خوردن و آشامیدن

آب، جو، فقاع
خوردن آب جو صفر درصد 18:46 - 1398/03/22 بازدید: 156

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب جو (فُقّاع) در صورتى كه داراى نشيش و جوشش باشد، حرام است اگر چه مست کننده نباشد.

آب انگور، خوردن، یخچال
خوردن آب انگوری که بیرون یخچال مانده است 20:37 - 1398/03/18 بازدید: 85

- طبق نظر مقام معظم رهبری، آب انگوری که بیرون یخچال مانده است، اگر مسکر باشد، خوردنش جايز نيست.

مال، دزدی، خمس
استفاده از درآمد حرام شوهر 18:52 - 1398/01/31 بازدید: 90

- زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد تا زمانی که یقین به حرمت اموال مورد استفاده ندارد، می تواند مصرف کند و اگر نسبت به مالی یقین به حرمت دارد، استفاده از آن جایز نیست.

حق الناس
خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته 08:12 - 1397/12/29 بازدید: 93

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست

حق ماره
استفاده از میوه ای که روی زمین افتاده 08:07 - 1397/12/29 بازدید: 64

- از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده بدون رضایت صاحب میوه ها  نمی شود استفاده کرد.

ریختن رباله
حکم شرعی ریختن زباله در طبیعت 11:12 - 1397/12/28 بازدید: 73

ریختن پوست میوه در کوه و دشت و طبیعت اگر موجب اذیت مردم شود و یا خلاف قانون باشد، جایز نیست.

بز، شیر، دوشیدن
دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزاییده است 21:41 - 1397/10/30 بازدید: 164

- دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزائیده است، اشکالی ندارد.

درخت، آبیاری، میوه، سایه
آبیاری غیر قانونی درخت و استفاده از میوه و سایه آن 21:29 - 1397/10/12 بازدید: 199

- کسی که از راه خلاف قانون، درخت های باغ را آب یاری می کند، مرتکب گناه می شود و ضامن قیمت آن می باشد لیکن خوردن میوه ای درخت و نشستن در سایه درخت ها اشکال ندارد.

غذا، حرام، اطلاع
مطلع کردن کسی که ندانسته غذای حرام می خورد 22:13 - 1397/10/08 بازدید: 102

- اگر کسی مشغول خوردن غذا باشد و نداند که غذا حرام است خبر دادن به او واجب نیست.

جوشیدن، انگور، سرکه، آبغوره
جوشیدن انگور، آبغوره و سرکه 22:50 - 1397/06/04 بازدید: 1489

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انگور جوش آمده یا جوشانده شود نجس نمی شود ولی خوردنش حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.