اصناف مشاغل

سکه
زکات سکه های بهار آزادی

- سکه های بهارآزادی چون سکه های رایج برای معامله محسوب نمی شوند زکات به آن تعلق نمی گیرد.

زکات
زکات و مقدار پرداخت در غلات چهارگانه

- زکات بر نه چیز واجب است و وقتی به حد نصاب مشخص رسید کشاورز و دامدار باید زکات آن را پرداخت کند البته در گندم و جو و کشمش و خرما وقتی به حد نصاب رسید به نوع آبیاری این محصولات نیز بستگی دارد که اگر با دست و دلو آبیاری می شود باید یک بیستم از نصاب را به عنوان زکات پرداخت کند و اگر با آب باران و قنات و رودخانه آبیاری می‌شود، یک دهم از نصاب را باید پرداخت کند.

مساقات
عقد مساقات در گلها و درختانی که آبیاری نیاز ندارند

- مساقات یکی از عقود میان کشاورز و صاحب باغ است که در صورت رسیدگی کشاورز به درختان سهمی از نصف یا یک سوم میوه‌های درخت به عنوان مزد دریافت می کند. البته مساقات در مورد گلها و درختانی که می توان از برگ آنها نیز استفاده کرد، جاری می‌شود و همچنین درختانی که نیاز به آبیاری ندارند ولی در کنار بیل زدن و رسیدگی، کود و سمپاشی صورت می گیرد، مساقات جاری است.

زکات
مصرف زکات برای فرزندان طلبه و دانشجو

- مصرف زکات برای خرید کتب و وسایل علمی فرزندان دانشجو و طلبه اشکالی ندارد.

کاسب
نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس برای یک کاسب

- بازاریان محترم برای خمس سالیانه‌ی خود تمام کالاهای موجود در مغازه را قیمت گذاری کنند و اصل سرمایه را از قیمت گذاری کالاهای موجود کم کنند با کم کردن قیمت اجناس از اصل سرمایه، آنچه که اضافه آمد سود سالیانه بوده و یک پنجم آن خمس می‌باشد.

کار یا نماز؟
به کار بگوییم وقت نماز است

- نماز اول وقت فرادی، نماز اول وقت جماعت، ادامه کار و اقامه نماز جماعت در زمان دیگری!!! مساله ای که هر کسی دچارش شده و می شود.

خمس
خمس مالی که قرض داده شده است

- قرضی که از درآمد سالیانه قبل از سال خمسی پرداخت شود، اگر قبل از سال خمسی از طرف قرض گیرنده پرداخت نشود، هر زمانی که قرض دهنده پول را دریافت کرد باید خمس آن را پرداخت کند.

خمیرنانوایی
نجس شدن خمیر در نانوایی

- اگرخمیر نانوایی با خون نجس شود  و نانوا بداند این نجاست از ابتدای خمیر زدن، بوده است کل خمیر نجس می شود اما در صورتی که نجاست خمیر بعد از سفت بودن خمیر باشد همان مقدار را دور بریزد.

مدیران چند شغله
استعفای صوری

اگر مدیری به خاطر گرفتن موافقت جهت تاسیس کارخانه  از خدمت استعفا دهد در صورتى که انفصال صورى باشد، گرفتن موافقت اصولى برای تاسیس کارخانه خلاف شرع است.

زوجین
فروش و تولید لباس مخصوص زن و شوهر

- تولید و فروش لباس های مخصوص زن و شوهر اگر برای فروشنده و خریدار مفسده ای نداشته باشد اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.