دستاوردهای انقلاب اسلامی

روحیه مقاومت
تاثیر روحیه مقاومت در ایران و منطقه

- ایجاد روحیه مقاومت و ظلم ناپذیری از ثمره های انقلاب اسلامی ایران بوده که امروز شاهدیم در منطقه از جمله کشورهای لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و یمن در حال گسترش است.

انقلاب
ایجاد دنیای مومن، سالم و امن

- مقام معظم رهبری اهداف انقلاب اسلامی ایجاد دنیای مومن، امن و سالم و امان برای انسانها بیان می دارند دنیایی که مزرعه‌ی آخرت باشد.

حقوق زنان
حقوق زنان درغرب و ایران !

- امروز شاهد کرامت انسانی برای زنان بعد از انقلاب اسلامی سال 57 می باشیم در حالی که تا یک قرن گذشته اولیه ترین حقوق زنان در جهان به آنها تعلق نداشت.

انقلاب اسلامی
انقلاب ایران، تحولی فرهنگی در دنیا!

- یکی از بزرگترین اثرات انقلاب اسلامی ایجاد تحول فرهنگی و معنوی در دنیا می باشد که مورد اعتراف نظریه پردازان و متفکرین غربی مانند هانتیگتون و کسینجر است.

صدور انقلاب
صدور انقلاب بر اساس حکومت بر دل‌ها

- با توجه به اعتراف و اذعان دشمنان و تحلیل گران خارجی، امروز شاهد گسترش فرهنگ انقلابی و صدور انقلاب به خارج از مرزهای ایران اسلامی هستیم.

ناوشکن سهند
اعتراف دشمنان به قدرت علمی ایران

- سایت نظامی امریکایی به نقل از رویترز اعتراف به قدرت نظامی و علمی ایران در ساخت ناوشکن سهند کرده است.

نانوتکنولوژی
رتبه چهارمی ایران در نانوتکنولوژی

- ایران تا پایان سال 2017 رتبه چهارمی جهان در نانوتکتولوژی را دارا می باشد که نانو تکنولوژی را باید اینگونه معرفی کرد که نانوتکنولوژی بخشی از آینده نیست بلکه همه‌ی آینده است.

سیاست های کلی نظام
تنظیم سیاست‌های کلی نظام زیر نظر رهبری

- با توجه به نیاز کشور به سیاست‌های کلی لازم است ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیازها برای هدایت جامعه توسط کارشناسان و تایید رهبری نظام معین شود، به همین دلیل بعد از بازنگری قانون اساسی تعیین ساست های کلی نظام جمهوری اسلامی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است.

محمدرضا شاه
پادشاهی که اختیار نداشت

- تا قبل از انقلاب 57 شاهدیم که بالاترین افراد مملکت در مقابل بیگانگان هیچ اختیاری از خود نداشته و تصمیم گرنده‌ی نهایی بیگانگان بودند و هیچگونه پاسخگویی در مقابل مردم وجود نداشته است، اما بعد از انقلاب مردم مسئولین خود را انتخاب می کنند و از طرفی مطالبه گر هم می باشند.

رای
انقلاب تجلی مردم سالاری دینی

- یکی از افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی تجلی مردم سالاری دینی می باشد که بعد از انقلاب با برگزاری انتخابهای متفاوت ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس و شورای اسلامی به عرصه‌ی ظهور رسیده است در حالی که در قبل از انقلاب یا انتخاباتی برگزار نمی شد یا فرمایشی و صوری بوده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.