اقتصاد

بسیج
بسیج فرصتی بزرگ برای اقتصاد

- بسیج را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب دانست که در تمام عرصه‌ها مانند خدمت رسانی، علمی و اقتصاد می‌تواند موثر و تاثیرگذار باشد.

صادرات غیرنفتی
افزایش صادرات غیرنفتی امیدی برای اقتصاد کشور

- صادرات غیرنفتی از جمله پیشرفت‌هایی است که با توجه به آمارها در این چند سال از صادرات نفت عبور کرده است.

المپیاد
تحول در آموزش و پرورش مقدمه ای برای توسعه‌ی اقتصادی

- یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی را می‌توان تغییر و تحول در آموزش و پروش دانست و از نتایج این تحول ایجاد روحیه خودباوری و خوداتکایی است و حاصل این خوداتکایی را می‌توان در نتایج عرصه‌های بین المللی و توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی کشور بدست آورد.

حمل و نقل بین شهری
حمل و نقل بین شهری امر مهم در توسعه

- یگان حمل و نقل بین شهری یکی از کمبودهای مهم قبل از انقلاب بوده که بطور ملموس قابل لمس در آن زمان بوده است اما بعد از انقلاب این کمبود جبران و از نقطه نقطه‌ی کشور یگان حمل و نقلی موجود برای انتقال افراد مهیا شده است.

پهپاد
پهپاد و کسب رتبه‌ی سومی جهان با سه دهه تلاش

- صنعت هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) با اینکه سابقه‌ی دو دهه‌ای در کشور دارد ولی پیشرفت‌های چشمگیر آن می‌تواند بارقه‌های امید را در دل جوانان ایجاد کند که ما می‌توانیم.

جوان
امیدی به نام قدرت جوان و جوانی در کشور

- امیدواری به آینده یکی از نکات مهم و ارزشمند برای هرکشور محسوب می شود و داشتن ظرفیت جوان برای کشور از جمله نقاط قوت کشور بالاخص بعد از انقلاب محسوب می شود.

فن آوری نانو
فناوری نانو، از مرحله جهش علمی به مرحله جهش اقتصادی

- فناوری نانو را می‌توان از جمله نتایج بزرگ جهش علمی کشور بعد از انقلاب بحساب آورد که در مدت کمتر از15 سال به بلوغ رسیده و الان از جهش علمی به جهش اقتصادی تبدیل شده است.

تقویت پول ملی طبق تاکید رهبری
تقویت پول ملی طبق تاکید رهبری

جهت تقویت پول ملی؛ مدیریت صحیح منابع ارزی، رونق صادرات، کسب درآمدهای ارزی پایدار و جلوگیری از واردات کالاها با مشابه داخلی و تاکید بر انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه ضروری است.

اهمیت بخش کشاورزی
اهمیت بخش کشاورزی در تحریم و نبرد اقتصادی

در شرایط کنونی کشور تاکیدات مکرر رهبر انقلاب اسلامی درباره بخش کشاورزی اهمیت بیشتر یافته، زیرا کشاورزی راه‌گشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم و نبرد اقتصادی است و ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران با بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیوندی نهادینه دارد.

اقتصاد اروپایی
اقتصاد اروپایی

-سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا علی رغم تبلیغات زیاد عملکرد مناسبی را از خود نشان نداده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.