معاشرت و روابط با مردم

کافر، اهل کتاب، کشور اسلامی
حکم اهل کتاب ساکن کشور اسلامی 07:44 - 1398/06/12 بازدید: 39

- اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، تا زمانى که مطيع قوانين بوده و کارى که منافى با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

چت
حکم چت کردن با جنس مخالف 16:09 - 1398/06/09 بازدید: 427

چت کردن با جنس مخالف اگر ترس آلوده شدن به گناه باشد یا از مطالب تحریک کننده و شهوانی استفاده شود جایز نیست.

آرایشی، هدیه، حرام
هدیه لوازم آرایشی به کسی که استفاده حرام می کند 23:16 - 1398/05/19 بازدید: 121

- با توجه به اینکه لوازم آرایشی استفاده حلال هم دارد، هدیه آن اشکال نداشته و مسئولیت بر عهده کسی است که از آن در راه حرام استفاده می کند.

ظن
سوء ظن نسبت به دیگران 19:28 - 1398/05/14 بازدید: 415

-  اگر کسی در ذهن خود نسبت به برادر مؤمنش بدگمان باشد، اما سوء ظن را اظهار نکند، آیا گناه محسوب نمی شود.

ارتداد، مجازات، حاکم
مجازات شخص مرتد بدون اذن حاکم 18:49 - 1398/05/06 بازدید: 126

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تصمیم گیری در مورد مرتد با حاکم شرع و بر اساس قوانین مربوطه است.

پیامبر، ناسزا، قتل
وظیفه در قبال کسی که به پیامبر ناسزا بگوید 14:19 - 1398/05/05 بازدید: 101

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ وظیفه ما در قبال کسی که به پیامبر ناسزا بگوید - با وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر - امر و نهی زبانی است و اموری مانند قتل وی به عهده حاکم شرع می باشد.

ارتداد، عقد، توبه
عقد مجدد میان ساب النبی و همسرش پس از توبه 20:41 - 1398/04/01 بازدید: 161

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت توبه ساب النبی، باید دوباره عقد میان او و همسرش خوانده شود.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی 18:29 - 1398/03/22 بازدید: 570

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

سفر، علم، ارتکاب، گناه
کامل یا شکسته بودن نماز در صورت علم به ارتکاب گناه در سفر 21:46 - 1398/01/24 بازدید: 354

-  تا زمانی که سفر بخاطر ترک واجب يا فعل حرامی نباشد، نماز شکسته است.

سیگار، محیط، دیگران
سیگار کشیدن و آلوده کردن محیط تنفس دیگران 22:47 - 1398/01/20 بازدید: 345

- اگر فردی سیگار بکشد و دود سیگار او موجب آزار و اذیت دیگران شود یا اینکه ضرر قابل توجهی برای دیگران داشته باشد، این کار حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.