کلیپ مشاوره

حرمت هم را نشکنید

اول زندگی دو نفرید، آخر زندگی هم دو نفر هستید. در دوران زندگی حرمت هم را نشکنید. با ما همراه باشید...

مردان و زنان سالم؛ جامعه سالم

زن وقتی سالم شد، مردش با روان سالم بیرون ‌می‌آید. مرد که سالم شد، جامعه هم سالم می‌شود...

منم با ازدواجت موافقم!

اگر به هردلیلی مرد تصمیم به ازدواج دوم گرفت، بهتر است همسرش را در جریان بگذارد؛ اگر بعدا متوجه شود، احساس می‌کند که همسرش به او خیانت کرده!

پر توقع نباش

پر توقعی خانم‌ها باعث آزار آقایان می‌شود، یعنی تقاضایی از شوهرها دارند که خارج از توان آن‌ها می‌باشد. با ما همراه باشید...

تجسس نکن

یکی از چیزهایی که آقایان را اذیت می‌کند، تجسس خانم‌ها می باشد. برای این آقا پیامک آمده، خانم اولین نفر است که آن را تماشا می‌کند...

امر و نهی نکن

خانم‌ها، به آقایان امر و نهی نکنید، به آن‌ها دستور ندهید...

سازگاری یعنی...

سازگاری یعنی لجاجت نداشتن، یعنی سرکوفت نزدن...

پسر دایی مَحرم نیست

آن‌چه موجب رنجش آقایان می‌شود، پرهیز نکردن از ارتباط با نامحرم است... 

لبخند برکت زندگی

در زندگی چهره‌های خود را خندان کنیم. دیدن این کلیپ را از دست ندهید. با ماهمراه باشید....

او را نشکن

مردهای عالم، زن‌های خود را نشکنید. چرا که اگر زن‌ها در خانه بشکنند بچه‌ها می‌شکنند...

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.