معاشرت و روابط با مردم

مقدار امر به معروف و نهی از منکر
مقدار امر به معروف و نهی از منکر

اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر، از جمله احتمال تاثیر فراهم باشد، واجب است

نماز، اهل سنت، سجده، ناخن
اقتدا به اهل سنت و سجده بر ناخن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اقتدا به اهل سنت در صورتی که حفظ وحدت اقتضا کند، مانعی ندارد.

مراسم، شبیه، خوانی
حکم برگزاری مراسم شبیه خوانی

- اگر مراسم شبیه‌ خوانی مشتمل بر امور دروغ نبوده، مستلزم مفسده نباشد و باعث وهن مذهب نشود، اشکال ندارند.

بلندگو، عزاداری، اذیت، مسجد
صدای بلندگوی عزاداری و اذیت همسایگان مسجد و حسینیه

- واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند.

مادر، سالمندان، نگهداری
سپردن مادر به خانه سالمندان

- اگر شوهر اجازه نگهداری از مادر را ندهد، بردن مادر به خانه سالمندان از روی ناچاری اشکال ندارد.

برج، مجتمع، مراسم، مذهبی
برگزاری مراسم مذهبی درمجتمع های مسکونی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در اقامه مراسمات مذهبی و عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) واجب است از اذیت و ایجاد مزاحمت برای همسایگان پرهیز گردد.

شوهر، ارتداد، قرآن، طلاق
توهین به قرآن توسط شوهر و ادامه زندگی با وی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شوهر اگر منکر نبوت پیامبر اسلام یا منکر وجوب نماز یا روزه باشد، مرتد است و باید ــ بدون نیاز به طلاق ــ از او جدا شده و عده نگه داشت.

بوسیدن، لب، محارم
بوسیدن لب های محارم از روی محبت

- بوسیدن لب های محارم اگر به قصد لذّت باشد یا نوعاً محرّک شهوت باشد یا خوف وقوع در حرام در آن باشد یا مفسده ای دیگر بر آن بار شود، جایز نیست.

دعا، سحر، جادو
مراجعه برای باطل کردن سحر و جادو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مراجعه به افراد برای باطل کردن سحر، اگر مستلزم کار حرامی نباشد، فی نفسه منعی ندارد.

علوم، غریبه، یادگیری
یادگیری علوم غریبه و عمل به آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آنها مترتب نشود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.