اصناف مشاغل

فسخ
فسخ معامله از طرف فروشنده قبل از سند زدن

- فسخ معامله باید همراه با دلیل باشد وگرنه اگر یکی از خیارات که در عقد موجب فسخ معامله می شود در معامله موجود نباشد فروشنده ملزم به عمل کردن به معامله است.

معضل احتکار
احتکار، سرمایه تباه کننده

- یکی از زمینه های تباهی و عذاب الهی؛ ثروت و سرمایه ای است که از راه «احتکار» به دست می آید.

قلم موی نقاشی
استفاده‌‌ی نقاش از قلم‌مویی که از موی خوک تهیه شده است

- استفاده از وسایلی که از اجزای حیوان حرام گوشت تهیه شده است در جاهایی که طهارت شرط است جایز نیست ولی در موارد مانند نقاشی و تابلوها اشکالی ندارد.

آزمایشگاه
نجس شدن میز یا صندلی در آزمایشگاه

- در صورت نجاست میز یا صندلی تطهیر با پارچه کفایت نمی کند و اگر نجاست با چیزی غیر از ادرار باشد یک بار شستن با آب قلیل کفایت کرده و اگر نجاست با ادرار است، دوبار باید آب کشیده شود.

معامله با کسی که رباخواری می کند

- معامله با کسی که می‌دانیم رعایت حق الناس را نمی کند و همچنین رباخواری می کند اشکال ندارد ولی باید نسبت به این محرمات به او تذکر داد و نهی از منکر کرد. اما در صورتی که یقین داشته باشیم که پول ربا در مال مورد معامله موجود است این معامله صحیح نمی باشد.

مضاربه
در اختیار قراردادن سرمایه و دریافت سود

- اگر فردی پولی را به عنوان مضاربه در اختیار کسی قرار دهد، باید تمام شرایط مضاربه را رعایت کنند.

تجارت
تجارت و معامله با سرمایه‌ی دیگران

- اگر کسی بخواهد مال یا سرمایه اش را در اختیار کسی قرار دهد تا با آن تجارت انجام دهد حتما باید بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد تا سود و سرمایه‌ای که حاصل می شود حلال باشد.

شراکت
شراکت با افراد غیر معتقد و اهل کتاب

- تجسس در امور شخصی افراد مذموم می باشد و برای امور اقتصادی و کسب و کار نیاز به تجسس در درونیات و اعتقادات فرد نمی باشد و همینکه در ظاهر اعتقاد داشته و ملزم می باشد برای شراکت کفایت می کند.

پروانه کسب
خرید و فروش یا اجاره‌ی پروانه‌ی کسب

- خرید و فروش یا اجاره پروانه کسب در اصناف مختلف اشکالی ندارد و این احکام تابع قوانین صنفی موجود در کشور می باشد.

استندآپ کمدی
خنده‌ی حلال

- دیدن و شنیدن طنز توسط استندآپ ها در سینما و تلویزیون اشکالی ندارد مگر اینکه منجر به اهانت و استهزاء گردد که جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.