ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

بازی، سریال، نامحرم
بازی زن و مرد نامحرم در فیلم و سریال 13:29 - 1398/06/04 بازدید: 79

- بازی زن و مرد نامحرم در فیلم، اگر شئون اسلامى در آن رعایت شود اشکالى ندارد.

زنا، شوهردار، ازدواج
ازدواج و رابطه به زن شوهردار 00:00 - 1398/06/03 بازدید: 446

- ازدواج با زن شوهردار به هیچ وجه جایز نیست، حتی اگر شوهرش هم اجازه دهد.

ارتباط، نامحرم، مهمانی
ارتباط صمیمی با نامحرم در مهمانی یا محل کار 23:58 - 1398/06/02 بازدید: 172

- ارتباط شغلی زن و مرد، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.

شوخی، نامحرم، زن
شوخی با نامحرم 21:56 - 1398/05/30 بازدید: 244

- شوخی با نامحرم اگر با قصد لذت باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.

سلام، نامحرم، زن
سلام کردن به نامحرم 21:55 - 1398/05/30 بازدید: 181

- سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.

گفتگو، نامحرم، مستقیم
گفتگوی مستقیم یا از راه دور با نامحرم 21:52 - 1398/05/30 بازدید: 106

- در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور نبوده و اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد.

زنا، عقد، دختر
زنا با دختر عقد کرده 10:10 - 1398/05/26 بازدید: 123

- اگر زنا با زن شوهردار واقع شود، آن زن بر زانى حرام ابدى می شود.

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 08:15 - 1398/05/25 بازدید: 426

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

وطن، تبعیت، شوهر
تبعیت زن از شوهر در انتخاب وطن یا اعراض از آن 20:34 - 1398/05/21 بازدید: 99

- طبق نظر قام معظم رهبری؛ زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و یا اعراض از وطن تابع شوهر خود نباشد.

عده، عقد، موقت
مدت عده ازدواج موقت 00:02 - 1398/05/14 بازدید: 773

- عده زني که عادت ماهانه مي بيند به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمي بيند چهل وپنج روز می باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.