52 - 1397/10/28 بازدید: 117

- شکستن نماز درصورتی جایز است که جان یا مالی در خطر باشد و کسی دیگر نباشد که جلوی ضرر را بگیرد.

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است 20:51 - 1397/10/27 بازدید: 435

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

معامله
موکول کردن قیمت گذاری مجدد به قبل از انتقال سند 20:41 - 1397/10/27 بازدید: 111

- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.

چک
پرداخت چک بدون مدت در ثمن معامله 19:17 - 1397/10/25 بازدید: 209

- یکی از ملزمات در معامله مشخص بودن طرفین مورد معامله است و در صورتی که ثمن معامله چک باشد و زمان وصول آن مشخص نباشد ولو بصورت زبانی معامله باطل است.

ساخت و ساز
مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله 19:13 - 1397/10/25 بازدید: 104

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

دفتر ثبت
نوشتن و امضاء اسناد جانشینی برای صيغه لفظى 19:07 - 1397/10/25 بازدید: 102

- نوشتن و امضای اسناد در دفاتر رسمی ثبت جانشین صیغه در معاملات تجاری می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.