معاشرت و روابط با مردم

سلام، پاسخ، ایمیل، پیامک، نامه
جواب سلام پیامکی، نامه ای و ایمیلی

- پاسخ دادن به سلام از طریق پیامک، نامه و ایمیل مطابق احتیاط است.

منزل، تسلیت، عید
حضور در منزل جهت تسلیت به خانواده مرحومین در ایام عید

- حضور در منزل بازماندگان جهت عرض تسلیت فی نفسه اشکال ندارد.

پاسخ، پیامک، نامحرم
پاسخ به پیامک افراد نامحرم

-  به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده و یا خوف ارتکاب گناه در میان باشد، جایز نیست.

نوروز، حجاب، عید
دیدار بستگان بی حجاب در ایام نوروز

- در هر صورت باید در معاشرت و نگاه به نامحرم ضوابط شرعی مراعات نموده و بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه عمدی به زنی که حجاب را رعایت نمی کنند، خودداری شود.

نوروز، عید، دیدار، مادر
منع مادر از دیدار مادربزرگ در ایام نوروز

- اگر بخاطر اختلاف، مادرتان شما را از دیدار مادربزرگ منع می کند، در صورت اذیت ایشان سعی کنید بدون اینکه مطلع شوند این کار انجام دهید.

غیبت
مجلس غیبت بزرگترها

- حضور در مجلس غیبت جایز نیست و اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته باشد یا در حال غیبت کردن باشد، با وجود شرایط نهی از منکر، نهی زبانی واجب است و در هر صورت اگر غیبت مسلمانی را بشنوید باید ردّ غیبت* کنید.

سوگواری، برگزاری، مسجد
برگزاری مجلس سوگواری در مسجد

- اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه سیاه نصب کنند، و وسایل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و با جهت وقف منافات نداشته باشد و نیز مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

راهپیمائی
شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

‌ شرکت نکردن در  راهپیمائی 22 بهمن  اگرموجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

انتقاد
انتقاد از مسئولین

انتقاد از عملکرد نادرست، که به صورت علنی انجام شده است، غیبت محسوب نمی شود ولی اهانت و تضعیف نظام جایز نیست.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.