معاشرت و روابط با مردم

اهداء خون
إهداء خون به غیر مسلمان 21:25 - 1394/05/09 بازدید: 910

چکیده: اهداء خون از جمله صدقاتی است که صرف نظر از وظیفه انسانی اگر با نیت تقرب به خدا انجام بگیرد دارای ثواب هم نیز می باشد.

إهدا خون
إهداء خون در بعضی اوقات واجب است! 00:00 - 1394/05/09 بازدید: 676

چکیده: در صورتی که اهدای خون باعث نجات انسانی شود و بدون آن از دست برود و ضرری برای اهدا کننده نداشته باشد واجب کفایی است.

صوفی گری
معاشرت با صوفیان و حضور در خانقاه 08:21 - 1394/01/24 بازدید: 2200

چکیده: تعالیم "تصوف" را نمی توان به صورت کامل پذیرفته و یا صد در صد رد نمود؛ زیرا آموزه های آنان ترکیبی از "رفتارهای صحیح دینی" و "بدعت های نادرست ذوقی" است.

نوروز در روایات
نظر مقام معظم رهبری راجع به نوروز 17:30 - 1393/12/26 بازدید: 1202

چکیده: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «هر روزی که در آن معصیت خدا نشود آن روز عید است».

ضبط مکالمات
ضبط مکالمات تلفن بدون اطلاع طرف مقابل 19:31 - 1393/12/13 بازدید: 623

چکیده: تجسس در کار دیگران مورد نهی قرآن کریم هست، یکی از مصادیق تجسس ضبط یا شنود مکالمات بین بین مردم است.

حکم غیبت
حکم شرعی کسیکه راضی است از او غیبت کنند 17:33 - 1393/10/28 بازدید: 714

چکیده: آبروی مسلمان به قدری بلند مرتبه است که هیچ کس حق صدمه زدن به آن را ندارد و یکی از مصادیق آبرو ریزی غیبت است و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام «منفورترین مردم نزد خدا شخص غیبت کننده است»

جستجو کردن
تعارض عدم تجسس و شبکه های اطلاعاتی در زندگی اسلامی 20:54 - 1393/10/18 بازدید: 1336

چکیده: کشف وبیان امور خصوصی وشخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد دیگر هم باشدو یا موجب ترتب مفسده شود جایز نیست.

امربه معروف
هر کسی را در قبر خودش می‌گذارند 08:21 - 1393/08/24 بازدید: 1490

چکیده: به اینجا برسیم که خداوند متعال دنبال تایید اکثریت گرایی بدون دلیل و تایید این مثال غلط «خواهی نشی رسوا همرنگ جماعت شو» نیست و لذا در مواردی اکثریت مردم را با عدم دانایی و دارای جهل بودن و ناشکری بر نعمتهای الهی معرفی کرده است.

قصاص براي اسيد پاشي
اسيد پاشي جنايت است 08:18 - 1393/08/04 بازدید: 569

چکیده: بر روي خبرگزاريها خبرهاي قرار گرفته است با عنوان «اسيد پاشي» برخي از دشمنان دين و اسلام و معاند با بي انصافي تمام اين عمل را با نهي از منكر مرتبط ميدانند، در حالي كه غافل هستند كه دين شعارش اين است «هدف وسيله را توجيه نميكند» در دين اسلام با هدف مقدس از ابزار غير مقدس استفاده نمي كنند.

صیغه
احکام عقد اخوت و صیغه برادری (سنت فراموش شده) 02:42 - 1393/07/21 بازدید: 21249

چکیده: یکی از اعمال مستحب در ماه ذی الحجه و روز عید غدیر خواندن صیغه عقد اخوت و برادری بین دو مسلمان هست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.