معاشرت و روابط با مردم

محرمیت، پدر، مادر، دختر، پسر
محرمیت در اشتراک مادری و اختلاف پدری

- دختر و پسری که از مادر یکی و از پدر جدا هستند، به همدیگر محرم هستند.

طلب، بدهی، قرض
قرض گرفتن و پس ندادن به جای طلب قبلی

-  اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّت تعیین نشده باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

تأخیر، بدهی،‌ کاهش،‌ ارزش
تأخیر در پرداخت بدهی و کاهش ارزش پول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر تاخیر در پرداخت بدهی در حدی نبوده که ارزش پول کم شده باشد، بدهکار هر چند مرتکب معصیت شده اما ضمانتی ندارد.

سگ، زینتی، خسارت
خسارت کشته شدن سگ زینتی در تصادف

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، سگ زینتی مالیت نداشته و کشته شدن آن موجب خسارت نیست ولی به عقیده مقام معظم رهبری، این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

تخریب،‌ ماهواره، نهی، منکر
حکم تخریب ماهواره توسط فرزند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نهی از منکر پدری که از ماهواره استفاده می کند متوقف بر اطلاع به مسئولین مربوطه است، باید به آنها اطلاع داد.

تعمیرات، اذیت، همسایه
انجام تعمیرات منزل و اذیت همسایگان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تعمیرات منزل اگر در زمان متعارف و به روش های متعارف باشد، اشکال ندارد.

عروسی، رقص، موسیقی، صله، رحم
شرکت در مراسم عروسی بخاطر قطع نشدن رابطه خانوادگی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر شركت در مجلس عروسی مستلزم ارتكاب حرام بوده يا تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست.

ارتداد، عصمت، تحریف، قران
شک در عصمت پیامبر و عدم تحریف قرآن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انکار ضروری دین به انكار خدا يا پيغمبر برگردد، موجب ارتداد است.

نفقه، فرزند، پدر
پدر و نفقه فرزند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فرزند فقير باشد و پدر توانايى پرداخت نفقه او را داشه باشد، نفقه او به عهده‌ى پدر مى‌باشد.

وعده،‌ قول،‌ تخلف
حکم تخلف از وعده و قول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تخلف از وعده در غیر قرارداد، حرمت ندارد ولی اخلاقاً صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.