معاشرت و روابط با مردم

پاسخ، پیامک، نامحرم
پاسخ به پیامک افراد نامحرم 01:22 - 1398/01/07 بازدید: 138

-  به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده و یا خوف ارتکاب گناه در میان باشد، جایز نیست.

نوروز، حجاب، عید
دیدار بستگان بی حجاب در ایام نوروز 19:14 - 1398/01/06 بازدید: 107

- در هر صورت باید در معاشرت و نگاه به نامحرم ضوابط شرعی مراعات نموده و بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه عمدی به زنی که حجاب را رعایت نمی کنند، خودداری شود.

نوروز، عید، دیدار، مادر
منع مادر از دیدار مادربزرگ در ایام نوروز 19:13 - 1398/01/06 بازدید: 209

- اگر بخاطر اختلاف، مادرتان شما را از دیدار مادربزرگ منع می کند، در صورت اذیت ایشان سعی کنید بدون اینکه مطلع شوند این کار انجام دهید.

غیبت
مجلس غیبت بزرگترها 11:17 - 1397/12/28 بازدید: 312

- حضور در مجلس غیبت جایز نیست و اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته باشد یا در حال غیبت کردن باشد، با وجود شرایط نهی از منکر، نهی زبانی واجب است و در هر صورت اگر غیبت مسلمانی را بشنوید باید ردّ غیبت* کنید.

سوگواری، برگزاری، مسجد
برگزاری مجلس سوگواری در مسجد 21:21 - 1397/12/20 بازدید: 193

- اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه سیاه نصب کنند، و وسایل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و با جهت وقف منافات نداشته باشد و نیز مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

راهپیمائی
شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 18:36 - 1397/11/21 بازدید: 157

‌ شرکت نکردن در  راهپیمائی 22 بهمن  اگرموجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

انتقاد
انتقاد از مسئولین 12:05 - 1397/11/15 بازدید: 223

انتقاد از عملکرد نادرست، که به صورت علنی انجام شده است، غیبت محسوب نمی شود ولی اهانت و تضعیف نظام جایز نیست.

عروسی، رقص، موسیقی
برگزاری مراسم عروسی سنتی همراه با رقص 08:47 - 1397/10/18 بازدید: 97

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص به طور کلی اگر به کیفیّت مهیّج شهوت باشد و یا مستلزم حرام و یا موجب مفسده باشد شرعاً حرام است و استفاده از هر نوع آلات نوازندگی در اجرای موسیقی مطرب لهوی مخصوص و متناسب مجالس لهو و عیش و نوش حرام است.

شیر، کودک، اجازه، شوهر
شیر دادن به کودک دیگر بدون اجازه شوهر 22:47 - 1397/10/13 بازدید: 541

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شیر دادن زن به بچه دیگر بدون اجازه شوهر، اشکال ندارد.

حقوق، همسایه، اذیت
انجام تعمیرات منزل و اذیت همسایگان 00:04 - 1397/09/29 بازدید: 300

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تعمیرات منزل اگر در زمان متعارف و به روش های متعارف باشد، اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.