ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

لباس مهیج
حکم شرعی لباس مهيّج 23:35 - 1398/04/12 بازدید: 230

پوشيدن هر گونه لباسي که به نظر عرف مهيج و موجب برانگيختن شهوت است و توجه نامحرم را جلب مي کند، حرام است.

نظافت، زن، شوهر،‌ اطاعت
اطاعت از شوهر در نظافت و آرایش 22:38 - 1398/04/02 بازدید: 105

- اگر شوهر درخواست نظافت و آرایش کند، رعایت آن بر زن واجب است.

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض 13:21 - 1398/04/02 بازدید: 141

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

تبعیت، اعراض،‌ وطن
اطاعت از شوهر درتبعیت و اعراض از وطن 11:25 - 1398/03/30 بازدید: 92

- مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و نیز اعراض تابع شوهر خود نباشد.

طلاق، توافقی، رضایت
صحت طلاق توافقی در صورت عدم رضایت قلبی زن 18:11 - 1398/03/28 بازدید: 79

- در طلاق خلع باید حتما نوعی تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد.

ازدواج
بکارت زن پس از ترمیم پرده بکارت 15:20 - 1398/03/27 بازدید: 194

- طبق نظر آیت الله  مکارم؛ زن پس از ترمیم پرده بکارت،‌ باکره به حساب می آید اما بر اساس نظر عده دیگری از مراجع تقلید، با ترمیم پرده بکارت، زن باکره حساب نمی شود.

مهریه، بخشش، مطالبه
مطالبه مجدد مهریه پس از بخشیدن آن هنگام طلاق به دلیل تهدید مرد 18:13 - 1398/03/25 بازدید: 83

- اگر مرد در هنگام طلاق، زن را تهدید کند و زن از مهریه اش بگذرد، می تواند حق خودش را مطالبه نماید.

اطاعت، شوهر، حجاب
اطاعت از شوهر در عدم رعایت حجاب 20:58 - 1398/03/18 بازدید: 107

- خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است، باید آن را مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

نگاه، نامحرم، دست
نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن 20:44 - 1398/03/18 بازدید: 264

- نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد، حرام است.

تخیل، شهوت، روزه
تخیل همسر یا زن اجنبی به قصد برانگیختن شهوت هنگام روزه 10:35 - 1398/03/01 بازدید: 21

- تخیّل همسر به قصد برانگیختن شهوت در صورتى که حرامى مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.