اصناف مشاغل

مشاوره
فروشنده می تواند برای خریدار یک مشاور خوب باشد

- از جمله کارهایی که یک فروشنده می تواند داشته باشد اینکه مشاور خوب برای خریدار باشد بتواند در کنار فواید کالا معایب آن را هم بیان دارد و همچنین برای خرید کالاهای باکیفیت ایرانی مشتری را ترغیب کند.

فاکتور
دست کاری در فاکتورها برای جبران حق الناس

- کم کردن از فاکتورهای بعدی اشخاص برای جبران قیمت هایی که در فاکتورهای گذشته بیشتر از حد مناسب نوشته شده است اشکالی ندارد.

قلمه
مصادیق غصب در کشاورزی

- غصب در هرکاری ممنوع می باشد و در صورتی که کشاورز بذر محصول خود را غصب کرده باشد باید پول آن را به صاحبش داده و همچنین قلمه ای که از درختی غصبی دریافت شود و این قلمه الان تبدیل به درخت شود مالک قلمه صاحب آن است مگر اینکه صاحب قلمه رضایت دهد.

آبیاری غرقابی
کشاورزی و مصرف هدفمند آب

- استفاده از آبهای زیر زمینی برای آبیاری زمین های کشاورزی اشکالی ندارد و باید از هرگونه اسراف و هدر رفت آبها جلوگیری به عمل آید.

تعمیرکار
مکانیک‌های امروز تعویض‌کارند تا تعمیرکار

یکی از ارکان مهم در مکانیکی و تجارت صداقت می باشد و از جمله موارد صداقت در مکانیکی می توان به پرهیز از تعویض قطعات مرغوب؛ تعمیر بجای تعویض لوازم معیوب؛ پرهیز از تدلیس(تعمیر ظاهری و نه تعمیر اساسی خودرو)؛ برگرداندن لوازم اضافی به صاحبش اشاره داشت.

فاضلاب
آبیاری گیاهان با فاضلاب در کشاورزی

- استفاده از فاضلاب برای آبیاری اگر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد و از نظر فقهی این گیاه بخاطر استحاله‌ی نجاست پاک می باشد.

ماهی گیری
صیادی در زمان ممنوعیت صیدماهی

- صیادی در زمان ممنوعیت صید جایز نیست و موجب ضمان صیاد به بیت المال می‌شود.

مشاع زمانی
حکم ملکیت مشاع زمانی

- معاملاتی که بصورت مشاع زمانی است یعنی با اینکه ملک تعلق به دونفر داشته اما مدتی از سال در اختیار یک نفر و مدتی دیگر در اختیار دیگری می باشد، صحیح است.

بیعانه
قرار دادن بیعانه در معاملات

- قرار دادن بیعانه در معاملات اشکالی ندارد و دو طرف چه فروشنده و چه خریدار می توانند قبل از بیع یا بعد از آن بیعانه‌ای برای معامله تعیین کنند.

بازیگران
حکم رد و بدل کردن سخنان محبت آمیز در سریال‌ها

- هرگونه ارتباط کلامی مرد و زن نامحرم حرام نیست مگر اینکه مفسده‌ای به همراه داشته باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.